ARFAR -AGIOI THEODOROI

ARFAR -AGIOI  THEODOROI

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τετάρτη 18  Ιανουαρίου 2017  :
Στο  αγιάζι της  ενημέρωσής μας ....
~

Λοιπόν ακούσατέ μου του ταπεινού και ελαχίστου. Ανοίξατε τους οφθαλμούς της ψυχής σας να ιδήτε τι υπάρχει πέραν από αυτήν την ζωήν.Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)

18 Ιανουαρίου
Αθανασίου (1) (†373) και Κυρίλλου (2) (†444) πατριαρχών Αλεξανδρείας. Μάρτυρος Θεοδούλης και των συν αυτή Ελλαδίου του κομενταρησίου, Βοηθού, Ευαγρίου, Μακαρίου. Ξένης. Οσίων Εφραιμίου επισκόπου Μηλασσών και Μαρκιανού του από Κύπρου.
(1)Γεννήθηκε το 295 από φτωχούς αλλά ενάρετους γονείς, γεγονός που του στέρησε τη δυνατότητα για ανώτερες σπουδές. Όμως ο πανάγαθος Θεός τον προίκισε με πλούσια πνευματικά προσόντα. Έλαβε τη στοιχειώδη εκπαίδευση και στη συνέχεια μελέτησε μόνος του για να φθάσει σε υψηλότατα επίπεδα γνώσης και σοφίας. Από πολύ νέος έδειξε την κλίση του προς την Εκκλησία. 25 ετών χειροτονείθηκε διάκονος από τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο, τον οποίο ακολούθησε στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325, στη Νίκαια της Βιθυνίας. Εκεί αναδείχθηκε πρωτεργάτης στην καταδίκη της αιρετικής διδασκαλίας του Αρείου. Το 328 και σε ηλικία 33 ετών εξελέγη πανηγυρικά πατριάρχης Αλεξανδρείας. Από τη θέση αυτή αντιμετώπισε ένα φοβερό πόλεμο εκ μέρους των αιρετικών οπαδών του Αρείου. Όμως ο άγιος, χάρη στην μεγάλη πνευματικότητά του και τη ζέουσα πίστη στο Θεό, κατόρθωσε να βγει νικητής απ’ όλες αυτές τις δοκιμασίες ακόμη και από τις πέντε εξορίες που του επιβλήθηκαν, καθώς ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Β΄ ήταν οπαδός του Αρειανισμού. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 373.
(2)Έζησε επί αυτοκρατορίας Θεοδοσίου του Μικρού. Ανιψιός του πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόφιλου και κάτοχος μεγάλης θεολογικής και φιλολογικής μόρφωσης, διαδέχθηκε το θείο του στον πατριαρχικό θρόνο. Προήδρευσε στη Γ’ Οικουμενική Σύνοδο το 431 στην Έφεσο, οι αποφάσεις της οποίας καταδίκασαν τις κακοδοξίες του αιρετικού Νεστόριου σχετικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήταν παράδειγμα αρετής και άσκησης σε όλη τη διάρκεια του βίου του.  ~
Σήμερα 18/01/2017 εορτάζουν:
Άγιοι Αθανάσιος ο Μέγας και  Κύριλλος Πατριάρχες Αλεξανδρείας
~  Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
~ Ἒργοις λάμψαντες, Ὀρθοδοξίας, πᾶσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικηταί τροπαιοφόροι γεγόνατε· τῇ εὐσεβείᾳ τά πάντα πλουτίσαντες, τήν Ἐκκλησίαν μεγάλως κοσμήσαντες, ἀξίως εὕρατε Χριστόν τόν Θεόν, δωρούμενον πᾶσι τό μέγα ἔλεος.
~*  Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Αθανασίου : https://youtu.be/y2Pn6_8oeb8 .-


Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας
 
Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου

Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου....
 
Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νύσσης

Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νύσσης
 
Άγιος Πολύευκτος

Άγιος Πολύευκτος
 
Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης

Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης
 
Σύναξη του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού

Σύναξη του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βα....
 
Αγία Θεοφάνεια

Αγία Θεοφάνεια
 
Άγιοι Θεόπεμπτος και Θεωνάς

Άγιοι Θεόπεμπτος και Θεωνάς
 
Παραμονή των Φώτων

Παραμονή των Φώτων
 
Προφήτης Μαλαχίας

Προφήτης
Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε το 295 μ.Χ. από φτωχούς αλλά ενάρετους γονείς, γεγονός που του στέρησε τη δυνατότητα για ανώτερες σπουδές. Όμως ο πανάγαθος Θεός τον προίκισε με πλούσια πνευματικά προσόντα. Λαμβάνει τη στοιχειώδη εκπαίδευση και στη συνέχεια μελετά μόνος του για να φθάσει σε υψηλότατα επίπεδα γνώσης και σοφίας.
Άγιοι Αθανάσιος ο Μέγας και Κύριλλος Πατριάρχες Αλεξανδρείας  Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας
Από πολύ νέος έδειξε την κλίση του προς την Εκκλησία. 25 ετών χειροτονείται διάκονος από τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο, τον οποίο ακολουθεί στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ., στη Νίκαια της Βιθυνίας. Αναδεικνύεται πρωτεργάτης στην καταδίκη της αιρετικής διδασκαλίας του Αρείου.
Το 328 μ.Χ. και σε ηλικία 33 ετών εκλέγεται πανηγυρικά πατριάρχης Αλεξανδρείας. Από τη θέση αυτή αντιμετωπίζει ένα φοβερό πόλεμο εκ μέρους των αιρετικών οπαδών του Αρείου. Όμως ο άγιος, χάρη στην μεγάλη πνευματικότητά του και τη ζέουσα πίστη στο Θεό, κατορθώνει να βγει νικητής απ’ όλες αυτές τις δοκιμασίες ακόμη και από τις πέντε εξορίες που του επιβλήθηκαν, καθώς ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Β΄ ήταν οπαδός του Αρειανισμού. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 373 μ.Χ.
Ο Άγιος Κύριλλος έζησε επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού και γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 370 μ.Χ. από εύπορους γονείς της ελληνικής κοινωνίας της πόλεως. Ανεψιός του αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Θεοφίλου ο Κύριλλος, έλαβε μεγάλη θεολογική μόρφωση, ώστε έγινε κατόπιν διάδοχος του θείου του, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο Αλεξανδρείας.
Όταν έγινε η Γ' Οικουμενική Σύνοδος το 431 μ.Χ. στην Έφεσο, ο Κύριλλος υπήρξε πρόεδρος αυτής και συνετέλεσε να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες του δυσεβούς Νεστορίου, για το πρόσωπο της υπεραγιάς Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.
Με πολλά πνευματικά κατορθώματα στο ενεργητικό του, ο Κύριλλος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο την 27η Ιουνίου του 444 μ.Χ., αφού πατριάρχευσε για 32 περίπου χρόνια. Δικαίως ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης τον προσονόμασε «σφραγίδα των Πατέρων».
Η Εκκλησία θέλησε να αδελφώσει την μνήμη των δύο Μεγάλων Πατέρων αυτής και Αρχιεπισκόπων Αλεξανδρείας, του Μεγάλου Αθανασίου, πρωταγωνιστή κατά του Αρειανισμού, και του Αγίου Κυρίλλου, πρωταγωνιστή κατά του Νεστοριανισμού και όρισε το συνεορτασμό τους στις 18 Ιανουαρίου.
Η Σύναξη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.
Να σημειώσουμε τέλος, ότι ο Άγιος Κύριλλος, εορτάζεται και στις 9 Ιουνίου.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΡΦΑΡΩΝ :
~ Έφυγε από την ζωή και σε ηλικία  86 ετών  η Αναστασία χήρα Βασιλ. Κότσαρη . Ο  Θεός να την αναπαύσει . Συλλυπητήρια για τους οικείους της .-
***   Λιμάνι Καλαμάτας: «Τρέχει» το master plan, έργα και στο «χιλιόμετρο» 
Εξελίξεις που θα αλλάξουν εντελώς τη χερσαία ζώνη του λιμένα Καλαμάτας θα υπάρξουν άμεσα, όπως ενημέρωσε χθες ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Χάρης Βγενής. Έτσι πλέον, μετά τις εξαγγελίες, υπάρχει και επίσημα κινητικότητα σε 9 συγκεκριμένα ζητήματα.
Αρχικά αναφέρθηκε στην αναδόμηση του "χιλιομέτρου". Όπως είπε, έφτασε η άδεια του έργου από το υπουργείο Ναυτιλίας και θα ακολουθήσει η διαδικασία δημοπράτησης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Προγραμματισμού του Δήμου. Στόχος είναι μέσα στο 2017 το έργο να δημοπρατηθεί και να γίνει επισκευή, η οποία και είναι σημαντική, αφού το εν λόγω έργο βοηθά όταν επικρατούν δυνατοί νότιοι άνεμοι να μην υπάρχει εισροή υδάτων εσωτερικά του λιμανιού.
Δεύτερο έργο που θα υλοποιηθεί είναι εκείνο της ασφαλτόστρωσης της προβλήτας (αριθμός 7) όπου δένουν τα κρουαζερορόπλοια και τα μεγάλα σκάφη αναψυχής. Μάλιστα, για αυτό το λόγο πιστώθηκαν από το υπουργείο Ναυτιλίας 124.000 ευρώ, όπως είπε ο κ. Βγενής. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου θα συντάξουν τη μελέτη και, αφού αυτή εγκριθεί, θα δημοπρατηθεί το έργο.
Επίσης, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου ενημέρωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συμβούλιο και εκεί θα υπάρξει εισήγηση να τοποθετηθούν φρεάτια πεζοδρομίου, ώστε την επόμενη εβδομάδα ο Δήμος να συμπληρώσει το πεζοδρόμιο δυτικά του λιμανιού και παράλληλα να γίνει η υποδομή για τον ποδηλατόδρομο, ο οποίος θα ενώνει το λιμάνι με τη μαρίνα της πόλης.
Στο μεταξύ, αύριο Πέμπτη θα γίνει επίσκεψη των εκπροσώπων της κοινοπραξίας που ανέλαβε την εκπόνηση της επικαιροποίησης του Master Plan, έργο που, κατά τον κ. Βγενή, θα δώσει νέα ταυτότητα στο λιμάνι της πόλης.
Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει διαβούλευση με τους χρήστες των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, με στόχο, όταν ξεκινήσει η επίσημη διαβούλευση, να υπάρχει ολοκληρωμένη άποψη.
Σχετικά με τα σκάφη που βρίσκονται ακόμα στο λιμάνι, ο κ. Βγενής ενημέρωσε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία εκποίησης του σκάφους Simone μέσω δημοπρασίας, ενώ τα άλλα δύο κατασχεμένα σκάφη, το Alamir Mustafa και το μεγάλο καΐκι, θα εκποιηθούν μέσα στον επόμενο μήνα. Για το πρώτο η τιμή εκκίνησης είναι στα 39.200 ευρώ, ενώ για το δεύτερο στα 10.500 ευρώ, ποσά που, όπως εκτίμησε, είναι υψηλά και θα έχουν ως αποτέλεσμα να αποβούν οι διαδικασίες άγονες.
Μάλιστα, για το Alamir Mustafa η διαδικασία αυτή θα είναι η τέταρτη και έτσι μετά ο ΟΔΥ θα αποδεσμεύσει το σκάφος και στη συνέχεια το Λιμενικό Ταμείο θα προχωρήσει είτε σε καταστροφή είτε σε εκποίηση.
Επίσης, απηύθυνε κάλεσμα στους επαγγελματίες που θέλουν να τους παραχωρηθεί χώρος στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Καλαμάτας να σπεύσουν, αφού πρόκειται για μια γραφειοκρατική δουλειά που χρειάζεται χρόνο.
Κλείνοντας ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου ενημέρωσε για τις θέσεις ελλιμενισμού. Όπως είπε, στο τέλος του μήνα θα υπάρξει ανακοίνωση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αιτήσεις για να αποκτήσουν θέσεις στο σημείο.  Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

*** ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ! Σε λίγες μέρες έρχεται η ΕΝΤΑΣΗ; Ποια η αφορμή;..

~   Σε λίγες μέρες θα έχουμε τη θλιβερή επέτειο των Ιμίων και φαίνεται πως οι Τούρκοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την ημερομηνία αυτή για να διαμορφώσουν νέο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Οι περίεργες κινήσεις των Τούρκων στο σύμπλεγμα Χίος-Οινούσσες-Παναγιά έχει θέσει σε συναγερμό τις Ε.Δ της χώρας μας.
Σχηματισμός 2 τουρκικών μαχητικών F-16 χθες εισήλθε στο FIR Αθηνών νοτίως της Χίου και πέταξε πάνω από τη νήσο Παναγιά. Ήταν η τέταρτη υπερπτήση το τελευταίο διήμερο, καθώς την Δευτέρα, 2 F-16 και 2 F-4 είχαν πραγματοποιήσει ακόμη τρεις πάνω από το Μακρονήσι, τους Ανθρωποφάγους και το Αγαθονήσι. Πέραν όμως των F-16 τα ελληνικά ραντάρ εντόπισαν και τουρκικό ελικόπτερο να πετά στην περιοχή, το οποίο μάλιστα είδαν και με τα μάτια τους οι στρατιώτες του νησιού.
Τα προβλήματα της Τουρκίας είναι εξαιρετικά σοβαρά. Οι Κούρδοι και λοιποί τζιχαντιστές έχουν προκαλέσει λουτρό αίματος στην Τουρκία με αποτέλεσμα η βαλβίδα αποσυμπίεσης να είναι το Αιγαίο. Συνυπολογίστε και το Κυπριακό που η Άγκυρα δέχεται κάποιες ελάχιστες πιέσεις για λύση άμεση οπότε καταλαβαίνετε πως το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου φαντάζει πιο πιθανό από ποτέ.

*** Αντιδράσεις για δημιουργία κέντρου προσφύγων στα Φιλιατρά 
Νέες αντιδράσεις προκαλούνται στην Τριφυλία αναφορικά με την προοπτική δημιουργίας hot spot για πρόσφυγες στην περιοχή των Φιλιατρών. Ρεπορτάζ για τη δημιουργία hot spot για πρόσφυγες στα Φιλιατρά το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και το “ΣΤΡΑΤΕΓΚΟ” που παίζει ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, ανοιγοκλείνοντας hot spot, μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του Star το βράδυ του Σαββάτου.
Όπως παρουσιάστηκε στο ρεπορτάζ, ο κ. Μουζάλας έχει ήδη κλείσει έντεκα hot spot, από τα οποία τα έξι προσωρινά για να ανακαινιστούν. Οριστικά κλείνουν πέντε καταυλισμοί στη Βόρεια Ελλάδα: σε Κατσικά και Τσεπέλοβο, στην Καβάλα, τη Δράμα και τις Σέρρες. Και θα ανοίξει τέσσερα νέα hot spot. «Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανοίξουν τέσσερα νέα hot spot σε Κρήτη και νότια Πελοπόννησο, με σκοπό να φιλοξενήσουν πρόσφυγες από τα νησιά, αλλά κι από Κέντρα της κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, στο παλιό ΙΚΑ Χανίων, στο αστυνομικό τμήμα στα Λιοντάρια Ηρακλείου, σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στα Φιλιατρά και στο παλιό αεροδρόμιο στη Σπάρτη», ανέφερε συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Γιάννης Ευσταθίου.
Με χθεσινή του δήλωση, ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, άφησε μομφές σε βάρος της κυβέρνησης, τάχθηκε αρνητικά για ακόμα μία φορά, ωστόσο σε μια αποστροφή της δήλωσής του φαίνεται πως ίσως, υπό άλλες συνθήκες, να επανεξέταζε ή, ακόμη και, μετέβαλλε την αρνητική του θέση.
Η δήλωση του κ. Κατσίβελα έχει ως εξής: «Με αφορμή δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις από πολύ μεγάλο κανάλι, κεντρικό της Ελλάδος, ότι πρόκειται η περιοχή των Φιλιατρών και ιδιωτική επένδυση να χρησιμοποιηθεί σαν hot spot για τη φιλοξενία προσφύγων, επανέρχεται το θέμα και, μάλιστα, μ’ έναν δόλιο τρόπο – και το λέω έτσι με όλη την παρρησία –, γιατί χωρίς να ξέρει η κοινωνία, χωρίς να ξέρουν οι πολίτες, χωρίς να ξέρουν οι κάτοικοι της πόλης, χωρίς να ξέρει ούτε καν η Δημοτική Αρχή για το τι σκέφτονται και για τι ετοιμάζονται να κάνουν στην περιοχή μας, ε, νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε ό,τι θέλουμε. Αυτό το οποίο, όμως, θέλω με τον πιο διάφανο και τον πιο περίτρανο τρόπο να ξεκαθαρίσω είναι το εξής. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να γίνει κάτι στην περιοχή μας χωρίς να το γνωρίζουν οι πολίτες, χωρίς να γνωρίζει η Δημοτική Αρχή. Και εκφράζω για άλλη μία φορά τη δεδηλωμένη πίστη όλη της κοινωνίας, όπως εκφράστηκε από αλλεπάλληλα δημοτικά συμβούλια, όπου έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε να εγκατασταθούν πρόσφυγες στην περιοχή μας με τη μορφή την οποίαν μέχρι τώρα έχουμε δει! Το βέβαιον είναι ότι δεν υπάρχει κράτος. Το βέβαιον είναι ότι αυτό το κράτος, πλέον, δεν είναι αξιόπιστο και γι’ άλλη μια φορά θέλω να δηλώσω, μην κανονίζουν χωρίς τον ξενοδόχο».
Βίντεο : Hot spot για πρόσφυγες σε Φιλιατρά και Σπάρτη (βίντεο) , https://youtu.be/Df2n0fpgALA  .-

***  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ στο ΚΡΕΜΛΙΝΟ! Θέλουν να ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ τον ΠΟΥΤΙΝ;..

~  Σε έκτακτες επισκευές οδηγήθηκε το Προεδρικό Αεροσκάφος του Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς ανακαλύφθηκαν σαφείς ενδείξεις για κίνδυνο της ζωής του Ρώσου Ηγέτη ή άλλων επιβατών. Το αεροσκάφος τύπου Il-96-300, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για τις υπερπόντιες επισκέψεις από τον Β.Πούτιν είχε βαθουλώματα στην αριστερή πτέρυγα καθώς και βλάβη στο σταθεροποιητή  πτήσης .
«Απλά υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας για τα εξέχοντα πρόσωπα του κράτους, όσον αφορά τη συντήρηση και την ασφάλεια τους» , δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.
« Η συντήρηση των μηχανημάτων στα αεροσκάφη, ειδικά στην ειδική ιπτάμενη ομάδα,  που χρησιμοποιείται από τον αρχηγό του κράτους,καθώς και στα εξαρτήματα βέβαια όλα υπόκεινται σε ειδικό έλεγχο, αυξάνοντας την υποχρέωση τήρησης των επιθεωρήσεων και ούτω καθεξής, καθώς όλες αυτές οι διαδικασίες εκτελούνται ..», δήλωσε Πεσκόφ  στους δημοσιογράφους.
Οι απαντήσεις του κου Πεσκόφ είναι σαφείς. Ωστόσο αν συνυπολογίσει κανείς τους πρόσφατους θανάτους Ρώσων διπλωματών, είναι λογική η ύψιστη επαγρύπνηση.  Βίντεο  : President Putin's plane Ilyushin Il-96  ,  https://youtu.be/KxUmqwKyAzc  .- {President Putin's plane landed at the airport in Turku 25.06.2013. The aircraft was Ilyushin Il-96. This video was shot in Channel Four news } .-

***  Βροχή και κρύο και  σήμερα Τετάρτη στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Τετάρτη 18/1/2017 προβλέπεται άστατος.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με ανοίγματα του καιρού. Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες αναμένεται ψιλόβροχο έως ασθενής βροχή, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μπόρες σύντομης διάρκειας (όμβροι) ή ασθενείς καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας αναμένεται ψιλόβροχο έως ασθενής βροχή, ενώ κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται μπόρες, κυρίως σύντομης διάρκειας (όμβροι) ή καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, με υψηλές ραγδαιότητες. Υπάρχει πιθανότητα ξαφνικής συγκέντρωσης υδάτων. Επίσης υπάρχει πιθανότητα χαλαζόπτωσης κατά τόπους.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 60-90%.
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Ν-ΝΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου θα αγγίζουν τα 5 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 4-5 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 6-7 μποφόρ και από το απόγευμα και μετά θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Στο Μεσσηνιακό Κόλπο θα πνέουν ισχυροί ΝΑ άνεμοι, με ριπές που θα ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα την πρόκληση ισχυρού κυματισμού στα ανοιχτά του Κόλπου και στα παράλια που θα δέχονται τον ΝΑ άνεμο.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/

***  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ και ΑΠΑΝΤΑ! Είναι το ΚΟΜΜΑ με τη ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ όλων...

~  Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο διαβάσαμε στο liberal, από το δημοσιογράφο Θανάση Μαυρίδη (μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ). Ο κος Μαυρίδης, που προς τιμήν του, δεν κρύβει τις πολιτικές του προτιμήσεις, αναλύει τα πολιτικά δεδομένα και τους συσχετισμούς δυνάμεων μεταξύ των κομμάτων της Βουλής.
Στο τέλος του άρθρου του προχωρά σε μία ανάλυση του πατριωτικού χώρου, που λανθασμένα πιστεύουμε χαρακτηρίζει ακροδεξιό. Γράφει χαρακτηριστικά και παραθέτουμε αυτολεξεί: «Οι διεργασίες που γίνονται στον χώρο της ακροδεξιάς είναι αξιοσημείωτες. Από την συζήτηση περί κοινής καθόδου του ΛΑΟΣ με την Χρυσή Αυγή, μέχρι την κάθοδο του πρίγκιπα Νικόλαου. Κι εδώ αρχίζουν να λύνονται κάποιες απορίες για την  ιδιαίτερη «φροντίδα» που τυγχάνει η ακροδεξιά από την Αριστερή μας κυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο η περίφημη δίκη της Χρυσής Αυγής. Το τι συμβαίνει είναι ηλίου φαεινότερο. Μόνο όσοι εθελοτυφλούν δεν μπορούν να δουν τι ακριβώς  συμβαίνει και ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος».
Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα που πιστεύουμε πως ο κος Μαυρίδης λανθασμένα κρίνει. Αφενός μεν μπλέκει τις έννοιες πατριωτικό κόμμα με ακροδεξιό κόμμα. Την γνωρίζει τη διαφορά, πιστεύουμε πως από σφάλμα νοητικό τα έμπλεξε. Αφετέρου δε ουδεμία αναφορά γίνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ. Σε ένα κόμμα πατριωτικό, ορθόδοξο, με πρόγραμμα που δεν κρύβει την πολιτική ιδεολογία στόχευση και στα πρώτα στοιχεία δείχνει τεράστια δυναμική. Δυναμική όχι μόνο ένταξης στη Βουλή αλλά ισχυρού ποσοστού στις εκλογές.
Θέλουμε να επισημάνουμε πως οι λανθασμένοι συσχετισμοί της ακροδεξιάς με τον πατριωτικό χώρο δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στον κόσμο, κόσμο που αγαπά την Ελλάδα ωστόσο δεν έχει σχέση ούτε με τον φασισμό, ούτε με το ναζισμό, ούτε βέβαια με το λαϊκισμό.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι το κόμμα με την ισχυρότερη δυναμική από όλα (μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ). Ούτε τα κόμματα που είναι εκτός Βουλής έχουν τέτοια δυναμική, πόσο μάλλον τα κοινοβουλευτικά κόμματα που έχουν αποτύχει πλήρως στη διαχείριση των Εθνικών Προβλημάτων σε όλο το φάσμα της ζωής του Έλληνα.

***  Ο ΛΑΟΣ ΑΓΑΝΑΚΤΕΙ! "Επίθεση" στην Αχτσιόγλου... (ΒΙΝΤΕΟ)

~  Στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας βρέθηκε η Έφη Αχτσιόγλου, για να συνομιλήσει με εκπροσώπους φορέων.
Κατά την είσοδο της, όμως, στο κτίριο, την περίμενε ένας συνταξιούχους που της φώναξε "Κόψε κι άλλο τις συντάξεις"
Βίντεο : YPYORGOS ERGASIAS PATRA , https://youtu.be/osWCLvDNQoM  .- 
Ο Ελληνικός λαός ξεσπά και δεν θα αργήσει η μέρα που θα πάρει πίσω όσα του αξίζουν και του έχουν στερήσει.

***  Ομολόγησαν την ΗΤΤΑ τους! Τι μας περιμένει...

~   "Συζητάμε δημοσιονομικό μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων για μετά το 2018", τόνισε ο  κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, ομολογώντας-έμμεσα, την ήττα της κυβέρνησης και την πρόθεση να δώσει τα πάντα στους δανειστές, στο βωμό της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και της παραμονής στην εξουσία.
Ο κ. Τζανακόπουλος υπογράμμισε ότι για μετά το 2018 δεν υπάρχουν στο τραπέζι νέα μέτρα, αλλά και ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ο "κόφτης", ωστόσο, υπάρχουν συζητήσεις για να κλείσει η β΄ αξιολόγηση.
Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημείωσε ότι το ΔΝΤ θα πρέπει να διευκρινίσει το συντομότερο δυνατό τη στάση του για την παραμονή ή όχι στο πρόγραμμα.

***  ΕΡΧΕΤΑΙ! Το GREXIT πιο κοντά από ποτε...

~  Ως ένα πιθανό αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα είναι ένα Grexit, σύμφωνα με την ανάλυση για την ευρωζώνη του 2017 που έκανε η Capital Economics.
Όπως υπογραμμίζει η βρετανική συμβουλευτική εταιρεία οικονομικών αναλύσεων, το μέλλον της Ελλάδας εντός της ευρωζώνης δεν είναι σίγουρο και προβλέπει ότι η χώρα μας θα ζήσει την απειλή της χρεοκοπίας το καλοκαίρι, αφού τότε πρέπει να καταβληθούν μεγάλες δόσεις αποπληρωμής.
Με την ελληνική οικονομία να είναι ακόμα σε κρίση, ακόμα και η αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% δεν είναι αρκετό, αφού είναι ακόμα πάνω από 26% πιο χαμηλό απ'ότι στις αρχές του 2008.
Επιπλέον, οι αρνητικές αποταμιεύσεις  των νοικοκυριών και η υψηλή ανεργία, είναι κακοί δείχτες για τις καταναλωτικές δαπάνες και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Capital Economics αναφέρει, επίσης, ότι το ΔΝΤ είναι πιθανό να φύγει από το ελληνικό πρόγραμμα, ενώ, τονίζει ακόμα, και το έκτακτο επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους που έδωσε η κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει ότι αυτό ήταν κάτι που εξόργισε τους δανειστές και ότι οι αισιόδοξες προβλέψεις που κάνει η εταιρεία, αφορούν επιπλέον μέτρα, με την ελληνική κυβέρνηση να τα δέχεται, πιθανότατα.

***  PONY car -το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο q
PONY car -το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο : https://youtu.be/6cgzAGvljlA .- {Το iPop βρέθηκε στο εργοστάσιο παραγωγής του θρυλικού αυτοκινήτου Pony στη Θεσσαλονίκη και σου έχει όλες τις λεπτομέρειες.} .-


*** Κοπή πίτας με μηνύματα στήριξης και αναγνώρισης από φορείς στο ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας 
Την πίτα του έκοψε το Σάββατο το απόγευμα το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στο χώρο του στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης στην Καλαμάτα, που γέμισε ασφυκτικά από κόσμο και φορείς που έδωσαν το «παρών».
Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος έδωσε τις ευχές του στους παρευρισκόμενους και μίλησε για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΚΕΠΕΠΨΥ.
Σύντομες ομιλίες απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευάγγελος Σιδερέας, η αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Ελένη Αλειφέρη, ο αντιπεριφερειάρχης Περικλής Μαντάς, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Μαρία Οικονομάκου, η επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου, κοινωνική ανθρωπολόγος Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη και ο αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς. Όλοι στάθηκαν στη σημασία του Κέντρου και στην ανάγκη στήριξης αντίστοιχων δομών.
Το «παρών» έδωσε από την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνία και ο διευθυντής Ασφάλειας Βασίλης Τσιγαρίδης, στο πλαίσιο συνεργασίας που αναπτύσσεται με τα Κέντρο.
Το λόγο έλαβαν και εκπρόσωποι της Εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικοί, που μίλησαν για τη συνεργασία τους με το Κέντρο και τη στήριξη που παρέχει σε παιδιά και γονείς.
Ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση έδωσε μια μικρή μαθήτρια από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, η Μαρία, η οποία τραγούδησε εκπλήσσοντας με τη φωνή της, ενώ τη συνόδευσε στην κιθάρα ο κ. Παναγιώτης Σταθέας.
Να σημειωθεί πως στο χώρο είχε στηθεί μπουφές, ενώ το φλουρί βρήκε η σχολική σύμβουλος Πυλίας. Α.Χ.

*** Σύλληψη δύο ατόμων στην Καλαμάτα για αγοραπωλησία ναρκωτικών 
Δύο άτομα για αγοραπωλησία ναρκωτικών συνέλαβαν χθες το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας. Ειδικότερα, έπειτα από πληροφορίες έκαναν έλεγχο σε 33χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι 57χρονου στην Καλαμάτα και βρήκαν πάνω του  μικροποσότητα ηρωίνης, βάρους 0.8 γραμμαρίων, αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν.
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 57χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης (0,4 γραμμάρια) και ηρωίνης (1,5 γραμμάρια), λαθραίος καπνός βάρους 90 γραμμαρίων, 110 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

***  16 Τοπικές Κοινότητες της Μεσσήνης εκτός του προγράμματος δακοκτονίας της Περιφέρειας 
Μπορεί να ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2017 «Δολωματικοί από εδάφους ψεκασμοί», ωστόσο 16 Τοπικές Κοινότητες αποφάσισαν να μη συμμετέχουν, έχοντας το δικαίωμα του νόμου, και να διενεργήσουν από μόνες τους τη δακοκτονία, καθώς θεωρούν ότι είναι πιο αποτελεσματική.
Η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα κράτησε για αρκετή ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πολλές απόψεις να ακούγονται με βάση και την καταστροφή που υπέστη η φετινή παραγωγή από το δάκο.
Η προθεσμία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της Περιφέρειας λήγει την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου και αυτό ουσιαστικά ώθησε το Σώμα να πάρει την απόφαση , ενώ δεσμεύτηκε ότι, αν κάποιες κοινότητες από τις 16 που διαφωνούν αλλάξουν άποψη, τότε θα γίνει έκτακτο Δ.Σ. γι’ αυτές τις περιπτώσεις.  Κ. Γαζ. 

***  Κάθειρξη αόριστης διάρκειας σε αμετανόητο τσιγγάνο για κλοπές 
Ποινή κάθειρξης αόριστης διάρκειας, με ελάχιστο όριο τα 14 έτη, επιβλήθηκε χθες από το Εφετείο και σε δεύτερο βαθμό σε έναν τσιγγάνο για κλοπές. Ο συγκεκριμένος έχει τελέσει και καταδικασθεί για αρκετές κλοπές, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως καθ’ έξιν υπότροπος για την τέλεση αδικημάτων.
Όπως κατέθεσε χθες μια γυναίκα, παραμονές Χριστουγέννων βρισκόταν στο σπίτι της και είδε τον τσιγγάνο να αρπάζει την τσάντα της και να φεύγει, βγαίνοντας από το παράθυρο. Στην τσάντα, όπως είπε, είχε 3.800 ευρώ. Ειδοποίησε την Αστυνομία, έδωσε τα χαρακτηριστικά του και λίγη ώρα αργότερα τον συνέλαβαν, αλλά τα λεφτά δε βρέθηκαν. Όταν τον ρώτησαν, απάντησε στους αστυνομικούς ότι αγόρασε ναρκωτικά.
Ο ίδιος στην απολογία του είπε ότι είναι τοξικομανής.
Τελικά, χθες το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε την ίδια ποινή που είχε επιβάλει και το Μονομελές.  Β.Β.

*** Επταετής κάθειρξη σε τοξικομανή για κλοπή 
Με το καπάκι από το υδρόμετρο έσπασε τζαμαρία καταστήματος ένας τσιγγάνος από τη Μεσσήνη, κλέβοντας ό,τι χρήματα βρήκε, και χθες δικάσθηκε για την πράξη του σε δεύτερο βαθμό.
Είχε καταδικασθεί σε κάθειρξη 8 ετών και χθες η ποινή μειώθηκε κατά ένα έτος, καθώς το ποινικό του μητρώο είναι πλούσιο.
Μάρτυρας κατέθεσε ότι, περνώντας ένα βράδυ έξω από το κατάστημα ζυμαρικών, είδε τη βιτρίνα σπασμένη και τον τσιγγάνο εντός. Τον γνώριζε και του ζήτησε να μη φύγει, όμως ο τσιγγάνος τράπηκε σε φυγή. Ο μάρτυρας ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και μαζί πήγαν στην Αστυνομία. Λίγη ώρα αργότερα ο τσιγγάνος συνελήφθη και πάνω του βρέθηκαν σε κέρματα 125 ευρώ, τα οποία είχε αφαιρέσει από το κατάστημα.
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε στην απολογία του πως είναι τοξικομανής και δεν ήξερε τι έκανε, αλλά πλέον έχει μετανιώσει για τις πράξεις του.
Λίγο αργότερα ο ίδιος τσιγγάνος αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών για την προμήθεια ναρκωτικών, υπόθεση για την οποία είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση δύο ετών.  Β.Β.

***  «Σε Λάθος Χρόνο» αύριο από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας 
Την ταινία «Σε Λάθος Χρόνο» θα προβάλει η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας αύριο Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου, στις 9.30 το βράδυ, στο αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» στο Εργατικό Κέντρο.
Ο 40χρονος πολιτικός μηχανικός Άιβαν Λοκ μπαίνει στο αυτοκίνητό του ένα βράδυ μετά τη δουλειά και βιάζεται να φτάσει στον προορισμό του. Το μεγάλο ματς του πρωταθλήματος παίζεται απόψε - οι δύο γιοι του τον περιμένουν να το δουν μαζί, η γυναίκα του έχει ετοιμάσει το αγαπημένο του ποδοσφαιρικό τζανκ φουντ και φοράει τη φανέλα της ομάδας. Μόνο που ο Λοκ δεν επιστρέφει σπίτι. Ούτε θα βρίσκεται το επόμενο πρωί στο εργοτάξιο, στο μεγάλο κατασκευαστικό έργο που μήνες επέβλεπε, για να εγγυηθεί την περιεκτικότητα τσιμέντου, την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος.
Φεύγοντας από το γραφείο πήρε μία απόφαση κι ό,τι κι αν συμβεί εκείνο το βράδυ, θα την κρατήσει. Γιατί ένας άντρας πρέπει να αντιμετωπίζει κατά μέτωπο τα λάθη του, να βρίσκει λύσεις και να αναλαμβάνει τις συνέπειες. Ό,τι ακολουθεί είναι ένα 85λεπτο road movie, Μπέρμινγχαμ-Λονδίνο, με οδηγό έναν άντρα αποφασισμένο να ρισκάρει τα πάντα, κι ένα κινητό τηλέφωνο στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, μέσα από το οποίο διευθετεί ολόκληρη τη ζωή του.
Ο σεναριογράφος Στίβεν Νάιτ («Επικίνδυνες Υποσχέσεις», «Βρόμικα Όμορφα Πράγματα»), στη δεύτερη σκηνοθετική του απόπειρα, υπογράφει ένα συναρπαστικό κινηματογραφικό πείραμα: ένας άντρας, ένα αυτοκίνητο, ένα τηλέφωνο. Ένα αγωνιώδες road movie που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο, με όχημα ένα καλογραμμένο σενάριο-δυναμίτη (μέσα στην απλότητά του) κι έναν ηθοποιό που κρατά σταθερά το τιμόνι και το βλέμμα κλειδωμένο στον προορισμό, επιτρέποντάς μας μόνο την υποψία ότι τα φρένα είναι σπασμένα.
Βραβεύτηκε με το BAFTA Πρωτότυπου Σεναρίου το 2014.
Είσοδος: 4 ευρώ, ελεύθερη για νέους κάτω των 18 ετών.

***  Ας ελπίσουμε να έμαθαν… 
Στην τελική ευθεία της ανάπλασης βρίσκεται το ανατολικό πεζοδρόμιο στη νότια πλευρά της οδού Αριστομένους, κι όπως φαίνεται στη φωτογραφία, είναι θέμα χρόνου να μπουν στα σημεία τα δέντρα.
Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να γίνει σωστή επιλογή, γιατί οι πλάτανοι που τοποθετήθηκαν πιο ψηλά ήδη έχουν αρχίσει με τις ρίζες τους να ξηλώνουν το πεζοδρόμιο. Φυσικά, δε φταίνε τα δεντράκια, αλλά αυτός που επέλεξε τον πλάτανο χωρίς να υπολογίσει τις συνέπειες.  Π.Μπ. 

***

*** Αθλητική ενημέρωση  :

***  Στο Champions League  , τη 13η αγωνιστική του Champions League :

~**  ΑΡΗΣ - ΣΚΑΪΛΑΙΝΕΡΣ  58-64  .- ^
Τα δεκάλεπτα: 19-13, 36-34, 47-51, 58-64
ΑΡΗΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Ξανθόπουλος, Φλιώνης, Τσαϊρέλης 13 (1), Τζένκινς 2, Κάμινγκς 11 (2), Ζάρας 9 (1), Μούρτος, Σίμτσακ, Γιάνκοβιτς 10, Καββαδάς 11, Ντραγκίσεβιτς 2.
ΣΚΑΪΛΑΙΝΕΡΣ (Γκόρντον Χέρμπερτ): Βον 19 (2), Ίνγκλις 19 (3), Χαφ 5 (1), Μερζ, Ιλζχόφερ, Ρόμπερτσον 5 (1), Μόρισον 5, Σιλντς 5 (1), Κίελ 6 (1).

***   ΚΑΕ ΠΑΟ: «Καταδικάζουμε την επίθεση οπαδών του Ολυμπιακού»
«Στη βόρεια Ελλάδα ο τελικός» 

 
~  Μία ημέρα μετά την πανηγυρική πρόκριση των «πράσινων» στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας, αφού πρώτα ευχαριστεί την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την άψογη φιλοξενία, καταδικάζει την αναίτια, όπως χαρακτηρίζει, επίθεση των «ερυθρόλευκων» οπαδών στη φυσούνα στο ημίχρονο, αλλά κυρίως στη λήξη του ντέρμπι.
Παράλληλα, η «πράσινη» ΚΑΕ υπογραμμίζει ότι περιμένει με «ανυπομονησία τη συμπληρωματική έκθεση των διαιτητών αλλά και την αυτεπάγγελτη παρέμβαση του Αθλητικού Εισαγγελέα και του Υφυπουργού Αθλητισμού για όλα τα παραπάνω», ενώ προτείνει ο τελικός του θεσμού με τον Άρη να διεξαχθεί στη βόρεια Ελλάδα.Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Αρχικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΚΑΕ ΟΣΦΠ για την άψογη φιλοξενία στην αποστολή μας.
Καταδικάζουμε, όμως, την αναίτια επίθεση οπαδών του Ολυμπιακού στη φυσούνα και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, αλλά κυρίως μετά τη λήξη του αγώνα.
Περιμένουμε με ανυπομονησία τη συμπληρωματική έκθεση των διαιτητών αλλά και την αυτεπάγγελτη παρέμβαση του Αθλητικού Εισαγγελέα και του Υφυπουργού Αθλητισμού για όλα τα παραπάνω.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να προτείνουμε ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας να πραγματοποιηθεί στη βόρεια Ελλάδα, διότι έχει να γίνει πολλά χρόνια εκεί και ως γνωστόν η βόρεια Ελλάδα έχει πολλούς μπασκετόφιλους».
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


*** Ποδόσφαιρο  Super League : Πρόγραμμα 16ης  αγωνιστική
Τετάρτη 18-01-2017 :
ΠΑΣ Γιάννινα -Πανιώνιος  1-0 , (1-0) .- ^
Τα  γκολ :18' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΣ Γιάννινα! ο Μιχαήλ
Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης (Μακεδονίας), βοηθοί του οι Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας), Αντώνιος Καρατζίκας (Αθήνας) και τέταρτος ο Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονία).
 ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετράκης): Πασχαλάκης, Καρανίκας, Κούτρης, Μιχαήλ, Σκόνδρας, Τζημόπουλος, Κοζορώνης, Ναδάλες, Ακόστα, Ζάιρο, Κόντε.
 Στον πάγκο: Περιστερίδης, Μαμπουλού, Γιάκος, Γαρουφαλιάς, Μπουκουβάλας, Νικολιάς, Βιδάλ.
Πανιώνιος (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Γιαννιώτης, Βλάχος, Τασουλής, Οικονόμου, Ρισβάνης, Κόρμπος, Σιώπης, Μασούρας, Φούντας, Μασούντ, Μπεν
Στον πάγκο: Βοσνιάδης, Γκιοατά, Σαββίδης, Μπάλλας, Καθάριος, Ταπόκο, Αντωνιάδης.
~** 14' Κίτρινη κάρτα στον Κόντε. ,  25' Κίτρινη κάρτα στον Μασούντ. ,64' Kίτρινη κάρτα στον Γαρουφαλιά. ,  66' Κίτρινη κάρτα στον Ζάιρο. , 84' Kίτρινη κάρτα στον Ταπόκο. ,
~*  58' Αλλαγή για τον ΠΑΣ. Γαρουφαλιάς αντί Ναδάλες. , 61' Αλλαγή για τον Πανιώνιο. Σαββίδης αντί Φούντα. , 73' Αλλαγή για τον Πανιώνιο. Ταπόκο αντί Μασούρα. ,93' Αλλαγή για τον ΠΑΣ. Μπουκουβάλας αντί Ζάιρο. ,  95' Αλλαγή για τον ΠΑΣ. Γιάκος αντί Κόντε.
Video :
~*ΠΑΣ Γιάννινα-Πανιώνιος  1-0  16η  αγων  18/01/2017  δηλώσεις γκολ: https://youtu.be/cSsUnx_QerY .-  
~*Γιάννινα-Πανιώνιος;  1-0  φάσεις 18/01/2017:
https://youtu.be/1xeWG8WP43k  .-

Ατρόμητος -Α.Ο. Κέρκυρα 1-4 , (0-1) .- ^
 Τα  γκολ : 4' ΓΚΟΟΟΛ 0-1   4΄ Επστάϊν  , 63' ΓΚΟΟΟΛ 0-2 αυτογκόλ από Λαζαρίδη , 79' ΓΚΟΟΟΛ 0-3 ο  Ντουαλά    , 83΄  ο Φυτανίδης , 86' ΓΚΟΟΟΛ 1-4 ο Γεωργακόπουλος ,
Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Αλέξανδρος Τσαμούρης με βοηθούς τους Βασίλειο Λάμπρου, Ιωάννη Κοντιζά και 4ο τον Άγγελο Ευαγγέλου
Η 11άδα του Ατρόμητου: Γκορμπούνοφ, Γκουγκούδης, Φυτανίδης, Λαζαρίδης, Μπίτολο, Κεϊτά, Ούμπιντες, Μπρίτο, Τόνσο, Βασιλείου, Λε Ταλέκ
Η 11άδα του ΑΟΚ: Κουτζαβασίλης, Σπίνουλας, Ιωάννου, Βενέτης, Ντιόγκο, Ανδρεόπουλος, Σιόντης, Γκόμες, Ζορμπάς, Έπσταϊν, Ντουαλά
Στον πάγκο για τους γηπεδούχους βρίσκονται οι: Παπαδόπουλος Ν., Κυριακίδης, Ντάουντα, Κοντοές, Μπάγκα, Πλατέλλας, Λημνιός
Η 11άδα του ΑΟΚ: Κουτζαβασίλης, Σπίνουλας, Ιωάννου, Βενέτης, Ντιόγκο, Ανδρεόπουλος, Σιόντης, Γκόμες, Ζορμπάς, Έπσταϊν, Ντουαλά
Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους: Αραμπατζής, Γεωργίου, Παμλίδης, Κόντος, Ζαραδούκας, Γεωργακόπουλος, Ντιμιτρόφσκι
~** 24' Κίτρινη στον Κεϊτά, ο οποίος τράβηξε από πίσω τον Ντουαλά , 31' Κίτρινη στον Γκουγκούδη   , 36' Κίτρινη στον Σπίνουλα για φάουλ στον Ούμπιντες ,45'+3' Δεύτερη κίτρινη και αποβολή για τον Κεϊτά, ο οποίος κλώτσησε με τις τάπες τον Ντουαλά ,  66' Δεύτερη κίτρινη και αποβολή και για τον Γκουγκούδη , 74' Κίτρινη στον Γκόμες, ο οποίος σταμάτησε αντικανονικά τον Ντάουντα ,
~*56' Ο Ντάουντα στη θέση του Μπρίτο , 73' Μέσα ο Παμλίδης, έξω ο Ανδρεόπουλος , 83' Ο Γεωργακόπουλος αντί του Έπσταϊν ,
Video :
~*ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ 1-4  16η  αγων  18/01/2017 δηλώσεις γκολ: https://youtu.be/sIszPnHuTmE .- 

Ξάνθη -Ηρακλής  3-1  , (1-1) .-
Τα γκολ : 10΄Πασσάς  , 24΄ πεν.  71΄  Γιουνιές, 61΄ Τριάδης ,
Διαιτητής του αγώνα ο Αρετόπουλος, με βοηθούς τους Νταλούκα, Βασιλόπουλο.
Ξάνθη: Ζίφκοβιτς, Καρασαλίδης, Μπαξεβανίδης, Ντε Λούκας, Τριάδης, Γιουνιές, Σολτάνι, Βασιλακάκης, Γουάλας, Φλίσκας
Ηρακλής: Χουάντερσον, Σαραμαντάς, Στάμου, Τζανετόπουλος, Μοντέιρο, Ιντζόγλου, Πασάς, Αγγελόπουλος, Ρούσσος, Λουκίνας, Κούρος
Στον πάγκο της Ξάνθης: Ζαρόπουλος, Παπαγεωργίου, Κώστας, Ράνος, Λάζιτς, Σβάρνας, Καμαρά
Στον πάγκο του Ηρακλή: Γιαννίκογλου, Καραγκούνης, Λεοζίνιο, Κυριακίδης, Γροντής, Δούμτσιος, Βοσνακίδης
Βίντεο :
~*Ξάνθη-Ηρακλής Α΄ ημίχρονο 1-1  γκολ  16η  αγων  18/01/2017: :

Βέροια -Λάρισα  1-1   , (0-1) .-
Τα γκολ : 45΄  Ο Ικάουνιεκς   , 69΄Σανπόργκ ,
Βέροια:  Καντιμοίρης, Βασιλαντωνόπουλος, Μαλόν, Ασίγκμπα, Μπαλάφας, Καλί, Άρτσε, Λινάρδος, Μίλιεβιτς, Καπετάνος, Σαρπόνγκ.
ΑΕΛ: Θεοδωρόπουλος, Μονιάκης, Γκόλιας, Φάρκας, Ρέντζας, Μασαλέσα, Φατιόν, Αναστασόπουλος, Ικάουνιεκς, Ντόνο, Ντέλετιτς.
Στον πάγκο της Βέροιας: Πέρεθ, Χαροντάκης, Μαυρίας, Μελίσσης, Δόρης, Τόμας και Κάλβο.
Στον πάγκο της ΑΕΛ: Ξενοδόχοβ, Βαρέλα, Τίκο, Κάπος, Κόντορ, Ευμορφίδης και Γκαγιέχο.
Βίντεο :
~*Βέροια- Λάρισα Α΄ ημίχρονο 0-1  γκολ 16η αγων  18/01/2017: https://youtu.be/ellCHKgCk2I  .-
~**Βέροια-ΑΕΛ Λάρισα  Α΄ ημιχρονο 0-1  16η αγωνισ  18/01/2017 : https://youtu.be/jkJ49JbIT90  .-

Παναιτωλικός -ΑΕΚ  3-2 , (1-2) .-
Τα γκολ: 12΄ πεν. Μαρκόφσκι , 22΄Αλμέϊδα , 33΄ ο  Γαλανόπουλος , 55΄ , 83΄ ο Γρηγ.  Μάκος ,
Παναιτωλικός (Γ. Νταλακούρας): Κυριακίδης, Μύγας, Τσοκάνης, Κούσας, Χαντάκιας, Κουτρομάνος, Μάκος, Πάουλο, Κλέσιο, Ρότσα, Μαρκόφσκι
ΑΕΚ (Ζ. Μοράις): Μπάρκας, Μπακάκης, Ντίας, Κολοβέτσιος, Βράνιες, Γαλανόπουλος, Γιόχανσον, Μάνταλος, Βάργκας, Χριστοδουλόπουλος, Αλμέιδα
Στον πάγκο των γηπεδούχων οι: Κολοβούρης, Καμαβουάκα, Παπουτσογιαννόπουλος, Λόπες, Μουνιός, Ρόσα, Βασιλούδης
Αναπληρωματικοί για την Ένωση οι: Ανέστης, Λαμπρόπουλος, Αϊντάρεβιτς, Σιμόες, Πατίτο, Πέκχαρτ, Μπακασέτας
Εκτός 18αδας για τους φιλοξενούμενους οι Γκάλο και Ντίντακ .-
Βίντεο
~*ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΚ  Α΄ ημίχρονο 1-2  τα γκολ 16η αγων  18/01/2017: https://youtu.be/JHSM0wDzLsU  .-
~*  Παναιτωλικός- ΑΕΚ  τα δυο πρώτα γκολ ΑΕΚ 1-2  18/01/2017: https://youtu.be/gurW8i5SQVA .-

 Αστέρας Τρίπολης -Ολυμπιακός  0-0  , (0-0) .- ^
Τα  γκολ :   -
Αστέρας Τρίπολης (Δημήτρης Ελευθερόπουλος): Ντοναρούμα, Σελίν, Χαμντανί, Μπέρτος, Γιαννούλης, Ιγκλέσιας, Τσουκαλάς, Φαρίνια, Στανισάβλιεβιτς, Μάσα, Μανιάς .-
Στον πάγκο: Αθανασιάδης, Κυριακόπουλος, Καλτσάς, Γκοντό, Τσιλιανίδης, Κώτσιρας, Ιωαννίδης
Ολυμπιακός (Πάουλο Μπέντο): Λεάλι, Ρέτσος, Βιάννα, Φιγκέιρας, Ντε λα Μπέγια, Μιλιβόγεβιτς, Ανδρούτσος, Φορτούνης, Μανθάτης, Σεμπά, Ιντέγε.
Στον πάγκο: Καπίνο, Καμπιάσο, Σισοκό, Ελιουνούσι, Καρντόσο, Μάριν, Νικολάου .-

 Πέμπτη  19-01-2017  :
ΠΑΟΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ   3-0 .- ^

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  2-1 .- ^

*** Βίντεο  από αγώνες περασμένης αγωνιστικής:
Μπάσκετ  ευρωλίγκα και κύπελλο :
~** ΠΑΟ-ΕΦΕΣ παρατ. 92-81 α΄ περίοδος 21-13  17η αγων   13/01/2017:
 https://youtu.be/VX-7cv39kAc  .-
~**ΠΑΟ-ΕΦΕΣ  92-81  γ΄ περίοδος  50-50  17η αγων  13/01/2017:  https://youtu.be/SUJa_1NoIxs  .-
~**ΠΑΟ-ΕΦΕΣ  92-81  κ α  70-70 13/01/2017 :
 https://youtu.be/CDuVv4_3WBk .- 
~**ΟΣΦΠ-ΠΑΟ  67-77  Κύπελλο  16/01/2017:
 https://youtu.be/UvSW3Blz2DM  .-
Ποδόσφαιρο από 11η  αγωνιστική εξ  αναβολής :
~**ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης- ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  4-1  15/01/2017 :
https://youtu.be/h3UeJodMiw4  .-
~**ΞΑΝΘΗ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2-0  15/01/2017:
 https://youtu.be/TH0yGyOvZHA   .-
~**ΠΑΟ-ΑΕΚ  0-0  15/01/2017 :
 https://youtu.be/xRK0mfj46Mc  .-
~**Ηρακλής- Κέρκυρα  αναβολή 11ης αγωνιστική   14/01/2017:
https://youtu.be/T-6nPlzu4Zo  .-
~*Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός 4-1 15/01/2017:
 https://youtu.be/6ilbz6tSegQ  .-
~*ΠΑΟ-ΑΕΚ  0-0  15/01/2017 :
 https://youtu.be/p1L4509Kp8E  .-
~* ΞΑΝΘΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ  2-0  15/01/2017:
https://youtu.be/UM1-QrlxSQ4 .- 
~*ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1-2  15/01/2017:
https://youtu.be/19Hs0sv6cG4 .-

*** Β΄ Εθνική στο Ελληνικό ποδόσφαιρο  11η  αγωνιστική :
Τετάρτη 18-01-2017  :
Πανελευσινιακός -Καλλονή  3-1 .- ^ 
Απόλλων  Σμύρνης- ΟΦΗ  0-0  , (0-0) .- ^
Πανθρακικός-Αγροτικός Αστέρας 0-1 ,(0-1).- ^
Σπάρτη-Παναιγιάλειος  0-0 , (0-0) .- ^
Λαμία-Αχαρναϊκός    3-0 , (1-0) .- ^
Χανιά-Αιγινιακός    3-2 , (1-1) .- ^
Τρίκαλα-Κισσαμικός  Αναβλήθηκε
Καλλιθέα-Αναγέννηση  Καρδίτσας   2-2 , (1-2) .- ^
Άρης Θεσσαλ. -Πανσερραϊκός   4-0 , (3-0) .- ^

*** Ομπράντοβιτς: «Ανεβασμένος ο Παναθηναϊκός. Να δείξουμε ποια είναι η Φενέρ»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε πολύ κρίσιμο τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη Φενέρμπαχτσε και κάλεσε την ομάδα του να δείξει τη δυναμική της.
~ Την κρισιμότητα του αγώνα της Πέμπτης (19:30) με τον Παναθηναϊκό επισήμανε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάνοντας ειδική μνεία στην καλή ψυχολογία των «πράσινων» μετά την πρόκριση επί του Ολυμπιακού. 
«Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Είμαστε σε μια κατάσταση, όπου κάθε παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο, ειδικά εντός έδρας. Παίζουμε με μια ομάδα που έρχεται εδώ με ανεβασμένο ηθικό μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να παίξουμε με χαρακτήρα και να δείξουμε σε όλους ποια είναι η Φενέρ. Καλώ τους φιλάθλους μας να έρθουν στο γήπεδο για να μας βοηθήσουν», ανέφερε ο Σέρβος προπονητής.

Πέμπτη 19-01-2017 : ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  84-63 .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 27-16 , (44-28) ,60-45 , 84-63 .- ^
Παρασκευή  20-01-2017 : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ

***

~ ~ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΣ :
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS ΆΒΒΑΤΟ 31 Δεκεμβρίου 2016 :
 http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/12/arfara-news-31-2016.html .- 
 ~ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  31 Δεκεμβρίου 2016-01 Ιανουαρίου 2017 :   http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2016/12/31-2016-01-2017-2016-15-28122016-78-80.html  .-  
***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017 :
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS Κυριακή 01  Ιανουαρίου  2017 :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/01/arfara-news-01-2017.html .- 
~*  ΠΡΟΦΗΤΙΕΣ Κυριακή 01 Ιανουαρίου  2017  :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/01/01-2017.html .-                        
~ * Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα  02  Ιανουαρίου  2017  :
http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/01/news-02-2017-2.html .-  
~* ΥΓΕΙΑ για  ΟΛΟΥΣ  μας  Δευτέρα  02  Ιανουαρίου  2017  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/01/02-2017.html  .- 
~ * Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τρίτη  03 Ιανουαρίου  2017
:  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/01/arfara-news-03-2017.html  .-    

~ Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Τετάρτη  04 Ιανουαρίου  2017  *:   
 http://stamos-dynami.blogspot.gr/2017/01/arfara-news-04-2017-4.html .-  
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη  05  Ιανουαρίου  2017 : 
http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/01/news-05-2017.html  .-
~  Η  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 06 Ιανουαρίου 2017  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/01/arfara-news-06-2017.html .-
 
~  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Σάββατο 07 Ιανουαρίου  2017  :
 http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/01/arfara-news-07-2017.html .-
~ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 07  και 08 Ιανουαρίου 2017 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/01/07-08-2017-2-super-league-712017-1-0.html .-   
~ Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Κυριακή 08  Ιανουαρίου 2017:  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/01/arfara-news-08-2017.html .-               
 ~   Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS 2 στο αγιάζει της ενημέρωσης .Κυριακή  08  Ιανουαρίου  2017 : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/01/arfara-news-2.html .- 
 ~  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Τετάρτη 11 Ιανουαρίου  2017 : 
 http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/01/arfara-news-11-2017-5-10012017.html  .-
~ Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  Πέμπτη 12 Ιανουαρίου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης Στο αγιάζι της ενημέρωσης  μας ...
 :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/01/news-12-2017.html  .-

~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 13  Ιανουαρίου  2017  : 
 http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/01/news-13-2017-12.html .- 
~   Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Σάββατο 14  Ιανουαρίου 2017 :Στο  αγιάζι της ενημέρωσής  μας ...: http://snsarfara.blogspot.gr/2017/01/arfara-news-14-2017.html .-   
~   Αθλητικό Σαββατοκύριακο 14 και 15  Ιανουαρίου 2017
:    http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/01/14-15-2017-11-14012017.html
  .- ~ H Εφημερίδας μας  ARFARA NEWS Κυριακή 15  Ιανουαρίου 2017 : Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας  ....  :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/01/h-arfara-news-15-2017.html .-

~Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 16  Ιανουαρίου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας  ....   : 
 http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/01/news-16-2017.html  .-

 ~Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τρίτη  17 Ιανουαρίου 2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .../:  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/01/news-17-2017.html .-
 ~***  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  Τρίτη 17 Ιανουαρίου  2017  :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/01/17-2017.html .-  ~
**8   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5111   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3356   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3359  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  11.816  βίντεο   .-  
~ https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ 
 ~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  55 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-

https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-    ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                 
*** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-  .- www.erroso.gr , .-  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   STAMOS -ARFARA -GREECE ,
ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,
http:// arfara-messinias-news.blogspot.com ,
stamos-dynami  ,
http://dimmetop.arfara.blogspot.com  ,
Arfara-Messinias  ,
Arfara-Messinias 1 - FOTOS  ,
http://dimmetop.arfara.blogspot.com  ,
Arfara-Messinias 2  ,
http://arfara-messinias-stamos-2010 .--
~  

***  Επίκαιρα  ενημερωτικά βίντεο :
~  Θεοδωρόπουλος  Ελλήνων Συνέλευσης  Γραμματέας  2017:
https://youtu.be/tLgNFyS-R9A .-
~ Αρτέμιος   ΣΩΡΟΣ  από 2009 – 2016 :
 
https://youtu.be/oi9kGEEItD4 .-
~ Άρτεμις   Σώρος :
 
https://youtu.be/pZuukvJnWgc .-
~ Aρτέμις ΣΩΡΟΣ 2017 :
https://youtu.be/h2lT2GwSrtM .-
~*''Ελλήνων Συνέλευση '' του Α Σώρα και Θεοδορόπουλου 2016:
https://youtu.be/QjYuBCreMEU  .-  
~* Αρτέμης Σώρας ΄'Ελλήνων Συνέλευση'' και ιερέας 2017:

~*  Αρτεμης   Σώρρας ρετσιστικές δηλώσεις  2016 :
 
https://youtu.be/Woq65S-6fpY  .-
~*~*Ψεύτικο Ρωσικό παράσιμο του Α.  Σώρρα 2016:
 
https://youtu.be/DjsQ0BwSK9g .-
~ ~*Ιστορίες τρέλας από Α  Σώρρα  2016:
 https://youtu.be/oRGpX027udc  .-
~*Η τεχνολογία του Α Σώρρα  2016 :
 https://youtu.be/N5txjH9uV7k .-
~*ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ και ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 09/01/2017: https://youtu.be/OtyU8cA9Cic  .-
~*
~ ΑΡΦΑΡΑ ο επερχόμενος χιονιά με κρύα  5/1/2017:

~ ARFARA ο καιρός χαλάει 5/1/2017 :
 
https://youtu.be/TjgDtU4qjSU  .-
~*Τα  γενέθλια του παππού Σταμάτη  9/1/2017:
 
https://youtu.be/7f315qQuG5Y .-
~*Στο τραπέζι στα γενέθλια του παππού  9/1/2017:
 
https://youtu.be/GO716lWq828 .-
~* Κύμη Ευβοίας χιονιάς διάσωση 5 ημέρες 10/01/2017:

~* ΚΥΜΗ Ευβοίας  2 μέτρα χίονια  4 μέρες χωρίς ΔΕΗ ,Ύδρευση 10/01/2017: https://youtu.be/qSyB_jJW010  .-
~*Η παγωμένη Θεσσαλονίκη από χιονιά 10/01/2017!
https://youtu.be/tdFFeXrMtd4 .-
~*Ακρόπολη Πλάκα Σύνταγμα   10/01/2017:
 
https://youtu.be/3-a0z45cgbg .-
~* Μουσική με φύλλο δένδρου Χορός  μίμηση    10/01/2017: 

~*ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 10/01/2017:
 
https://youtu.be/gxlp1UX-5TU .-
~* Στα  χιόνια η ΛΑΡΙΣΣΑ 10 και 11/01/2017:
 
https://youtu.be/rUomYqOneFo .- 
~*  Η Χιονισμένη Λάρισα και η παγωμένη Κύμη  11/01/2017:
https://youtu.be/-tHnhmNtqI8 .-  .-
~*Τραγούδι και μουσική με όργανο φύλλο δένδρου  2017:

~*Χορός της κοιλιά από δύο  2017 :
 
https://youtu.be/vFssZJkKgzI .-
~*ΧΟΡΟΣ στριπτίζ από άνδρα  2017:
 
https://youtu.be/5lHsJOOfWXs  .-
~*Χορός Οριεντάλ  από γυναίκα  2017:
 https://youtu.be/1YqKKHRLqjE  .-
~
~**ΗΠΑ  χιόνια 2017 :
 https://youtu.be/X2J18rVHWFk .-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου