ARFAR -AGIOI THEODOROI

ARFAR -AGIOI THEODOROI

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 .
~


 ~*ΕνημέρωσηΑπόφαση μου  τέλη Φεβρουαρίου 2018 σταματάω τις αναρτήσεις !
~ 21 Φεβρουαρίου
Ευσταθίου(1) αρχιεπισκόπου Αντιοχείας (†360), Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Γ` πατριάρχου Κων/πόλεως (2) (†577), του από Σχολαστικών, Γεωργίου επισκόπου Αμάστριος. Τιμοθέου, του εν Συμβόλοις († θ΄αι.). Ανατολίου του εκ Ραϊθούς και Ανδρέου του εκ Μυτιλήνης, των Ιεροσολυμιτών.
(1) O άγιος Ευστάθιος, γεννήθηκε στη Σίδη της Παμφυλίας και υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες του 3ου αιώνα. Διακρίθηκε για την μαχητικότητά του και την εμμονή του στη ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ως επίσκοπος Βέροιας στη Συρία, έλαβε μέρος στη Α` Οικουμενική Σύνοδο Νικαίας. Εν συνεχεία εξελέγη αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας. Το 330 όμως, οι κακόδοξου Αρειανοί, συνεκάλεσαν Σύνοδο εις βάρος του Ευσταθίου με την κατηγορία ότι ήταν οπαδός της αίρεσης του Σαβέλλιου. Δωροδόκησαν μάλιστα κάποια γυναίκα ελευθέριων ηθών, η οποία παρουσιάσθηκε στη Σύνοδο και κατήγγειλε ότι είχε σχέση μαζί του και από τη σχέση αυτή απέκτησε και παιδί. Τελικά οι συκοφάντες κατόρθωσαν να επιτύχουν την εξορία του αγίου στην Τραϊανούπολη της Θράκης όπου και εκοιμήθη οσιακά. Αρκετά χρόνια μετά την κοίμησή του, η αλήθεια αποκαταστάθηκε και ο Ευστάθιος ανακηρύχθηκε άγιος της Eκκλησίας μας. Θαυμάσιο εγκωμιαστικό λόγο για τον άγιο Ευστάθιο εξεφώνισε ο Ι. Χρυσόστομος.
(2) Ο άγιος Ιωάννης ο Γ` πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο από Σχολαστικών, καταγόταν από το χωριό Σερίμιο της Αντιόχειας. Σπούδασε νομικά στην Αντιόχεια και εν συνεχεία εξάσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου. Εγκατέλειψε όμως τα πάντα, για να γίνει μοναχός και στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ως αποκρισάριος του Πατριάρχη Αντιοχείας. Και ενώ ευρίσκετο εκεί, εκλέχθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως το 565. Πατριάρχευσε επί δωδεκαετία και εκοιμήθη ειρηνικά το 577.
~**  Πειραιώς Σεραφείμ: Η παναίρεση του Οικουμενισμού και ο Παπισμός
~ Η Ορθόδοξη Πίστη και τα δόγματα είναι το βασικό στοιχείο του μηνύματος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς για την Κυριακή της Ορθοδοξίας.
* Αναλυτικά η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου
Τέκνα μου αγαπητά και περιπόθητα,
Εάν έχουμε κάτι να καυχηθούμε, αυτό είναι η Αγία Ορθοδοξία μας. Πιστεύουμε, όμως, ακραδάντως ότι, εάν όλοι εμείς, κλήρος και λαός, είμασταν πραγματικά ορθόδοξοι, δεν θα υπήρχε ούτε ένας αιρετικός και αλλόθρησκος. Είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά μόνο στο όνομα και στα χαρτιά. Ορθόδοξος δεν σημαίνει να έχουμε μόνο το όνομα. Ορθόδοξος σημαίνει απόφαση για εφαρμογή και τήρηση των νόμων του Κυρίου, των εντολών της Εκκλησίας. Αφού πράγματι η Ορθοδοξία είναι η ανώτερη πίστη στον κόσμο, τότε και τα έργα ημών των ορθοδόξων πρέπει να είναι ανώτερα από όλων των άλλων.
Ο άνθρωπος δεν είναι ένα ον, που μόνο τρώγει, κοιμάται, πίνει, πεθαίνει και εκμηδενίζεται. Είναι μια πνευματική οντότητα. Και εάν δεν έχει την αληθινή πίστη, δεν θα έχει και το αληθινό βίωμα. Λέγουν οι άγιοι Πατέρες μας˙«φαύλος βίος γεννά φαύλα δόγματα» και αντίστροφα «φαύλα δόγματα γεννούν φαύλο βίο». Η αντίληψη αυτή της Εκκλησίας διασώζεται και στην παλαιά ελληνική παροιμία˙ «ο πίπτων ηθικώς, πίπτει και κατά τας ιδέας». Γενικό συμπέρασμα και καθολικό αξίωμα είναι ότι τα πονηρά και διεφθαρμένα δόγματα γεννούν πονηρό και διεφθαρμένο βίο, καθώς και αντιστρόφως ο πονηρός και διεφθαρμένος βίος γεννά πονηρά και διεφθαρμένα δόγματα. Υπάρχει άρρηκτη, οργανική και αδιάσπαστη σχέση μεταξύ πίστεως και ζωής, δόγματος και ήθους, Ορθοδοξίας και ορθοπραξίας. Το ίδιο κακό είναι τα πονηρά δόγματα και η πονηρή ζωή και αντιστρόφως η πονηρή ζωή και τα πονηρά δόγματα. Γιατί, το ένα είναι γεννητικό του άλλου, και όποιος έχει το ένα καταντά και στο άλλο.
Η ζωή της Εκκλησίας προσδιορίζεται από την πίστη της. Και η πίστη αποτελεί τη βάση και τον κανόνα της ζωής της. Η πίστη της Εκκλησίας διατυπώνεται με τα δόγματα. Από τα δόγματα βγαίνει το ήθος. Η συνοπτική παρουσίαση των δογμάτων της Εκκλησίας υπάρχει στο Σύμβολο της Πίστεως, στο «Πιστεύω». Στην εποχή μας παρατηρείται μία ακρότητα περί των δογμάτων, που είναι η πλήρης αδιαφορία γι’αυτά. Σήμερα λησμονούνται σχεδόν τα δόγματα, και οι Χριστιανοί ζούν, χωρίς να αναφέρονται σ’αυτά. Τα δόγματα παραμερίζονται, όταν μας ενοχλούν, γιατί απ’αυτά βγαίνει το ήθος. Έτσι, όμως, φτωχαίνει η ζωή των πιστών και μένει μετέωρο το ήθος τους.
Ο Απόστολος Παύλος δόγματα ονομάζει την πίστη στον Χριστό, η οποία συνίσταται στα δόγματα περί Θεού[1]. Κατά τον ερμηνευτή Θεοδώρητο, «δόγματα εκάλεσε την ευαγγελική διδασκαλία»[2]. «Πατρώα δόγματα»[3], είναι τα απόρρητα δόγματα του Θεού Πατρός, δηλ. οι ορθές δόξες και υπολήψεις περί Θεού και οι μυστηριώδεις κρίσεις, ψήφοι, βουλές, αποφάσεις και ορισμοί του Πατρός. Είναι οι υψηλές θεωρίες και οι θεοπρεπείς υπολήψεις. Κατά τον ερμηνευτή Βαρίνο, «δόγμα εστί πρόσταγμα ή ευσεβές αληθείας κράτος»[4]. Τα περί Χριστού δόγματα είναι οι ρίζες της ευσεβείας, οι θεμέλιοι του Χριστού, διότι αυτά είναι θεμέλια και ρίζα της εις Χριστόν πίστεως.
Τα δόγματα συνδέονται άμεσα με τη ζωή των μελών της Εκκλησίας, και μάλιστα με διπλή κατεύθυνση. Τα δόγματα εκφράζουν την ζωή της Εκκλησίας και είναι δείκτες για την ζωή της Εκκλησίας. Πρακτικότεροι και αναλυτικότεροι δείκτες ζωής είναι οι ηθικές εντολές. Τα δόγματα και οι εντολές συδέονται οργανικά και αναπόσπαστα μεταξύ τους. Όπως τα δόγματα συνοψίζονται στην ταυτότητα «Ιησούς εστιν ο Χριστός», που είναι η ταυτότητα του Θεού της αγάπης, έτσι και οι εντολές του Θεού συνοψίζονται στην εντολή της αγάπης : «Ο γαρ αγαπών τον έτερον, νόμον πεπλήρωκε»[5]. Με την τήρηση των εντολών του Θεού και ειδικότερα της εντολής της αγάπης κατανοούνται τα δόγματα της Εκκλησίας και προσεγγίζεται το μυστήριο του Τριαδικού Θεού.
Τα δόγματα δεν εξαντλούν ούτε απολιθώνουν την αλήθεια της Εκκλησίας. Εκφράζουν την ζωντανή εμπειρία της ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, στο πρόσωπο του Οποίου φανερώθηκε ο Τριαδικός Θεός και πραγματοποιήθηκε η ανακαίνιση και θέωση του ανθρώπου.
Με τα δόγματα διαφυλάσσει η Εκκλησία τα μέλη της από την πλάνη. Αφορμή για την διατύπωση των δογμάτων έδωσε η εμφάνιση των αιρέσεων. Οι αιρέσεις διατύπωναν θέσεις, που έρχονταν σε αντίθεση με την εκκλησιαστική εμπειρία. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των αιρέσεων, που καταδίκασε η Εκκλησία, είναι ότι αμφισβητούσαν ολικά ή μερικά την αλήθεια της εν Χριστώ ανακαινίσεως και θεώσεως του ανθρώπου. Με τον τρόπο, όμως, αυτόν αμφισβητούσαν την φύση και τον σκοπό της Εκκλησίας. Τα δόγματα, που διατύπωσε η Εκκλησία, με τις Άγιες και Οικουμενικές Συνόδους, χάραξαν τα όριά της σε σχέση με τις εκτροπές, που εμφανίσθηκαν κατά καιρούς. Για τον λόγο αυτόν τα δόγματα της Εκκλησίας ονομάζονται «όροι», δηλαδή όρια, με τα οποία περιφρουρείται η αλήθεια και προστατεύεται η ελευθερία των πιστών[6].
Ήθος είναι η ηθική ζωή. Το ορθόδοξο ήθος είναι Θεανθρωποκεντρικό και Χριστοκεντρικό˙ όχι ουμανιστικό και ανθρωποκεντρικό. Είναι ήθος αγάπης, μετανοίας, εξομολογήσεως, συγχωρήσεως, πνευματικού αγώνος, προσευχής, ασκήσεως και ελευθερίας. Είναι ήθος σταυροαναστάσιμο και χαρμολύπης. Ορθοπραξία σημαίνει πνευματική εν Χριστώ ζωή, αποβολή των αμαρτιών και παθών και ενστερνισμός των αρετών, τήρηση και εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Ορθοπραξία σημαίνει αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, σεβασμός του ονόματος του Θεού και όχι βλασφημία των θείων, σεβασμός της αργίας της Κυριακής, εκκλησιασμός, Θεία Κοινωνία, μελέτη Αγίας Γραφής, επίσκεψη ασθενών, απαγόρευση του όρκου, σεβασμός του γήρατος, τιμή στους γονείς, κληρικούς και διδασκάλους. Ορθοπραξία θα πεί όχι προγαμιαίες σχέσεις, όχι πορνεία, όχι μοιχεία, όχι ομοφυλοφιλία, όχι παιδεραστία, όχι κτηνοβασία, όχι αλλαγή φύλου. Ορθοπραξία θα πεί «τίμιος ο γάμος… και η κοίτη αμίαντος»[7]. Ορθοπραξία θα πεί κοινωνική δικαιοσύνη και ιδεώδης κοινωνία, στην οποία επικρατεί δικαιοσύνη, όπου δεν υπάρχει πτωχός και πλούσιος, αλλά όλοι έχουν τα πάντα κοινά[8]. Ορθοπραξία θα πεί δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, σαν εκείνα των αγίων.
Ο Κύριος είπε· «Ου πας ο λέγων μοι Κύριε Κύριε εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ᾽ ο ποιων το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς»[9]. Ο άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος στην Καθολική επιστολή του γράφει: «Δείξον μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου»[10]˙ και προσθέτει˙ όποιος είναι πιστός «δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού»[11]. Δεν ωφελεί τίποτε, εάν λέγει κανείς ότι έχει πίστη, δεν έχει, όμως, έργα που να ταιριάζουν με την πίστη. «Η πίστις χωρίς των έργων νεκρά εστίν»[12]. Η αγάπη εμπνέεται από την πίστη. Αν ο άνθρωπος δεν έχει αληθινή πίστη και δεν ξέρει τις προοπτικές του, πως θα πορευτεί;
Είναι δυστύχημα να διαπιστώνει κανείς ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σήμερα σε έναν δογματικό και ηθικό δαλτονισμό, σε μια δογματική και ηθική αχρωματοψία, και ότι ζεί μια ηθική χωρίς ηθική, μια ανήθικη ηθική, μια ηθική χωρίς όρια, μια ανηθικότητα, έναν αμοραλισμό. Αυτή η νέα σχιζοφρενική ηθική προτάσσει στον σύγχρονο άνθρωπο ένα νέο σχιζοφρενικό δόγμα˙ ότι μπορεί να συζεύξει στο πρόσωπό του τα πιο αντιθετικά και διφορούμενα στοιχεία. Ότι μπορεί να είναι και ηθικός και ανήθικος, και καλός και κακός, και δίκαιος και άδικος, και αμαρτωλός και ενάρετος-ευσεβής, και διπλωμάτης και ευθύς, και πόρνος, μοιχός, αρσενικοίτης, παρθένος, και θυμώδης, οργίλος και πράος, και ψεύτης, συκοφάντης, υβριστής, κλέπτης και αληθής, και Ορθόδοξος και αιρετικός, αλλόθρησκος, και οικουμενιστής και Ορθόδοξος, και Χριστιανός και Μασόνος και Χριστιανός κ.ο.κ.
Το ήθος το θέλουμε, όχι όπως μας το προσφέρει το Ευαγγέλιο, αλλά μάλλον επί μιάς φιλοσοφικής ηθικής. Όχι ευαγγελικής ηθικής, αλλά φιλοσοφικής ηθικής. Είναι γνωστό ότι όλα τα φιλοσοφικά συστήματα έχουν την ηθική τους. Η Ορθοδοξία δεν έχει ηθική με την έννοια του ευσεβισμού. Ζεί και κηρύττει την αγιότητα και την κατά Χάριν θέωση. Το θέμα είναι ζωτικής σημασίας, γιατί κρίνει την σωτηρία μας. Ένα νόθο Ευαγγέλιο, νόθο δόγμα και νόθο ήθος δεν σώζουν ποτέ. Γι’αυτό πολέμησαν οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας˙ για την ακρίβεια του δόγματος στις Οικουμενικές και στις Τοπικές Συνόδους. Ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο, νόθο δόγμα και νόθο ήθος είναι ένα επικάλλυμα των αδυναμιών μας και ένας σιγαστήρας της συνειδήσεώς μας. Η ακρίβεια του δόγματος και του ήθους έχει παραμερισθεί σαν κάτι το αναχρονισμένο και συνεπώς δύσχρηστο. Έτσι, όμως, σημειώνεται ραγδαία μια νέα εξέλιξη χριστιανικής παρακμής[13].
~ Δεν είναι ουτοπιστικό να λεχθεί ότι στην εποχή μας η Ορθόδοξη Εκκλησία προσβάλλεται και από το μόλυσμα της αιρέσεως και από το μόλυσμα της ηθικής σήψεως. Λέγουν οι άγιοι Πατέρες ότι, όταν υπάρχει μόλυσμα ηθικής σήψεως, τότε αυτό θα γεννήσει δόγματα όχι καλά, όχι σωστά. Και αντίστροφα, τα δόγματα τα μη σωστά, θα γεννήσουν ήθος όχι σωστό. Γι’ αυτό έχουμε Ορθοπραξία και Ορθοδοξία δεμένα αδιαχώριστα. Δεν έχουμε παρά να δούμε στην σύγχρονη εποχή μας, τόσο την ηθική σήψη, όσο και την μόλυνση την δογματική[14].
Τραγική απόδειξη της διαρρήξεως του συνδέσμου μεταξύ δόγματος και ήθους είναι τόσο οι παλαιοί εικονομάχοι, όσο και οι απόγονοί τους, νέοι εικονομάχοι, Προτεστάντες, καθώς και οι ανατολικές θρησκείες, που είναι ανεικονικές. Η Εκκλησία στη διδασκαλία των αιρετικών και χριστιανοκατηγόρων εικονομάχων διέκρινε την αναβίωση των παλαιοτέρων αιρέσεων του Αρειανισμού, του Νεστοριανισμού και του Μονοφυσιτισμού με μια νέα μορφή και έκφραση. Οι εικονομάχοι δεν καταπολεμούσαν μόνο τις εικόνες του Χριστού, αλλά και την τιμή των αγίων, των λειψάνων τους και των εικόνων τους. Αρνούνταν την προσωπική παρουσία του Θεού στον κόσμο και την μετάδοση της θείας Χάριτος μέσω της ύλης. Αυτονομούσαν την ύλη και απέρριπταν την δυνατότητα μεταμορφώσεώς της. Μετέτρεπαν την θεολογία σε ιδεολογία. Με το πρόσχημα ότι καταπολεμούσαν ειδωλολατρικές και μαγικές αντιλήψεις, εκκοσμίκευαν την Εκκλησία και αποσπούσαν τον κόσμο από τον Θεό και την Χάρι Του. Με τον τρόπο αυτόν οι εικονομάχοι ακύρωναν την εγκοσμίκευση του Θεού, που ολοκληρώνεται με την ενανθρώπηση και διαιωνίζεται με την Εκκλησία.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, όμως, δεν περιφρονεί την ύλη, γιατί και αυτή δημιουργήθηκε από τον Θεό. Η ύλη δεν είναι ανεξάρτητη από τον Θεό, αλλά αισθητή παρουσία του θείου θελήματος. Ο ίδιος ο Θεός έγινε ύλη, σκήνωσε στην ύλη και απεργάσθηκε με την ύλη την σωτηρία του ανθρώπου. Ειδικότερα μάλιστα η ύλη, που φέρει τη μορφή κάποιου ιερού προσώπου, η εικόνα, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου σεβασμού. Γι’αυτό ο Χριστιανός σέβεται την ύλη, όχι βέβαια ως Θεό, αλλά επειδή είναι έμπλεως θείας ενεργείας και Χάριτος[15].
Φοβερές, επίσης, είναι οι συνέπειες της αμαυρώσεως του δόγματος και του ήθους στην αιρετική Δύση.
Αυτονοήτως είμαστε εναντίον της ακρίτου και χωρίς αποτέλεσμα επικοινωνίας με τους αιρετικούς, την στιγμή που εκείνοι εμμένουν σκληρά και με προκλητική αυθάδεια στις κακοδοξίες τους. Ένας τέτοιος ατέρμων διάλογος μεταξύ κωφών δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Αποτελεί μόνο άλλοθι για την δική τους εμμονή.
Η αιτία της διαφοράς είναι ότι η αίρεση του Παπισμού διέστρεψε το ευαγγελικό μήνυμα, αλλοίωσε την δογματική πίστη της Εκκλησίας, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στο Ευαγγελικό και ζείδωρο μήνυμα της ζωής και αυτή την στιγμή συνεχίζει να εμμένει στο ίδιο αυτό μοτίβο της απαξιώσεως της κανονικής τάξεως, της δογματικής, πατερικής και αποστολικοπαράδοτης πίστεως.
Υπάρχει ένας διάλογος, που έχει ξεκινήσει το 1980. Είμαστε τώρα στο 2018 και δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Δεν είναι μόνο η αίρεση του Filioque (φιλιόκβε), δηλ. η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού, που είναι μία τεράστια δογματική έκπτωση και διαστροφή της πίστεως στο Τριαδικό δόγμα. Είναι και το τεράστιο θέμα της εκκοσμικεύσεως. Το πάλαι ποτέ περίπυστο Πατριαρχείο της Δύσεως, το οποίο χάθηκε δυστυχώς το 1054, το κατέλαβαν οι Φράγκοι, και γι’ αυτό υπάρχει όλη αυτή η αλλοίωση της πνευματικής ζωής. Κατ’αρχήν, ο Παπισμός έχει μεταβάλει την Εκκλησία σε κράτος. Ο αιρεσιάρχης Πάπας είναι και αρχηγός κράτους.Έχει κυβέρνηση. Είναι μία πλήρης αλλοτρίωση του ευαγγελικού μηνύματος.
Υπάρχουν και άλλες πολλές δογματικές αποκλίσεις. Η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δεν αποδέχεται πρωτείο εξουσίας κανενός επισκόπου. Πρωτείο εξουσίας δεν έχει κανείς, διότι η κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι κάποιος άνθρωπος. Για τον Παπισμό κεφαλή της Εκκλησίας είναι ένας άνθρωπος, ο Πάπας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Κανείς άλλος. Η Οικουμενική Σύνοδος είναι η υπέρτατη αρχή εξουσίας μέσα στην Εκκλησία. Εκείνη αποφαίνεται επί δογματικών, κανονικών, τυπικών και οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων. Οι Προκαθήμενοι των παλαιών πόλεων είχαν την τιμή της πρωτοκαθεδρίας, επειδή οι πόλεις είχαν μία περιωπή. Επειδή η Ρώμη ήταν η πρωτεύουσα του Ρωμαικού Κράτους, ο επίσκοπός της προβάδιζε των άλλων επισκόπων. Όταν η πρωτεύουσα της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας επί Μεγάλου Κωνσταντίνου μεταφέρθηκε στη Νέα Ρώμη, ο επίσκοπος της Νέας Ρώμης απέκτησε τα ίδια πρεσβεία τιμής, που είχε και ο της Παλαιάς Ρώμης. Και οι άλλες πόλεις, δηλ. η Αλεξάνδρεια, που είναι μία μεγάλη πόλη, είναι η τρίτη κατά τιμή, η Αντιόχεια τέταρτη, τα Ιεροσόλυμα, που είναι η μητέρα των Εκκλησιών, επειδή είναι η μικρότερη πόλη, πέμπτη κατά τιμή. Αυτός ήταν ο θεσμός της πενταρχίας.
Ο Πάπας της Ρώμης θέλει να έχει το παγκόσμιο imperium (ιμπέριουμ), τον παγκόσμιο έλεγχο, δηλ. ότι είναι ο βικάριος, ο αντιπρόσωπος του Χριστού επί γης, πράγματα τα οποία επί χίλια χρόνια ποτέ δεν υπήρχαν. Εκεί πάνω στηρίχτηκε ένα κακέκτυπο χριστιανισμού, για το οποίο σήμερα εμείς οι Ορθόδοξοι απολογούμαστε, χωρίς να έχουμε καμμία ευθύνη. Π.χ. Ιερά Εξέταση, θρησκευτικοί πόλεμοι, αποικιοκρατία, ιμπεριαλισμός (επεκτατισμός). Τι σχέση έχουν αυτά με το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Οποίος γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη αλόγων και σταυρώθηκε για τον άνθρωπο;
Από΄κεί και μετά πήγαμε στην Μεταρρύθμιση, η οποία, ως αντίδραση σε αυτό το κακέκτυπο εξουσίας και το imperium (ιμπέριουμ), τον έλεγχο, διέλυσε τα πάντα. Από αυτή την διαμάχη με τον Παπισμό προέκυψε η Μεταρρύθμιση. Από την Μεταρρύθμιση προέκυψε η αίρεση του Προτεσταντισμού. Το προτεσταντικό δόγμα λέγει ότι, αν ο Θεός είναι μαζί σου, έχεις λεφτά. Η Ορθοδοξία, όμως, λέγει ότι δεν είμαστε ιδιοκτήτες, αλλά διαχειριστές˙ ότι οι άνθρωποι δεν λατρεύουν την κτίση, αλλά τον Κτίσαντα˙ ότι ο άλλος για μένα δεν είναι ο εχθρός μου, δεν είναι η κόλαση μου, που λέγει η «Διανόηση», αλλά είναι ο παράδεισός μου. Αν, λοιπόν, ζήσουμε με αυτό το κοινοτικό πνεύμα, που εκφράζει η Εκκλησία, να πως υπερβαίνονται τα προβλήματα.
Εμείς οφείλουμε για την σωτηρία των αιρετικών να τους πούμε ότι αυτό είναι λάθος, αυτό είναι αλήθεια. Οφείλουμε να τους προσκαλέσουμε στην Αλήθεια, για να είμαστε μία κοινωνία αγάπης. Η Εκκλησία οφείλει να αρθρώνει λόγο ζωής, που δεν είναι απλώς για την κατά κόσμον επιβίωση, αλλά και για την μεταφυσική αναγωγή του ανθρώπου.
Στην Εκκλησία υπάρχει μία αρχή, που λέει ότι η Αλήθεια και ο εις (ένας) είναι η πλειοψηφία. Γιατί, η αλήθεια στην Εκκλησία δεν είναι ιδεολογική προσέγγιση. Είναι Πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Άρα, λοιπόν, ο Χριστός και εις είναι η πλειοψηφία. Απέναντι μπορεί να είναι δισεκατομμύρια, αλλά να είναι στην πλάνη. Αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά σε πάρα πολλά θέματα. Π.χ. στην εικονομαχική «σύνοδο» της Ιερείας μετείχαν τέσσερεις Πατριάρχες, ο Αυτοκράτορας, 648 επίσκοποι – μητροπολίτες και απέναντι σε αυτούς ολίγοι επίσκοποι, κληρικοί και μοναχοί. Και κατίσχυσαν οι ολίγοι, γιατί ήταν μαζί με τον Χριστό, μαζί με την Αλήθεια. Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν είναι αριθμητικό θέμα η σωτηρία των ανθρώπων. Στην ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας μετείχαν εκατοντάδες επισκόπων από Ανατολή και Δύση. Απέναντί τους ένας μόνον˙ ο άγιος Μάρκος, ο οποίος, έχοντας την Αλήθεια, νίκησε τους πολλούς.
Η παναίρεση του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού συγκρητιστικού Οικουμενισμού διαρρηγνύει την οργανική σχέση δόγματος και ήθους. Ο Οικουμενισμός έχει ουμανιστικό, ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και όχι θεολογικό, πνευματικό, θεανθρωποκεντρικο. Παραμερίζει την Πίστη, το δόγμα και την Παράδοση της Εκκλησίας και αποβλέπει περισσότερο σε πρακτικούς σκοπούς. Βλέπει την Εκκλησία κυρίως ως ανθρώπινο ίδρυμα, το οποίο ενωμένο θα δυνηθεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τους εχθρούς του. Γι’αυτό δεν λαμβάνονται σοβαρώς υπ’όψιν οι βασικές διαφορές περί την πίστη και το πνεύμα ανάμεσα στην Ορθοδοξία, τις αιρέσεις και τις θρησκείες, ούτε η ιστορία και η συνείδηση της Εκκλησίας[16].
Ιδιαιτέρως ο πρακτικός ή λαικός Οικουμενισμός, ο οποίος επιτάσσει την διαχριστιανική και διαθρησκειακή συνεργασία σε πρακτικά θέματα και τομείς και ποικίλα σύγχρονα προβλήματα (κοινωνικά, ηθικά, περιβαλλοντικά, οικολογικά κ.α.), η οποία συνοδεύεται δυστυχώς με αντικανονικές συμπροσευχές και υπογραφή κοινών κειμένων, έχει σοβαρότατες συνέπειες στο δόγμα και το ήθος.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ασφαλώς, έδειχνε και δείχνει πάντα μεγάλη ευαισθησία σ’ όλα τα ανθρώπινα προβλήματα. Ωστόσο, η από κοινού με τους αιρετικούς αντιμετώπισή τους παρουσιάζει μειονεκτήματα. Η φωνή της Ορθοδοξίας, όταν συμφύρεται με τις άλλες αιρετικές και θρησκευτικές φωνές, χάνει τη διαύγειά της και αδυνατεί να κοινοποιήσει στον σημερινό άνθρωπο τον δικό της μοναδικό τρόπο ζωής, που είναι θεανθρωποκεντρικός, σε αντίθεση με τον ανθρωποκεντρικό τρόπο ζωής των αιρετικών. Η Εκκλησία υποκύπτει στον πειρασμό της εκκοσμικεύσεως, χρησιμοποιώντας στο κοινωνικό της έργο κοσμικές πρακτικές των άλλων αιρέσεων και θρησκειών, σε βάρος του σωτηριολογικού της μηνύματος. Εκείνο, όμως, που έχει ανάγκη ο σημερινός άνθρωπος, δεν είναι η βελτίωση της ζωής του μέσω ενός εκκοσμικευμένου Χριστιανισμού, έστω κι αν αυτός μπορέσει να εξαλείψει όλες τις κοινωνικές πληγές, αλλά η απελευθέρωσή του από την αμαρτία και η θέωσή του μέσα στο αληθινό Σώμα του Χριστού, την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ο πρακτικός ή λαικός Οικουμενισμός προωθείται και με τις ανταλλαγές επισήμων επισκέψεων μεταξύ υψηλοβάθμων, κυρίως, εκπροσώπων των αιρέσεων, των θρησκειών και της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτές περιλαμβάνουν εγκωμιαστικές προσφωνήσεις, ασπασμούς, ανταλλαγές δώρων, κοινά γεύματα, συμπροσευχές, κοινές ανακοινώσεις και άλλες χειρονομίες φιλοφροσύνης. Ο πιστός λαός μας, όμως, όταν παρακολουθεί τις επισκέψεις από τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας, δοκιμάζει δυσάρεστη έκπληξη· σκανδαλίζεται, πικραίνεται, απορεί, αλλά και προβληματίζεται, καθώς μάλιστα άλλοτε ακούει τους ποιμένες του να μιλούν με ορθόδοξη και αγιοπατερική γλώσσα, και άλλοτε τους βλέπει ανάμεσα στους αιρετικούς και αλλοθρήσκους να συμπεριφέρονται διπλωματικά. Ένας τέτοιος, όμως, συμβιβασμός στον χώρο της αληθείας της Εκκλησίας, ακόμα και για την ιερώτερη σκοπιμότητα, είναι επιεικώς απαράδεκτος[17].
Τέκνα μου αγαπητά και περιπόθητα,
Ένα γνώρισμα των αγίων Πατέρων, είτε εν Συνόδω είτε εκτός Συνόδου, ήταν πάντοτε η ακρίβεια στην διατύπωση των όρων της πίστεως και του ήθους. Κι αυτό, γιατί γνώριζαν την σημασία και την αξία της ακριβείας. Οι άγιοι Πατέρες έμεναν πάντοτε στην ακρίβεια, ακριβολογούσαν. Η ακρίβεια στο δόγμα δίνει ακρίβεια και στο ήθος, την πνευματική ζωή. Η ακρίβεια στην πίστη και η ακρίβεια και στο ήθος, δεν είναι μία σχολαστικότητα, κάτι το στείρο και άγονο, αλλά μία σπουδαιότατη ανάγκη. Η απουσία αυτής της ακριβείας είναι έργο του διαβόλου, που εδράζεται επί της ανθρωπίνης ραθυμίας, ακηδίας, τεμπελιάς, με αποτελέσμα την μεγάλη ποικιλία απόψεων περί πίστεως, αλλά και περί ήθους[18].
Ούτε η Ορθοδοξία μόνη μας σώζει, ούτε η ορθοπραξία. Χρειάζεται συντονισμός και των δύο˙ ορθά δόγματα, ορθή πίστη των αγίων και θεοφόρων Πατέρων και αληθής βίος, αληθές βίωμα. Μόνο η ακρίβεια στην πίστη και στο ήθος σώζει. Με αυτά τα δύο φτερά ας πετάξουμε προς τον ουρανό.
Έτη πολλά και εύδρομος η αρξαμένη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή!
Μετά πατρικών ευχών
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
[1] Εφ. 2, 15.
[2] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Ερμηνεία εις τας ΙΔ΄ επιστολάς του Αποστόλου Παύλου, τ. Β΄, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/κη 1990, σσ. 399-400.
[3] θ΄ (9ος) αναβαθμός του Δ΄ ήχου.
[4] Του ιδίου, Νέα Κλίμαξ, εκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσ/κη 1976, σσ. 187, 276.
[5] Ρωμ. 13, 8.
[6] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ, «Τα δόγματα της Εκκλησίας ως δείκτες της ζωής», εν Χριστιανική ηθική Α΄. Εισαγωγή – Γενικές αρχές – Σύγχρονη προβληματική, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσ/κη 2002, σσ. 167-184.
[7] Εβρ. 13, 4.
[8] Πραξ. 4, 32.
[9] Ματθ. 7, 21.
[10] Ιακ. 2, 18.
[11] Ιακ. 3, 13.
[12] Ιακ. 2, 20.
[13] ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Ομιλία εις την Κυριακήν των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικ. Συνόδου, με θέμα «Η ακρίβεια στην πίστη και το ήθος», 18-7-1999.
[14] Του ιδίου, Ομιλία εις τον προφήτην Ησαίαν, αριθ. 85, 1997.
[15] ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Περί εικόνων 1, PG 94, 1300ΑΒ. Σχ. βλ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ, ενθ’ανωτ.
[16] ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ, Ορθοδοξία και Ουμανισμός. Ορθοδοξία και Παπισμός, εκδ. Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος 1998, σ. 83.
[17] Σχ. βλ. Ο Οικουμενισμός, εκδ. Ι. Μ. Παρακλήτου, Ωρωπός Αττικής 2004.
[18] ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ομιλία εις την Κυριακήν…
~** Πατριαρχική Χοροστασία στους Α’ Χαιρετισμούς στο Φανάρι

 
~ Οικουμενικό Πατριαρχείο: Η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, θα χοροστατήση εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Ιεράν Ακολουθίαν της Α´ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
* Συγκεκριμένα, την Παρασκευήν, 23ην Φεβρουαρίου, και ώραν 4:30 μ. μ., καθ᾿ ην τον θείον λόγον θα κηρύξη ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παίσιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.
~

***  Γιάνης  Βαρουφάκης : «Η έξοδος από τα μνημόνια είναι ένα παραμύθι»
Βαρουφάκης: Δουλοπαροικία χρέους η Ελλάδα
Στο περιθώριο της συνάντησής του με το δήμαρχο Καλαμάτας, ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρθηκε και στη βασική φιλοσοφία του νέου κινήματος που συμμετέχει, ενώ, απάντησε και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Αναφερόμενος για την πολιτική κίνηση DiEM25, σημείωσε ότι είναι ένα πανευρωπαϊκό, διασυνοριακό κίνημα δημοκρατών.
"Πιστεύουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαλύεται. Οι Ευρωπαίοι χάνουν την πίστη τους στην πιθανότητα ύπαρξης ευρωπαϊκών λύσεων σε ευρωπαϊκά προβλήματα. Την ίδια στιγμή που η πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνεται, βλέπουμε άνοδο μισανθρωπιάς, ξενοφοβίας και τοξικού εθνικισμού.
Εάν αυτή η εξέλιξη δεν διακοπεί, φοβόμαστε πως θα υπάρξει επιστροφή στη δεκαετία του 1930. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ενωθεί παρά τις ποικίλες πολιτικές παραδόσεις μας - πράσινοι, ριζοσπαστική αριστερά, φιλελεύθεροι - με σκοπό να επιδιορθώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να γίνει ένα πεδίο κοινής ευημερίας, ειρήνης και αλληλεγγύης για όλους τους Ευρωπαίους. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα, πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαλυθεί", σημείωσε συνοπτικά.
Παρά τα…εύσημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κυβέρνηση χαρακτήρισε την χώρα μας ως "δουλοπαροικία χρέους", η οποία για να ξεφύγει από τη μέγγενη μιας ρημαγμένης χώρας, θα πρέπει να αναθεωρήσει εκ βάθρων την πολιτική της.
Για τα θέματα, που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα με την Τουρκία, σημείωσε πως θα πρέπει να παραμείνουμε νηφάλιοι, ενώ για το λεγόμενο "Μακεδονικό", σχολίασε ότι η αρχαία Μακεδονία δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα που προέκυψε μετά από διεθνείς συμφωνίες, οπότε τάχθηκε υπέρ της λύσης ενός σύνθετου ονόματος, χωρίς "υστερίες και συλλαλητήρια μίσους", όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
Για την έξοδο από τα μνημόνια υποστήριξε: "Για την έξοδο από τα μνημόνια: «Ο κ. Βίζερ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν ουσιαστικά το αφεντικό της ΕΕ, το είπε ξεκάθαρα σε συνέντευξή του στην 'Καθημερινή'.
Δεν υπάρχει πιθανότητα για καθαρή έξοδο και όλα αυτά είναι κομμάτι μιας επικοινωνιακής πολιτικής. Ο κ. Ρέντλινγκ, χθες, είπε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει αναδιάρθρωση χρέους. Χωρίς αναδιάρθρωση χρέους όμως δεν υπάρχει πιθανότητα να βγει η Χώρα από τον μνημονιακό δεσμό. Ότι θα το ονομάσουν κάτι άλλο, θα το ονομάσουν. Να σας θυμίσω ότι η CIA, μετά τους δίδυμους πύργους, έπαψε να μιλάει για βασανιστήρια και μιλούσε για ενισχυμένη ανάκριση. Έτσι και η τρόικα δεν μιλάει για μνημόνιο, μιλάει για ενισχυμένη επιτήρηση. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο το επικοινωνιακό».
Τέλος, για το σκάνδαλο NOVARTIS είπε: "Θα ήθελα να ζω σε μια χώρα όπου ένας πολιτικός ή ένας πολίτης δεν θα χρειάζεται να σχολιάζει την ενοχή άλλων πολιτικών ή πολιτών.
Θα ήθελα να ζω σε μια χώρα όπου η δικαιοσύνη θα λειτουργεί ανεξάρτητα από εσάς τους δημοσιογράφους και από εμάς τους πολιτικούς. Δυστυχώς δεν ζούμε σε μια τέτοια χώρα. Η λύση δεν είναι κάποιοι πολιτικοί να στήνουν ειδικά δικαστήρια για άλλους πολιτικούς.
 Η λύση είναι οι θεσμικές αλλαγές στο χώρο της δικαιοσύνης, ώστε να υπάρχει ένας ανακριτής, κάτι αντίστοιχο με το FBI, ώστε να μην υπάρχει αυτή η πλήρης ασυδοσία. Το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος, ιδίως μετά τη μεταπολίτευση, μετετράπη σε ένα κράτος 'ραντιέρη', ο οποίος φορτώνει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού με τεράστια χρέη υπέρ μιας μικρής διεφθαρμένης ολιγαρχίας είναι δεδομένο. Θα ήθελα όμως να ξεφύγουμε από τη διαδικασία του κυνηγιού μαγισσών".
Ο Γιάνης Βαρουφάκης στο Δημαρχείο Καλαμάτας
Συνάντηση με τον Γιάννη Βαρουφάκη είχε χθες νωρίς το απόγευμα, στο Δημαρχείο, ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας.
Υποδεχόμενος τον κ. Βαρουφάκη, ο Δήμαρχος του ευχήθηκε «καλή επιτυχία στις πολιτικές προσπάθειες, που καταβάλλει εδώ και καιρό» και προσέθεσε τα εξής: «Είναι μία προσωπικότητα, η οποία έχει παγκόσμια προβολή. Παρακολουθήσαμε όλη την πορεία του και τον αγώνα του, που έκανε και ως Υπουργός της πατρίδος μας, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του είτε διαφωνεί, δεν μπορεί να μην πει ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική προσωπικότητα, η οποία έχει εμβέλεια πολύ πέραν της Ελλάδος. Του ευχόμαστε, οι προσπάθειες, τις οποίες καταβάλλει, να έχουν επιτυχία και απήχηση στους ευρωπαϊκούς λαούς, γιατί η πορεία μας δεν μπορεί να είναι άλλη από το να έρθουμε ως ευρωπαϊκοί λαοί όλο και πιο κοντά. Έχουμε πολλά πράγματα, τα οποία μας ενώνουν».
Ο κ. Βαρουφάκης χαρακτήρισε την υποδοχή του «συγκινητική, όπως είναι συγκινητική και η εμπειρία του να επισκέπτεται κανείς σε αυτή τη ρημαγμένη Ελλάδα Δήμους όπως της Καλαμάτας, όπου αποδεικνύεται έμπρακτα και καθημερινά πως οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, όταν τους δίνεται η ευκαιρία στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου είναι πιο άμεση η σχέση του πολίτη με τις Αρχές, να κάνουν θαύματα και να αποδεικνύουν ότι και οργάνωση μπορούμε να έχουμε και επιτεύγματα να είναι στο χέρι μας να πετυχαίνουμε». Του Αντώνη Πετρογιάννη

*** «Σαββατολουσμένη μου» της Ευρυδίκης Σιγαλού 
Κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή της Ευρυδίκης Σιγαλού με τον πρωτότυπο τίτλο «Σαββατολουσμένη μου» από τις εκδόσεις Μέθεξις.
Βράδυ Σαββάτου λούστηκε με πράσινο σαπούνι και βρόχινο νερό.
Έτσι συνήθιζαν παλιά οι άνθρωποι να υποδέχονται τον κυριακάτικο εκκλησιασμό. Με σεβασμό και καθαρότητα. Μόνο το Σάββατο του Λαζάρου απαγορευόταν, έλεγαν οι γιαγιάδες, να λούζονται οι άνθρωποι, γιατί «σήμερα τρέμει η γης λόγω της Ανάστασης του Λαζάρου και έτσι θα τρέμει και το κεφάλι αυτουνού που λούζεται».
Με τον ίδιο σεβασμό και καθαρότητα προσεγγίζει με τον ποιητικό της λόγο η Ευρυδίκη Σιγαλού τους στίχους της. Κρυμμένες ανάσες, χρόνων, έχουν φυλακιστεί στην κάθε σελίδα και περιμένουν τον αναγνώστη να τις ελευθερώσει… Με ένα φιλί στο στόμα.
Να τις ελευθερώσει και με συντροφικές πνοές πια, να κοινωνήσουν μεταξύ τους.
Σαράντα τέσσερα ποιήματα δοσμένα στον Έρωτα, στην Αγάπη,  στην Αυτογνωσία, στους Καθημερινούς προβληματισμούς και στην Εσωτερική αφύπνιση. Σαράντα τέσσερα βήματα προς την Παρατήρηση, τη Μη-ταύτιση, στη Μεταμόρφωση και τη Μετουσίωση.
Το εξώφυλλο επιμελήθηκε ο καταξιωμένος ζωγράφος Τάσσος Σύντελης. Εμπνευσμένος από τον τίτλο του βιβλίου, σκιτσάρισε πάνω στο χαρτί με το μολύβι του τη «Σαββατολουσμένη μου» με μεγάλη εκφραστικότητα.
  Βιογραφικό
Η Ευρυδίκη Σιγαλού, ή αλλιώς Έφη, όπως την αποκαλούν οι φίλοι της, γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1961, στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας με καταγωγή από τους Γαργαλιάνους.
Γράφει ποίηση, λογοτεχνία και διδακτικά παραμύθια.
Ζει στο Μαρούσι, ενώ περνάει αρκετό χρόνο και στην Κάρυστο.
Είναι μητέρα δύο παιδιών και παντρεμένη με το ζωγράφο Τάσσο Σύντελη.
Έργα της: "Η Κόρη του Γιαλού", εκδόσεις Λιβάνη (2013), Μυθιστόρημα. "Μια βασίλισσα αλλιώτικη από τις άλλες", εκδόσεις Αλφάβητο Ζωής, σε εικονογράφηση Νικόλιας Χριστοδουλοπούλου, (2014), Παραμύθι. "Η ιστορία ενός φυτού", εκδόσεις Μέθεξις, σε εικονογράφηση Βελισσάριου Μπούρδου (2016), Παραμύθι. "Η Μαρίτσα και ο Tony", εκδόσεις Μέθεξις, σε εικονογράφηση Βελισσάριου Μπούρδου (2017), Παραμύθι. "Σαββατολουσμένη μου", εκδόσεις Μέθεξις (2018), Ποίηση.
Επίσης, το (2017) συμμετείχε με δύο διηγήματά της: Στην "Ανθολογία μικρού διηγήματος για τη νύχτα", εκδόσεις κύμα, με τίτλο "Καληνύχτα" και στις "Ιστορίες πάθους και μαγειρικής " εκδόσεις κύμα, με τίτλο "Γεμιστοί κολοκυθοανθοί".

***  Συνάντηση Επιμελητηρίων με Χαρίτση για τα πυρόπληκτα 
Έπειτα από πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας ορίστηκε συνάντηση Εργασίας με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση και τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση, προκειμένου να βρεθούν βιώσιμες λύσεις όσον αφορά το θέμα των “ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ”.
Στην συνάντηση θα συμμετέχουν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών (Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας).

*** 6ο Καλαματιανό Καρναβάλι, οι πολλοί θεατές έσωσαν την παρτίδα 
Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι δηλώσεις των πληρωμάτων για το φετινό 6ο Καλαματιανό Καρναβάλι φάνηκε ότι οι συμμετοχές θα ήταν περιορισμένες, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε στην παρέλαση της Κυριακής.
Σίγουρα υπήρχαν γκρουπ (δεν ξεπερνούν στον αριθμό τα δάκτυλα του ενός χεριού) που είχαν πολύ κόσμο, αλλά η πλειοψηφία τους με δυσκολία ξεπερνούσε τα 15 άτομα, ενώ σε άλλα δεν έφταναν ούτε καν τα 10.
Το ζήτημα που γεννάται - και μάλλον πρέπει να προβληματίσει τους υπευθύνους- είναι γιατί σταδιακά οι συμμετέχοντες «γυρνούν την πλάτη» στο Καλαματιανό Καρναβάλι.
Όλο αυτό το διάστημα ακούσαμε πολλά, από το ότι «οι Καλαματιανοί είναι μίζεροι» μέχρι και το «ας μην ξαναγίνει, κερδισμένος θα είναι ο Δήμος».
Τελικά, ο Δήμος Καλαμάτας θέλει το καρναβάλι να συνεχιστεί; Κι αν ναι, τι πρέπει να αλλάξει για να συνεχιστεί; Τι έχει «ξενερώσει» τον κόσμο και δε συμμετέχει πλέον; Το κόστος των στολών; Οι διοργανωτές; Η τόση εμπλοκή του Δήμου και συγκεκριμένων ατόμων; Το δήθεν κυριλέ ύφος που επιχειρούν κάποιοι να περάσουν, λες και ξαφνικά γίναμε «Βενετία» χωρίς ίχνος σάτιρας;
Το σίγουρο είναι πως η άποψη «οι Καλαματιανοί είναι ξενέρωτοι» δε φάνηκε και τόσο να ισχύει, αφού και τη μέρα της μεγάλης παρέλασης, όπως και το προηγούμενο βράδυ, είδαμε μεταμφιεσμένους να γυρνούν στην πόλη μέχρι τα ξημερώματα. Άρα;
Πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι στην πόλη υπάρχουν δεκάδες, για να μην γράψουμε εκατοντάδες, σύλλογοι, ΤΕΙ, Πανεπιστήμιο, σχολεία. Πού ήταν όλοι αυτοί; Γιατί «έριξαν πόρτα» στην Καρναβαλική Επιτροπή, όταν έγινε σε όλους προσέγγιση;
Γιατί καταστήματα που κανονικά έπρεπε να κάνουν «κρα» για να συμμετάσχουν στο Καρναβάλι, σταδιακά αποσύρθηκαν, με αποκορύφωμα φέτος; Όπως και χρόνο με το χρόνο αποσύρονται μέλη από την Καρναβαλική Επιτροπή…
Πραγματικά, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί, αλλά μάλλον κάτι φαίνεται ότι πρέπει να αλλάξει, αν η πόλη επενδύει σε όλο αυτό που λέγεται Καλαματιανό Καρναβάλι.
Μια λύση που κάπου ακούστηκε, αλλά τα μέλη της Καρναβαλικής ούτε καν θέλουν να συζητούν, είναι «να μπει μπροστά» ένας εξωτερικός συνεργάτης- υπεύθυνος, που θα αναλάβει, υπό έλεγχο φυσικά, το όλο στήσιμο.
Στο Δήμο έχουν δείξει ότι τα πάνε καλά με τους ορισμούς διευθυντών και υπευθύνων, και επειδή το Διαύγεια «μιλάει», αξίζει να σημειωθεί ότι στο φετινό καρναβάλι υπήρχε για πρώτη χρονιά «Ηχητική και Τεχνική Επιμέλεια», φυσικά με απευθείας ανάθεση, που κόστισε στο Δήμο 3.640 ευρώ, με τους ειδικούς του χώρου να αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δε χρειαζόταν, αφού κάθε χρόνο μόνοι τους έστηναν ηχεία κ.λπ., αφού αυτή είναι η δουλειά τους.
Άραγε, αυτά τα 3.640 ευρώ δε θα μπορούσαν να δοθούν σε κάποιον για να στήσει από την αρχή το καρναβάλι;
Σε καμία περίπτωση, δε θέλουμε να αμφισβητήσουμε την καλή διάθεση των μελών της Καρναβαλικής, ούτε την κούρασή τους και φέτος.
Αλλά ότι κάποιος είναι καλός σε κάτι συγκεκριμένο, δε σημαίνει ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα και ειδικά σε μια τόσο δύσκολη διοργάνωση, που σίγουρα απαιτεί πείρα.
Τα ερωτήματα πολλά και θα μπορούσαμε να γράφουμε για ώρες, αλλά κάπου εδώ ας σταματήσουμε και οι υπεύθυνοι ας προβληματιστούν.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν στα γκρουπ, σε όσους δούλεψαν μπροστά και πίσω από το Καλαματιανό Καρναβάλι, αλλά και στον κόσμο που βγήκε και γέμισε στην πλατεία, γιατί χάρη σε αυτόν η Καλαμάτα κατάφερε να δείξει ότι έχει ανάγκη κάτι τέτοιο, είτε για λόγους διασκέδασης είτε για λόγους οικονομικούς.
Και του χρόνου…
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση
 Υ.Γ.: Καλό θα είναι κάποιοι αιρετοί να μην παίρνουν τόσο προσωπικά το καρναβάλι και απλά να καθίσουν να σκεφτούν τι πρέπει να αλλάξει για να μεγαλώσει.
Όσο για το δήμαρχο που είπε ότι το Καλαματιανό Καρναβάλι είναι το καλύτερο της Ελλάδας… δήμαρχε, είπαμε να λέμε και τίποτα παραπάνω, αλλά εσύ το τερμάτισες…

*** Βουλή TV σε ποσοστά, επί ημερών Ζωής απόψε 
Ρεκόρ αναμένεται να έχουμε στην τηλεθέαση της συνεδρίασης της Βουλής των Ελλήνων απόψε, στη συζήτηση για την προανακριτική για τη «Νοβαρτις».
Τέτοιο, ενδιαφέρον για συζήτηση στο κοινοβούλιο είχαμε μόνο επί ημερών προεδρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, με το … «αξέχαστο» καλοκαίρι του ’15, όπου γυρνούσαμε σπίτι ξημερώματα και οι συνεδριάσεις συνεχίζονταν.
Ανάλογες στιγμές προμηνύονται να ζήσουμε και σήμερα.
Το θλιβερό της υπόθεσης είναι βέβαια, ότι την ώρα που θα παρακολουθούμε τη «σφοδρή» αντιπαράθεση στις οθόνες μας,  την ίδια ώρα τα εθνικά θέματα βρίσκονται στο «κόκκινο» με ανοιχτά αρκετά μέτωπα μαζί.  Κ. Γαζ.

*** Ξεκίνησαν οι πτήσεις και οι συλλήψεις στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας
Δεν πρόλαβαν καλά- καλά να ξεκινήσουν οι πτήσεις του εξωτερικού από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και, στην πρώτη κιόλας, συνελήφθη ένα άτομο που επιχείρησε να ταξιδέψει παράνομα για Γερμανία.
Το απόγευμα, λοιπόν της Κυριακής στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, συνέλαβαν έναν 28χρονο Πακιστανό, για πλαστογραφία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.
Κατά τον έλεγχο του ταξιδιωτικού εγγράφου του 28χρονου, ο οποίος είχε σκοπό να ταξιδέψει με πτήση για το Μόναχο Γερμανίας, διαπίστωσαν ότι αυτό άνηκε σε άλλο πρόσωπο.
Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ένα Διαβατήριο Αρχών Πακιστάν. 
 • ***  Σωρεία λαθών στο έργο δημιουργίας δημόσιων τουαλετών σύμφωνα με τη μείζονα αντιπολίτευση  
  Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις έκαναν την εμφάνισή τους οι οικίσκοι που θα χρησιμοποιούνται ως δημόσιες τουαλέτες (Σ.Σ. στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο και στους ανοικτούς χώρους στάθμευσης απέναντι από το Μέγαρο Χορού), άρχισαν και οι αντιδράσεις από τους πολίτες. Τα τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας που δεχόμαστε όλες αυτές τις ημέρες δεν είναι λίγα.
  Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και την έντονη διαμαρτυρία της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα. Εκτός από τους χώρους της αίθουσας, χθες, τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, οι Σταμάτης Μπεχράκης, Δημήτρης Φαββατάς και Γιάννης Θεοφιλόπουλος παρουσίασαν τους λόγους που το προς υλοποίηση έργο ακυρώνει την όλη προσπάθεια για δημιουργία δημόσιων και λειτουργικών χώρων υγιεινής στην Καλαμάτα.
  Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι δημόσιες τουαλέτες που βρίσκονται υπό εξέλιξη κατασκευής αποτελούν εντελώς λάθος επιλογή. Έχουν χωροθετηθεί σε λάθος σημεία, σαν κτίρια δεν είναι σε καμία περίπτωση κατάλληλα, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη τα ζητήματα σχετικά τη νομιμότητά τους.
  Ειδικότερα ανέφεραν, σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση, ότι δημόσιες τουαλέτες συνηθίζεται να λειτουργούν σε δημόσια και δημοτικά κτίρια και όχι σε ανεξάρτητους οικίσκους σε κοινόχρηστους χώρους. Σημείωσαν μάλιστα ότι αυτή η κοινόχρηστη υποδομή θα έπρεπε να φτιαχτεί σε ήδη υφιστάμενο κτίριο του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού.
  Πρόσθεσαν ότι σαν κτίρια δεν είναι κατάλληλα και ειδικότερα είναι μικρά με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τη «βαριά χρήση» του κέντρου ή του χώρου στάθμευσης μιας πόλης.
  Επιπλέον, σημείωσαν ότι τα κτίρια αυτά δεν διαθέτουν βοηθητικούς χώρους για την αποθήκευση του εξοπλισμού καθαρισμού ή ότι είναι τόσο στενά που δεν μπορούν να μπουν και να δουλέψουν τα ηλεκτρικά μηχανήματα καθαρισμού.
   Σχολίασαν επίσης ότι πρόκειται για αντίγραφο των τουαλετών του αυτοκινητόδρομου, σημειώνοντας όμως ότι στον αυτοκινητόδρομο η επισκεψιμότητα στις τουαλέτες αυτές είναι οπωσδήποτε πολύ μικρότερη από αυτή που θα έχουν οι ανάλογες υποδομές στο κέντρο της πόλης.
  Επιπλέον, οι δημοτικοί σύμβουλοι σχολίασαν ότι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του δημάρχου, οι δημόσιες τουαλέτες θα λειτουργούν από το πρωί μέχρι τη δύση του ήλιου, όμως το αποτέλεσμα θα είναι, γνωρίζοντας ο κόσμος την ύπαρξή τους, να πηγαίνει σε αυτές για την ανάγκη του και όταν είναι κλειστές, με αποτέλεσμα να εξυπηρετείται έξω από αυτές. Α.Π.

  *** Ζευγάρι έγδυνε εκκλησίες σε Καλαμάτα, Μεσσήνη και Μεθώνη 
  Για κλοπές και απόπειρες κλοπών σε 9 εκκλησίες σε Καλαμάτα, Μεσσήνη και Πύλο, κατηγορούνται ένας 41χρονος και μια 34χρονη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.
  Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, διαπιστώθηκε ότι τις διαρρήξεις και τις κλοπές της είχαν  κάνει οι δυο τους.
  Εξακριβώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 8 Ιανουαρίου έως 13 Φεβρουαρίου, διέπραξαν συνολικά 5 κλοπές και 4 απόπειρες σε εκκλησίες από τις οποίες αφαίρεσαν κυρίως χρήματα.
  Ειδικότερα, διέρρηξαν τον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρισσας στο Ασπρόχωμα και αφαίρεσαν 110 ευρώ, ένα ηχείο και μια κασετίνα με διάφορα εργαλεία, τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Πουλίτσι Μεσσήνης και πήραν ένα δοχείο με ελαιόλαδο αξίας 80 ευρώ, τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Μαυρομάτι Παμίσου και πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό από το παγκάρι, τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Πολύλοφο Μεσσήνης από το παγκάρι του οποίου πήραν 300 ευρώ και τον Ιερό Ναό Αγίου Ευαγγελιστή Λουκά στην Αετοφωλιά και πήραν από το παγκάρι 150  ευρώ.
  Αποπειράθηκαν να διαρρήξουν και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Πλατύ, τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Ανω Βούταινα αλλά δε βρήκαν χρήματα στο παγκάρι, καθώς και τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και του Ιερού Ναού Κοιμήσεων Θεοτόκου (κοιμητήριο) στη Μεθώνη, όπου επίσης δεν βρήκαν χρήματα στο παγκάρι.
  Η δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης, για την  εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.
  Πριν λίγες ημέρες και οι δύο είχαν συλληφθεί για την κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου και 25 ευρώ από τον Άρι.

  ***  Το παραδοσιακό καρναβάλι του «Μαλλιαρού» στο Μαγγανιακό έκλεψε την παράσταση (φωτογραφίες & βίντεο)

  Πρώτη Δημοσίευση: 21/02/2018 12:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/02/2018 12:20
   
   
   
  Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση των επισκεπτών στο Μαγγανιακό, την περασμένη Κυριακή όπου αναβίωσε μετά από πάρα πολλά χρόνια,  το παραδοσιακό καρναβάλι με τον παλιό θρύλο του χωριού, τον Μαλλιαρό.
  Στις έξι το απόγευμα ξεκίνησε η παρέλαση των τραγόμορφων καρναβαλιστών όπου συνοδευόμενοι με όργανα περπάτησαν στα σοκάκια του ορεινού χωριού του Δήμου Μεσσήνης, σταματώντας στις φωτιές που είχαν ανάψει οι κάτοικοι έξω από τα σπίτια τους. Ακολούθησε  το κάψιμο του στοιχειού στην κεντρική πλατεία  και παραδοσιακό γλέντι γύρω από τη φωτιά, υπό τους ήχους παραδοσιακών οργάνων, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η διοργάνωση του Συλλόγου Απανταχού Μαγγανιακιτών, εστέφθη με επιτυχία και του χρόνου αναμένεται να το Καρναβάλι του «Μαλλιαρού» να αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στα αποκριάτικα δρώμενα της Μεσσηνίας.   Κ.Γαζ.
  Video: Καρναβάλι Μαλλιαρού, Μαγγανιακός ,


  *** Παν. Νίκας: Στηρίζει Σαμαρά στην υπόθεση του σκανδάλου Novartis 
  Δήλωση του Παν. Νίκα για το σκάνδαλο Novartis
    Δεν είναι δυνατό να κατηγορούνται δυο πρωθυπουργοί με εικασίες…
     Ζητούσε μια αφορμή, χθες, ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, να μιλήσει για το σκάνδαλο NOVARTIS. Προϊδέασε, μάλιστα, τους δημοσιογράφους, που βρίσκονταν εκεί, από την αρχή. "Είμαι διαθέσιμος να μιλήσω για όλα. Ακόμα και για το φαρμακευτικό σκάνδαλο". Με δεδομένο την εμπλοκή και του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο θέμα, το…δόλωμα έπιασε.
  Και ο δήμαρχος άρχισε την τοποθέτησή του με μια γενική παρατήρηση: Τις τελευταίες ημέρες η πολιτική ζωή του τόπου έχει δηλητηριαστεί με την ιστορία της NOVARTIS. Μετά περάσαμε στο…κυρίως πιάτο. "Δεν είναι δυνατό δύο πρώην πρωθυπουργοί να κατηγορούνται, αυτή τη στιγμή χωρίς στοιχεία και να γίνονται βορά διαφόρων. Αν αποδειχθεί ότι έχουν βάλει το χέρι τους στο μέλι, καμία αντίρρηση. Να στήνονται, όμως, "αποσπάσματα", χωρίς αποδείξεις είναι ανήκουστο και πρωτοφανές".
  Με άλλα λόγια, με όσα βομβαρδιζόμαστε τις τελευταίες μέρες για το σκάνδαλο Novartis αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι κάποια προσπάθεια κάθαρσης παρά μόνο ένα κυβερνητικό επικοινωνιακό πυροτέχνημα με σκοπό πολιτικά οφέλη και, πριν απ’ αυτό, τον αποπροσανατολισμό του πόπολου, που ούτως ή άλλως είναι (είμαστε) μέσα σε μία δίνη.
  Οι επικές κορόνες από διάφορους υπουργούς καταδεικνύουν αυτήν την ολιγότητα και ταυτόχρονα την αδιαφορία τους για τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατικής διαδικασίας -αρκεί να σπιλώσουν τους αντίπαλους. Εάν ακόμη όλα είναι εικασίες ουδόλως τους απασχολεί (τόση και τέτοια η δημοκρατική τους ευαισθησία, ποιος να το έλεγε...). Δίνουν δικαίωμα σε όσους κατηγορούνται να αντιδράσουν (με το δίκιο τους) αφού τίποτα δεν έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη, στην οποία άπαντες υποτίθεται ομνύουν. Τραγέλαφος.
  Μερικές φορές μένει κανείς άναυδος από την τόση απερισκεψία (;), προχειρότητα (;), αλαζονεία (;) των κυβερνώντων, ακόμη και τότε που έχουν το δίκιο με το μέρος τους, εν σχέσει με τις προηγούμενες κυβερνήσεις των σκανδάλων και της διαφθοράς (ομολογουμένως).
  Το να προσπαθούν να «αξιοποιήσουν» ότι αυτοί είναι άμεμπτοι, ενώ οι προηγούμενοι ήσαν διεφθαρμένοι δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να σέβονται τους θεσμούς και κυρίως τη διάκριση των εξουσιών. Νομίζουν ότι μπορούν να πράττουν κατά πώς τους προστάζει η γκλάβα τους. Αμ, δεν είναι έτσι η κοινοβουλευτική πραγματικότητα (και η κοινωνική πραγματικότητα, ωσαύτως).
  Περίπου αυτά προσπάθησε να πει ο δήμαρχος, χθες, "μεταφράζοντας" αυθαίρετα τη σκέψη του…Πάντως, ενδιαφέρον έχει ότι ο δήμαρχος δεν μίλησε καθόλου για τους υπόλοιπους που βρίκσονται στο κάδρο των "ενόχων"…   Του Αντώνη Πετρογιάννη

  *** Στο Εφετείο Κακουργημάτων η υπόθεση αρχαιοκαπηλίας της Κυπαρισσίας 
  Δικάζονται ένας σεφ από Ρόδο, ένας Καλαματιανός εργολάβος και ένας αλβανός
   Η υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που εξιχνιάσθηκε το Μάρτιο του 2014 στην Κυπαρισσία, με εμπλεκόμενους έναν 47χρονο σεφ από τη Ρόδο, έναν 59χρονο εργολάβο έργων από την Καλαμάτα και έναν 45χρονο Αλβανό, ξεκίνησε να εκδικάζεται χθες στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας.
  Στη δίκη παρίστανται οι δύο Έλληνες ενώ ο Αλβανός διώκεται καθώς έχει παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί και στη δίκη χθες εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο. Είναι και ο μόνος που είχε ομολογήσει, ενώ οι άλλοι δύο αρνούνται κατηγορηματικά.
  Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε χθες, αλλά λόγω του προχωρημένου της ώρας, η απόφαση θα εκδοθεί στις 12 Μαρτίου.
    Κλιμάκιο από Αθήνα
  Στις αρχές Μαρτίου του 2014 και μετά από πληροφορίες, ότι στην Κυπαρισσία επίκειται διακίνηση αρχαίων αντικειμένων, κλιμάκιο του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Ασφαλείας Αττικής, βρέθηκε στην περιοχή και ξεκίνησε την παρακολούθηση του 59χρονου καλαματιανού.
  Εκεί τον είδαν αρχικά να συναντιέται σε μια παραλιακή καφετέρια της πόλης με τον Ροδίτη και τον Αλβανό
  Συνέχισαν την φυσική παρακολούθηση και 3 ημέρες μετά είδαν τον 59χρονο να οδηγεί το τζιπ του Αλβανού και να έχει σταθμεύσει στον αύλειο χώρο σούπερ μάρκετ στην  Κυπαρισσία.
  Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητό ανήκε σε γυναίκα συγγενή του Αλβανού, ενώ μέσα σε αυτό βρήκαν ένα σακ βουαγιάζ που είχε:
  -        Μία πήλινη υδρία ακέραιη με ελαφρά απόκρουση στη μια πλευρά της βάσης με μέγιστο ύψος 0,40 μ και διάμετρο χείλους 0,12 μ.
  -        Ένα μαρμάρινο κεφάλι ανδρικής μορφής, ελληνιστικών χρόνων μέγιστου ύψους 0,09 μ. που έχει οπή στο μέσο του λαιμού.
  -        Ένα μαρμάρινο κεφάλι ανδρικής μορφής, όπου στο ύψος των μαλλιών φέρει οπές για τη στερέωση ενδεχομένως διαδήματος με μέγιστο ύψος 0,11 μ. ελληνιστικών χρόνων (4ος - 3ος π.Χ).
  -        Ένα μαρμάρινο κεφάλι ενδεχομένως παιδικής μορφής. Γύρω από τα μαλλιά υπάρχει ταινία με μέγιστο ύψος 0,07 μ., ελληνιστικών χρόνων.
  -        Ένα γυναικείο μαρμάρινο άγαλμα, όπου λείπει το κάτω μέρος του σώματος και φέρει χτυπήματα στο λαιμό και στο στήθος. Επίσης η μορφή είναι ενδεδυμένη περιόδου ελληνιστικών χρόνων με μέγιστο ύψος 0,30 μ..
  -        Ένα μελαμβαφές ακέραιο πινάκιο (πιάτο) ελληνιστικών χρόνων με διάμετρο βάσης 0,035 μ., ύψους 0,03 μ και διάμετρο χείλους 0,08 μ.
  -        Ένα γυναικείο άγαλμα σπασμένο στο ύψος του κεφαλιού το οποίο στηρίζεται σε κολλημένη βάση.
  Επίσης, στο αυτοκίνητο βρέθηκε μια απόδειξη ξενοδοχείου της Κυπαρισσίας κι άλλη μία από ξενοδοχείο της Καλαμάτας στο όνομα του 45χρονου κατηγορούμενου Αλβανού, το διαβατήριό του και μια άδεια οδήγησης στο όνομα Αλβανού, συζύγου της ιδιοκτήτριας του αυτοκινήτου.
    Από τη Ρόδο
  Επίσης, στον 59χρονο Καλαματιανό, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής βρήκαν:
  -Ένα χάλκινο ομοίωμα πτηνού.
  -Ένα χάλκινο ομοίωμα τετραπόδου.
  -Ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυμνής αντρικής μορφής.
  -Ένα ακέραιο αγαλματίδιο αιγυπτιάζουσας τέχνης.
  -Θραύσματα πήλινου αγαλματιδίου αιγυπτιάζουσας τέχνης.
  - Το ποσό των 570 ευρώ. Ένα φύλλο χαρτιού με τυπωμένες φωτογραφίες 2 αρχαίων αντικειμένων. Ένα DVD με 25 φωτογραφίες αρχαίων αντικειμένων.
  Στη συνέχεια οι αστυνομικοί συνέλαβαν έξω από ξενοδοχείο στην Κυπαρισσία τον 45χρονο Αλβανό, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο του 59χρονου Καλαματιανού και μέσα σε αυτό βρέθηκε η ταυτότητα του 47χρονου από την Ρόδο.
  Ο Αλβανός, τότε είχε καταθέσει ότι τα αρχαία είχε βρει σε κτήμα στη Ρόδο ο 47χρονος σεφ και μαζί με τον 59χρονο Καλαματιανός θα τα πουλούσαν αντί του ποσού των 50.000 ευρώ και αυτός θα έπαιρνε ως αμοιβή το 10%
    Απολογίες
  Στην απολογία του, ο 47χρονος σεφ είπε ότι ο Αλβανός πήγαινε στη Ρόδο και έτρωγε στο εστιατόριο που εργαζόταν, ενώ είχε συστηθεί ως εργοδηγός κατασκευαστικής εταιρίας στην Καλαμάτα και ήταν πάντα ακριβά ντυμένος και με ακριβά αυτοκίνητα.
  Το 2014, έχοντας τελειώσει ,όπως είπε, τη σεζόν στη Ρόδο και ταξίδευε με το καράβι για την Αθήνα, για να να δει την οικογένειά του, συνάντησε μέσα στο πλοίο τον Αλβανό. Έκατσαν μαζί και τον άκουσε να τσακώνεται τηλεφωνικά με συνεργάτη του γιατί δεν θα πήγαινε στην Καλαμάτα που είχαν κανονίσει να κάνουν συναντήσεις για εξαγωγή ελαιολάδου.
  Του ζήτησε το τηλέφωνό του και λίγες ημέρες μετά ο Αλβανός του τηλεφώνησε και του ζήτησε να κατέβει Καλαμάτα για να δοκιμάσει ελαιόλαδα καθώς ήταν γνώστης και θα του έδινε 600 ευρώ για δύο ημέρες και τα έξοδα. Ο κατηγορούμενος σεφ ισχυρίσθηκε ότι κατέβηκε στην Καλαμάτα με το λεωφορείο και τον παρέλαβε με ένα τζιπ ο Αλβανός.
  Μετέβησαν στην Κυπαρισσία και έμειναν σε ξενοδοχείο, ενώ το απόγευμα πήγαν στην καφετέρια, αλλά έφυγαν γρήγορα. Αρνήθηκε ότι συνάντησαν τον 59χρονο Καλαματιανό και είπε ότι πρώτη φορά τον βλέπει στο Δικαστήριο.
  Συνεχίζοντας την απολογία του ο σεφ είπε, ότι την επόμενη ημέρα με τον Αλβανό πήγαν στην Πύλο, όπου και εκεί έμειναν σε ξενοδοχείο, ενώ το βράδυ τσακώθηκαν άσχημα μεταξύ τους, γιατί του ζήτησε τα λεφτά που του είχε υποσχεθεί. Μάλιστα, όπως είπε ήρθαν στα χέρια και αυτός κατέληξε στο Κέντρο Υγείας.
  Όταν επέστρεψε δεν τον άφησαν να μπει στο δωμάτιο και άλλαξε ξενοδοχείο, ενώ το πρωί τον ειδοποίησαν από τη ρεσεψιόν ότι τον περίμενε ο Αλβανός. Ο 47χρονος κατηγορούμενος είπε ότι ο Αλβανός του ζήτησε συγνώμη, του είπε ότι θα τον επιστρέψει στην Καλαμάτα και θα του δώσει τα λεφτά. Πράγματι ,όπως είπε, επέστρεψαν μαζί, αλά δεν του έδωσε χρήματα, ενώ ξέχασε όπως υποστήριξε να πάρει πίσω την ταυτότητά του, την οποία είχε πάρει ο Αλβανός όταν πλήρωσε το δωμάτιο και έτσι βρέθηκε στο αυτοκίνητο που επέβαινε, όταν συνελήφθη.
  Κλείνοντας, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με τα αρχαία, εκτιμώντας ότι ο Αλβανός τον ονόμασε στους αστυνομικούς πιστεύοντας ότι αυτός τον είχε καρφώσει.
  Ο 59χρονος υποστήριξε ότι βρέθηκε μπλεγμένος χωρίς να φταίει και εξήγησε ότι τον Αλβανό τον ήξερε πολλά χρόνια καθώς δούλευε σε έργα. Κατά καιρούς αγόραζε ελαιόλαδο από αυτόν και εκείνη τη χρονιά του ζήτησε 6 τενεκέδες.
  Ήρθε, όπως περιέγραψε Καλαμάτα με το τζιπ, το οποίο πήρε ο 59χρονος και πήγε στη Βαλύρα να βάλει στους τενεκέδες λάδι, ενώ ο Αλβανός πήρε το δικό του αυτοκίνητο. Ισχυρίσθηκε ότι θα συναντιόντουσαν στην Κυπαρισσία, γιατί αυτός θα πήγαινε στη Χώρα, όπου δούλευε σε ένα έργο. Υποστήριξε ότι δεν άνοιξε το πορτ -μπαγκάζ του τζιπ και δεν είδε τα αρχαία, γιατί τους τενεκέδες τους έβαλε στο πίσω κάθισμα. Όσο για τα μικρά τμήματα αρχαίων που βρέθηκαν επάνω του, είπε ότι από το ταμπλό του αυτοκινήτου έπεσε κάτω μια μπάλα από χαρτί και την έβαλε στην τσέπη του, χωρίς να ξέρει τι είναι.
  Η Εισαγγελέας στην αγόρευσή της ζήτησε την ενοχή όλων για συμμορία και του μεν Ροδίτη για κλοπή αρχαίων ιδιαίτερα μεγάλη αξίας και των άλλων δύο για αποδοχή τους. Είπε δε ότι τα 6 από αυτά είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας της Ελληνιστικής περιόδου και τα υπόλοιπα μεγάλης αξίας. Συνολικά από την εφορία αρχαιοτήτων η αξία τους υπολογίστηκε στο ποσό των 102.050 ευρώ.  Της Βίκυς Βετουλάκη

  *** ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ των ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ επειδή

  Η είδηση προκάλεσε αίσθηση. Όχι τίποτε άλλο, αλλά δείχνει την αριστεροκρατούμενη ακαδημαική μας κοινωνία.
  * Το Πάντειο Πανεπιστήμιο απέστειλε σύσταση προς τους Έλληνες αξιωματικούς που παίρνουν κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο από το Πάντειο, προκειμένου ΝΑ ΜΗ ΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ κατά την τελετή της απονομής, διότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να ξυλοκοπηθούν άγρια από ομάδες αριστερών.
  Μάλιστα, η Πρυτανεία του Παντείου υπενθυμίζει στους αξιωματικούς τον πρόσφατο ξυλοδαρμό του καθηγητή Άγγελου Συρίγου μέσα στην Πάντειο, όταν τόλμησε να κάνει συστάσεις σε αναρχικούς της εξωκοινοβουλετικής αριστεράς που κολλούσαν παράνομες αφίσες…
  Μόνο η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ έγραψε ένα μικρό άρθρο για το θέμα
  ~
  ***   Ξεκίνησε το ΧΑΟΣ στη ΒΟΥΛΗ! Τι έβγαλε η πρώτη ψηφοφορία;…

  ~ Η Βουλή κατά πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα να στηθεί μια κάλπη. Προηγήθηκε ψηφοφορία δι εγέρσεως.
  Στοιχεία για την κοινοβουλευτική πρακτική σε περιπτώσεις ψηφοφοριών στο παρελθόν για τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών προκαταρκτικής εξέτασης, είχε παρουσιάσει νωρίτερα στην Ολομέλεια, η αντιπρόεδρος της Βουλής Τασία Χριστοδουλοπούλου.
  Το 2011 για πρόταση συγκρότησης ειδικής επιτροπής για τους κ.κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη και Γιώργο Αλογοσκούφη για απιστία είχαν στηθεί δύο κάλπες. Στην υπόθεση Βατοπεδίου είχαν στηθεί έξι κάλπες. Για τη λίστα Λαγκάρντ είχαν στηθεί τέσσερις κάλπες.
  Η κ. Χριστοδουλοπούλου κάλεσε την ολομέλεια να λάβει υπόψη το κοινοβουλευτικό προηγούμενο ενώ απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το πώς έχει συνταχθεί η πρόταση και για το ότι πρέπει να αποφασιστεί, με μια κάλπη, μόνο η συγκρότηση επιτροπής. Η κ. Χριστοδουλοπούλου είπε επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος η πρόταση για σύσταση ειδικής επιτροπής και η πρόταση για δίωξη ταυτίζονται και συνεπώς «δεν είναι βεγγέρα» η επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, διότι έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο.
  Επικαλέστηκε και τον Κανονισμό της Βουλής που αναφέρει ότι η πρόταση για άσκηση δίωξης πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τις πράξεις ή τις παραλείψεις για να τονίσει ότι η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ έχει στηριχθεί στο διαβιβαστικό της εισαγγελέως στο οποίο έχει δέκα πολιτικά πρόσωπα και περιλαμβάνει και τις πράξεις που πρέπει να ερευνηθούν. Όσο για τον κ. Κουρουμπλή, η αντιπρόεδρος της Βουλής επισήμανε πως αν κάποιοι βουλευτές -τουλάχιστον 30 βουλευτές- ήθελαν να ερευνηθούν τυχόν ευθύνες του, θα έπρεπε να την είχαν υποβάλει αντί να κατηγορούν την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία στηρίχθηκε ακριβώς στο διαβιβαστικό της εισαγγελέως διαφθοράς.
  Τι είχε προηγηθεί
  Από νωρίς άναψε η φωτιά στην Βουλή με αφορμή τις κάλπες που θα στηθούν για την προανακριτική για τη Novartis.
  Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούσης αναλύοντας την απόφαση για τις 10 κάλπες είπε:
  «Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων ήταν επί της ουσίας. Το ζήτημα που ετέθη δεν ήταν αν θα στηθούν μια ή δέκα κάλπες αλλά αν θα υπάρχει δυνατότητα ή υποχρέωση να υπάρχει για καθέναν εκ των αναφερομένων στη δικογραφία, η επιλογή του κάθε βουλευτή να ψηφίσει υπέρ ή κατά ή παρών. Με την απόφαση που έλαβε η Διάσκεψη δεν στερείται από κανέναν το δικαίωμα να μην είναι τελικά στην πρόταση, διότι η πρόταση απαιτεί 151 ψήφους θετικές για να υπαχθεί κάποιος αναφερόμενος στην έρευνα της επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης. Αν για όλους γινόταν πακέτο η ψηφοφορία, ανεξαρτήτως μιας ή δέκα καλπών, θα ήταν υποχρεωτικό και για τους δέκα να είναι στη διάθεση της επιτροπής ως αναφερόμενοι»
  «Ο κ. Κουρουμπλής είναι εμπλεκόμενος; Γιατί δεν έχουμε 11 κάλπες; Δεν έχουμε, γιατί για τον κ. Κουρουμπλή η πρόταση είναι πρόταση συγκάλυψης» ανέφερε ο Μάκης Βορίδης από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εντάσσεται στη «σκευωρία», μέρος της οποίας είναι «τρεις κουκουλοφόροι μάρτυρες» και γι΄αυτό στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν διατυπώνονται συγκεκριμένες κατηγορίες. Συνεπώς, είπε ο Μάκης Βορίδης, πρέπει να στηθεί μια κάλπη περί της αρμοδιότητας της ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης.
  «Εμείς προτείνουμε να έχει άπλετο χρόνο η επιτροπή για να διερευνήσει. Οι κάλπες θα έπρεπε να είναι 12. Η υπόθεση αφορά την πολιτική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένων των Κουρουμπλή και Ξανθού. Θέλουμε προανακριτική επί της ουσίας», είπε ο Γιάννης Κουτσούκος από την Δημοκρατική Αριστερά.
  Σε όλα τα παραπάνω ο Νίκος Παρασκευόπουλος είπε: «Το ζήτημα που εξετάζεται εδώ, δεν είναι in rem. Εξετάζονται ευθύνες που είναι ατομικές. Πρέπει να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου. Αν δηλαδή, κάποιο από τα αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, που είναι εν ενεργεία βουλευτής, κάνει χρήση του δικαιώματος να ψηφίσει για υπόλοιπα, δεν διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου».  etypos

  *** ME ENTOΛΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ μας ‘ΧΤΥΠΑ’ η ΑΛΒΑΝΙΑ! Πολυμέτωπη ΕΠΙΘΕΣΗ στον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

  Ως βόμβα έπεσε η απόφαση των Τιράνων να μη συμφωνήσει με την Ελλάδα στο ζήτημα της χάραξης ΑΟΖ στο Ιόνιο. Κι όλα αυτά ύστερα από παρέμβαση Ερντογάν, κατά πως φαίνεται.
  Θυμίζουμε πως σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Αλβανός Πρόεδρος Ilir Meta, τόνισε πως δεν έδωσε έγκριση ώστε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με την χώρα μας για τα θαλάσσια σύνορα που αφορούν στην ΑΟΖ.
  Συγκεκριμένα ο Ilir Meta σημείωσε «το αίτημα για συνέχιση των συνομιλιών με την Ελλάδα δεν ξεκαθάριζε το περιεχόμενο των συζητήσεων οπότε δεν έγινε αποδεκτό».
  Ο Αλβανός Πρόεδρος τόνισε επίσης: «Ο σκοπός του Προέδρου δεν είναι να παίζει πολιτικά παιχνίδια με τόσο σοβαρά και λεπτά ζητήματα».
  Ο Πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, δημοσιοποίησε την αρνητική του απάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, σχετικά με την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για τη διαπραγμάτευση των θαλάσσιων συνόρων της Αλβανίας- Ελλάδος προκαλώντας «πονοκέφαλο» και στην Ελλάδα .
  Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε πως, σύμφωνα με το ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, οι συνομιλίες φαίνεται ότι κινούνται σε δύο γραμμές.
  Η πρώτη γραμμή είναι ότι η Αθήνα συμφώνησε να δεχθεί αναθεώρηση της Συμφωνίας του 2009 και να προβεί σε νέες διαπραγματεύσεις, με σκοπό να αλλάξει η οριοθέτηση που είχε συμφωνηθεί.
  Το σκεπτικό πίσω από αυτή την κίνηση της Αθήνας είναι ότι τα Τίρανα είχαν μάλλον αδικηθεί από την προηγούμενη συμφωνία!
  Η δεύτερη γραμμή είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια.
  Κινητήριος δύναμη πίσω από την επαναδιαπραγμάτευση είναι ότι μια «νέα» συμφωνία είναι καλύτερη από μια ανενεργή συμφωνία.
  Σύμφωνα με τις -μέχρι στιγμής- ενδείξεις, μέρος των οποίων είδε το φως της δημοσιότητας σε αλβανικά μέσα ενημέρωσης αλλά επιβεβαιώνονται από ελληνικές πηγές, η Αθήνα σκέφτεται «να αποζημιώσει» τα Τίρανα με μια θαλάσσια έκταση (πέριξ της Κέρκυρας).
  Αυτό θα μπορούσε να γίνει με μια μετατόπιση της γραμμής οριοθέτησης και ενδεχομένως με την επιλογή διαφορετικών γραμμών βάσης από την αλβανική πλευρά.
  Ωστόσο, τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ώσπου να δημοσιοποιηθούν χάρτες και συντεταγμένες.
  Πρέπει να επισημανθεί ότι η Συμφωνία του 2009 παρέχει ήδη τη δυνατότητα για την Αθήνα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ., χωρίς να την παραβιάζει.
  Το δικαίωμα της επέκτασης είχε ενσωματωθεί στη Συμφωνία από τη στιγμή που οι δύο χώρες είχαν διαφορετική αιγιαλίτιδα ζώνη κατά τις συνομιλίες: 6 ν.μ. η Ελλάδα και 12 ν.μ. η Αλβανία.
  Ποια είναι η παρέμβαση Ερντογάν θα πει κάποιος.
  Φαίνεται πως ο Ερντογάν στο παρασκήνιο ενισχύει τις αλβανικές διεκδικήσεις περί Τσαμουριάς. Φυσικά η ‘Τσαμουριά’ δημιουργεί άλλη ΑΟΖ. Παράλληλα ο Ερντογάν προκαλεί τα Τίρανα να εξαφανίσουν την ελληνική μειονότητα της Β. Ηπείρου.
  Όλα αυτά δε τη στιγμή που ενισχύει απροκάλυπτα τα Σκόπια.
  “Στηρίξαμε πρώτοι το όνομα Μακεδονία και δεν γυρίζουμε πίσω”, τόνισε ο Ερντογάν. «Ανεπίτρεπτο να αμφισβητείται το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού μας», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Σκοπίων.

  «Με αμοιβαία βούληση ελπίζουμε ότι οι δύο πλευρές θα λύσουν το πρόβλημα της ονομασίας», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσε με τον Σκοπιανό ομόλογό του, Γκιόργκε Ιβάνοφ, μετά την συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα.
  Ο πρόεδρος Ιβάνοφ αφού ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη στάση αρχών της Τουρκικής Δημοκρατίας σε σχέση με την επίλυση της διμερούς διένεξης για το όνομα, ανέφερε:
  «Τον 21ο αιώνα είναι ανεπίτρεπτο το κυριαρχικό δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού μίας χώρας, που είναι εγγυημένο από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να αμφισβητείται από την όποια άλλη χώρα. Η διαφορά για το όνομα πρέπει να επιλύεται στο πλαίσιο του ΟΗΕ και στο πλαίσιο που ορίζεται από τον Χάρτη των ΗΕ, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, την Ενδιάμεση Συμφωνία και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης του 2011. Το να θίγονται θέματα όπως η ταυτότητα, η γλώσσα και το Σύνταγμα της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας» δεν συμβάλλει, αλλά αντίθετα δυσκολεύει τη διαδικασία εξεύρεσης λύσης. Με χαροποιεί το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν και σε αυτήν την επίσκεψη εξέφρασε πλήρη κατανόηση για τις απόψεις μας σε αυτό το θέμα».
  Ο πρόεδρος Ιβάνοφ εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την μακρόχρονη και ανεπιφύλακτη υποστήριξη από θέσεις αρχών και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία υποστηρίζει την χώρα του στον δρόμο προς την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ.
  Ο Ερντογάν στηρίζει το όνομα «Μακεδονία»
  Από την πλευρά του ο κ. Ερντογάν απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου «ότι η Τουρκία στο θέμα της ονομασίας τηρεί στάση αρχής και εάν αυτή θα παραμείνει όπως έχει και στο μέλλον», τόνισε:
  «Είμαστε οι πρώτοι που αναγνωρίσαμε το συνταγματικό όνομα της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας». Αυτό που σκεφτόμασταν τότε, το σκεφτόμαστε και τώρα. Εμείς δεν κινούμαστε ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Η Τουρκία στην διπλωματία δεν συμπεριφέρεται ποτέ διφορούμενα. Από τη στιγμή που πήραμε την απόφασή μας, εμείς πεθαίνουμε αλλά δεν γυρίζουμε πίσω», είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, τονίζοντας ότι, πέραν της αναγνώρισης του συνταγματικού ονόματος και του ονόματος του έθνους, η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε πρέσβη στη «Μακεδονία».
  Το σχέδιο Ερντογάν φαίνεται πως είναι απλό.
  Διεκδικήσεις από δύο χώρες στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας με τον ίδιο να κινείται σε Αιγαίο και Κύπρο. Πολυμέτωπη επίθεση σε μία χώρα που έχει κακή ηγεσία, κακή οικονομία και πάνω από όλα είναι ΗΠΑ-κουη.

  *** Μεγάλο Μπάμ Με Ένοπλη Εισβολή Και Επίθεση Φοβούνται Στην Βουλή!Την Θωρακίζουν Εκτάκτως Και Άρον Άρον

  ~ Φοβούνται για Μεγάλο Μπάμ στην Βουλή ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Νίκος Βούτσης, και ο Νίκος Τόσκας ως αρµόδιος Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης!
  Το άρθρο του Σπύρου Πρίφτη το βρήκαμε εξαιρετικά ενδιαφέρον και το παραθέτουμε.
  Με δήθεν ότι χρειάζεται περαιτέρω ταχύρρυθµο πρόγραµµα εκπαίδευσης των ειδικών φρουρών που υπηρετούν στη Βουλή, όταν η μισή Ελληνική Αστυνομία φυλάει την Βουλή, µε πρόσφατο ΦΕΚ ενέκριναν τη σχετική πίστωση για την περαιτέρω επιµόρφωση των 68 ( μόνο, εδώ γελάμε) ειδικών φρουρών σε θέµατα αυτοάµυνας, αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής, σκοποβολής, προστασίας επισήµων και εξουδετέρωσης εκρηκτικών µηχανισµών, (τι στο διάολο,ανεκπαίδευτη Αστυνομικοί φυλάνε τόσο καιρό την Βουλή).
  Νέοι εξοπλισμοί ακτινοσκοπικού ελέγχου και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας τοποθετήθηκαν στη Βουλή, τα οποία θα σκανάρουν χειραποσκευές επισκεπτών, δέματα και φακέλους αλληλογραφίας, για να γίνονται πιό ανιχνέυσιμα και με ευκολία μεταλλικές συσκευές, εκρηκτικούς μηχανισμούς, όπλα, κ.α. που μπορεί να βρίσκονται μέσα σε τσάντες, δέματα, φακέλους αλληλογραφίας.
  ~  Η πραγματικότητα φυσικά είναι πολύ διαφορετική, με την Κυβέρνηση να τρέμει την βίαιη αντίδραση που θα έχει ο Ελληνικός Λαός με την ψήφιση Υπέρ στην χρήση του Όνοματος Μακεδονία στα Σκόπια!
  Όλα τα παρακάτω μηχανήματα ακτινοσκοπικού ελέγχου για εκρηκτικούς μηχανισμούς, όπλα, κ.α. η Βουλή τα διαθέτει είδη εδώ και καιρό, και δεν είναι παλαιά; Άρα ποιους φοβούνται,την εγχώρια και ανύπαρκτη Τρομοκρατία, που εν μέρη την ελέγχουν! Μεμονωμένα περιστατικά μοναχικών Λύκων που θα προσπαθήσουν να περάσουν στην Βουλή οπλισμένοι, αυτό είναι αδύνατο!
  Η Μήπως φοβούνται ένα οργανωμένο Μπάμ στην Βουλή, από ένα οπλισμένο τάγμα εθνοφυλακής και απόστρατων, μαζί με παρα-στρατιωτικούς, δυσαρεστημένους με το ξεπούλημα του ονόματος στους Σκοπιανούς, και γενικά τα όσα συμβαίνουν στα Ελληνοτουρκικά με την άτακτη υποχώρηση σε όλα τα μείζοντα Εθνικά θέματα της Συγκυβέρνησης Σύριζα ΑΝΕΛ, που μπορούν να φέρουν την απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων, χάνοντας εδάφη απο τα σύνορα μας;

  ***  ΑΛΕΞΗ ΞΥΠΝΑ! Θα γυρίσουμε στα ΣΥΝΟΡΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ-ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ

  ~  Μια άνευ προηγουμένη επίθεση σε πολλαπλά μέτωπα εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες στα φλέγοντα εθνικά ζητήματα. Την ίδια στιγμή που η Τουρκία κλιμακώνει με την προκλητική στάση της την ένταση, τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην νοτιοανατολική Μεσόγειο στην κυπριακή ΑΟΖ, δημιουργώντας ένα «εκρηκτικό» σκηνικό, ο πρόεδρος της γειτονικής Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά των ελληνοαλβανικών σχέσεων, μπλοκάροντας τη διαπραγμάτευση Αθήνας-Τιράνων, για τα θαλάσσια σύνορα. Σα να μην έφταναν όλα αυτά, Ερντογάν και ο Ιβάνοφ τινάζουν στον αέρα τις διαπραγματεύσεις για την ονομασία των Σκοπίων.
  Ο Αλβανός πρόεδρος αμφισβητεί τα ελληνοαλβανικά θαλάσσια σύνορα
  Έντονο προβληματισμό για τις προθέσεις της Αλβανίας προκαλούν οι πληροφορίες που μετέδωσε ο αλβανικός τηλεοπτικός σταθμός Top Channel, σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Μέτα αρνήθηκε την Τρίτη (20/02) να δώσει άδεια ώστε να συνεχιστούν περαιτέρω οι διμερείς συνομιλίες, προβάλλοντας ως δικαιολογία κάποιες απαιτήσεις της Αλβανίας για καθαρά διαδικαστικά θέματα επί της διαπραγμάτευσης.
  «Το αίτημα δεν καθορίζει με σαφήνεια το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, για τις οποίες ζητείται η εξουσιοδότηση», είπε ο κ. Μέτα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και πρόσθεσε: «Ο σκοπός του προέδρου δεν ήταν και δεν είναι τα πολιτικά παιχνίδια με ένα τόσο σοβαρό και λεπτό ζήτημα».
  Υπενθυμίζεται ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις για τα ελληνοαλβανικά θαλάσσια σύνορα είχαν ξεκινήσει το Νοέμβριου του 2017 στην Κρήτη, κατά τη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, με τον Αλβανό ομόλογό του, Ντιτμίρ Μπουσάτι.
  Είναι προφανές πως η νέα αυτή εξέλιξη δημιουργεί δυσχέρειες σε επίπεδο διμερών σχέσεων.
  Ωστόσο φαίνεται πως η στάση του κ. Μέτα καταδεικνύει μια ανάγκη απάντησης στον αντιπολιτευτικό λόγο του πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα, ο οποίος πριν από μέρες είχε επιτεθεί στην κυβέρνηση του Έντι Ράμα, για το θέμα αυτό.
  Οι δύο άξονες της διαπραγμάτευσης
  Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Βήματος», οι συζητήσεις για τις θαλάσσιες ζώνες καλύπτονται από πέπλο άκρας μυστικότητας, αλλά από τις πληροφορίες που μέχρι στιγμής έχουν συλλεχθεί φαίνεται ότι κινούνται σε δύο γραμμές.
  Η πρώτη γραμμή είναι ότι η Αθήνα συμφώνησε να δεχθεί αναθεώρηση της Συμφωνίας του 2009 και να προβεί σε νέες διαπραγματεύσεις, με σκοπό να αλλάξει η οριοθέτηση που είχε συμφωνηθεί. Το σκεπτικό πίσω από αυτή την κίνηση της Αθήνας είναι ότι τα Τίρανα είχαν μάλλον αδικηθεί από την προηγούμενη συμφωνία.
  Η δεύτερη γραμμή είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια. Κινητήριος δύναμη πίσω από την επαναδιαπραγμάτευση είναι ότι μια «νέα» συμφωνία είναι καλύτερη από μια ανενεργή συμφωνία.
  Ο Ερντογάν στο πλευρό των Σκοπιανών: Τους αναγνωρίζουμε ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας»
  Ερντογάν και ο Ιβάνοφ τίναξαν στον αέρα τις διαπραγματεύσεις για την ονομασία των Σκοπίων στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν μετά την συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου. «Είμαστε οι πρώτοι που σας αναγνωρίσαμε ως Δημοκρατία της Μακεδονίας κι αυτό δεν αλλάζει ακόμα κι αν πεθάνουμε», ήταν η δήλωση-βόμβα του Σουλτάνου.
  Ο Πρόεδρος των Σκοπίων, Γκιόργκε Ιβάνοφ, αφού ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη στάση αρχών της Τουρκικής Δημοκρατίας σε σχέση με την επίλυση της διμερούς διένεξης για το όνομα, ανέφερε:
  «Τον 21ο αιώνα είναι ανεπίτρεπτο το κυριαρχικό δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού μίας χώρας, που είναι εγγυημένο από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να αμφισβητείται από την όποια άλλη χώρα. Η διαφορά για το όνομα πρέπει να επιλύεται στο πλαίσιο του ΟΗΕ και στο πλαίσιο που ορίζεται από τον Χάρτη των ΗΕ, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, την Ενδιάμεση Συμφωνία και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης του 2011. Το να θίγονται θέματα όπως η ταυτότητα, η γλώσσα και το Σύνταγμα της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας» δεν συμβάλλει, αλλά αντίθετα δυσκολεύει τη διαδικασία εξεύρεσης λύσης. Με χαροποιεί το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν και σε αυτήν την επίσκεψη εξέφρασε πλήρη κατανόηση για τις απόψεις μας σε αυτό το θέμα».
  Ο πρόεδρος Ιβάνοφ εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την μακρόχρονη και ανεπιφύλακτη υποστήριξη από θέσεις αρχών και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία υποστηρίζει την χώρα του στον δρόμο προς την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ.
  Από την πλευρά του ο Ερντογάν απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου «ότι η Τουρκία στο θέμα της ονομασίας τηρεί στάση αρχής και εάν αυτή θα παραμείνει όπως έχει και στο μέλλον», τόνισε:
  ~  «Είμαστε οι πρώτοι που αναγνωρίσαμε το συνταγματικό όνομα της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας». Αυτό που σκεφτόμασταν τότε, το σκεφτόμαστε και τώρα. Εμείς δεν κινούμαστε ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Η Τουρκία στην διπλωματία δεν συμπεριφέρεται ποτέ διφορούμενα. Από τη στιγμή που πήραμε την απόφασή μας, εμείς πεθαίνουμε, αλλά δεν γυρίζουμε πίσω», είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, τονίζοντας ότι, πέραν της αναγνώρισης του συνταγματικού ονόματος και του ονόματος του έθνους, η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε πρέσβη στα Σκόπια.
  Κύπρος: Σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την κρίση στην ΑΟΖ
  Στο μέτωπο της κυπριακής ΑΟΖ, η κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την ανανέωση χθες (20/1) της παράνομης τουρκικής Navtex θα συζητηθεί σήμερα το πρωί στη σύσκεψη των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων.
  Ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης θα ενημερώσει τους πολιτικούς ηγέτες για τις αποφάσεις που λήφθηκαν χθες στη σύσκεψη του με τους αρμόδιους υπουργούς.
  Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν, είναι να θέσει ο Πρόεδρος το θέμα στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συνέλθει την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Το θέμα έχει εγγραφεί από τη Λευκωσία στην ημερήσια διάταξη στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ πριν την ανανέωση της Navtex, σύμφωνα με έγκυρη πηγή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έστειλε επιστολή στον γγ του ΟΗΕ.
  Στη σημερινή σύσκεψη θα γίνει και ανταλλαγή απόψεων για τον εν γένει χειρισμό της κατάστασης. Το μεσημέρι ο κ. Αναστασιάδης θα δεχθεί την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάθλιν Ντόχερτι.
  Η πορεία των γεωτρήσεων
  Η επόμενη μέρα της ανανέωσης της τουρκικής Navtex βρίσκει Λευκωσία και εταιρείες, που έχουν άδεια ερευνών αποφασισμένες να συνεχίσουν τις εργασίες εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Σε περίπτωση κατά την οποία η ερευνητική γεώτρηση στο τεμάχιο 3 αναβληθεί, η προσοχή της Λευκωσίας επικεντρώνεται στις υπόλοιπες προγραμματισμένες γεωτρήσεις για το 2018.
  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις δυο γεωτρήσεις της Exxon, τον ερχόμενο Οκτώβριο, αλλά και σε μια ακόμη στο τεμάχιο 3 που χρονικά δεν έχει προσδιοριστεί. Ο αμερικανικός κολοσσός, σύμφωνα με την οικονομική έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή» Κύπρου φαίνεται να έχει διαβεβαιώσει τη Λευκωσία ότι, ανεξάρτητα από τις κινήσεις των Τούρκων, οι δυο ερευνητικές γεωτρήσεις στο τεμάχιο 10 θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
  Στο πλαίσιο αυτό, στην Κύπρο αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου η άφιξη δυο σκαφών της εταιρείας, τα οποία θα πραγματοποιήσουν προκαταρκτικές εργασίες στο τεμάχιο 10. Όσον αφορά την ΕΝΙ, μέχρι αργά χθες βράδυ, δεν είχε παρατηρηθεί μετακίνηση του γεωτρύπανου από τη θέση, στην οποία βρίσκεται τις τελευταίες μέρες. Την ίδια ώρα η ιταλική εταιρεία φαίνεται να έχει δώσει διαβεβαιώσεις στην κυβέρνηση πως η εξέλιξη στο τεμάχιο 3 δεν επηρεάζει το υπόλοιπο πρόγραμμα εργασιών εντός της ΑΟΖ.
  Εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ
  Στο μεταξύ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ, η θαλάσσια περιοχή από την Κύπρο προς τον Λίβανο και την Αίγυπτο θα μπορούσε να περιέχει περισσότερα από 340 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, περισσότερα από τα αποδεδειγμένα αποθέματα των ΗΠΑ.
  Όπως αναφέρει το Bloomberg, σε δημοσίευμα του, η περιοχή από την Κύπρο προς τον Λίβανο και την Αίγυπτο μπορεί να περιέχει πρόσθετα αποθέματα φυσικού αερίου, και οι χώρες της περιοχής είναι πρόθυμες να αναπτύξουν σχέδια εξαγωγών.
  Σημειώνει, ωστόσο, ότι ο αναδυόμενος πλούτος «απειλεί επίσης να προκαλέσει συγκρούσεις και ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος έχουν ανταλλάξει απειλές τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι δύο χώρες διαφωνούν για το πού πρέπει να καθοριστούν τα σύνορά της ΑΟΖ της κάθε χώρας».
  Επιπλέον, το δημοσίευμα κάνει αναφορά σε δηλώσεις την περασμένη βδομάδα του Κύπριου υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη ότι η χώρα είναι κοντά σε συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου στην Αίγυπτο από το θαλάσσιο τεμάχιο «Αφροδίτη», που βρίσκεται στην κυπριακή ΑΟΖ.
  Ακιντζί και συναντήσεις για Κυπριακό και Ενέργεια
  Εξάλλου, Κυπριακό και θέματα ενέργειας θα είναι στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει σήμερα με τα τουρκοκυπριακά κόμματα στα κατεχόμενα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί. Επίσης, θα γίνει σύσκεψη με συμμετοχή του «πρωθυπουργού» του παράνομου καθεστώτος, Τουφάν Ερχιουρμάν, στην οποία θα πάρουν και οι πρόεδροι και των άλλων τριών κομμάτων της «συγκυβέρνησης»: Κουντρέτ Οζερσάι, Τζεμάλ Οζγιγίτ, Σερντάρ Ντενκτάς.
  Ο τέως ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ντερβίς Έρογλου, δήλωσε ότι «ουδείς έχει το δικαίωμα να θέσει σε κίνδυνο ή να εκμηδενίσει την ασφάλεια, την κυριαρχία, την κοινωνικο-οικονομική δομή των Τουρκοκυπρίων. Ο Έρογλου έκανε λόγο για «προκλητικά βήματα της ελληνοκυπριακής πλευράς στην ανατολική Μεσόγειο που δεν υπολογίζουν τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού «λαού» και της Τουρκίας». Επίσης, ο Έρογλου κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να μην δώσουν σημασία σε «προπαγάνδα για άρση των εγγυήσεων».  newsbomb.

  ***  ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ! Τι κρύβει το «κακό κλίμα» στο Eurogroup της Δευτέρας
   
  ~ Μέρες του 2015 θύμισε η σύγκρουση Ντράγκι-Τσακαλώτου – «Αν υπήρχε καλή διάθεση η αξιολόγηση θα είχε κλείσει» λένε και οι Βρυξέλλες – Ανησυχία των δανειστών για πλειστηριασμούς και βιαστικές εξόδους στις αγορές
  Aιφνιδιασμένη δείχνει η Αθήνα για την κακή τροπή του Eurogroup της Καθαράς Δευτέρας, που καθιστά δυσκολότερη την «καθαρή έξοδο» που επιδιώκει η κυβέρνηση. Και το ερώτημα που πλανάται πλέον πάνω από τις διαπραγματεύσεις είναι εάν η κόντρα Ντράγκι-Τσακαλώτου θα έχει και συνέχεια, λίγο πριν την τελική ευθεία των Μνημονίων.
  Το χειρότερο δεν είναι πως χάθηκε η δόση και τώρα η κυβέρνηση τρέχει να καλύψει το χαμένο έδαφος στα τέλη Φεβρουαρίου που επιστρέφουν οι Θεσμοί στην Αθήνα, αλλά το κακό πολιτικό μήνυμα που στέλνει στις αγορές η ματαίωση των προσδοκιών για τελική συμφωνία.
  Στην κυβέρνηση είχαν βάλει ψηλά τον πήχη των προσδοκιών για τα αποτελέσματα του Eurogroup, πιστεύοντας πως δυόμισι μήνες μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων στο Χίλτον, θα είχε εγκριθεί προχθές τουλάχιστον η πρώτη υποδόση των 5,7 δισ. ευρώ. Πηγή της Ευρωζώνης επιβεβαίωνε πως «αν υπήρχε λίγη καλή θέληση θα το είχαμε κλείσει», δείχνοντας πως το κλίμα δεν ήταν όσο χρειαζόταν θετικό για την ελληνική πλευρά.
  Τι έγινε όταν έκλεισαν οι πόρτες
  Σε αντίθεση με την εποχή Σόιμπλε-Ντάισελμπλουμ-Βίζερ, την φορά αυτή δεν έγιναν εμπρηστικές δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων πριν την συνεδρίαση. Αλλά και μόνον οι διαρροές για το θερμό επεισόδιο Ντράγκι-Τσακαλώτου δείχνουν πως κάποιοι στις Βρυξέλλες έψαχναν και βρήκαν «πάτημα» για να εξαπολύσουν μύδρους κατά της ελληνικής αντιπροσωπείας.
  Τι έφταιξε και πήγε στραβά η συνεδρίαση του Eurogroup; Όπως όλα δείχνουν, οι αιτίες ήταν τρεις: καθυστερήσεις στους πλειστηριασμούς και στις ιδιωτικοποιήσεις αφενός, και βιασύνες στην έξοδο στις αγορές.
  Για τους πλειστηριασμούς, ο Μάριο Σεντένο στήριξε την ελληνική πλευρά που ισχυρίζεται πως για τις καθυστερήσεις δεν είναι αρμόδια η κυβέρνηση. Αντίστοιχα και για την ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού, εκκρεμεί δκαστική απόφαση από το ΣτΕ που δεν μπορεί να επηρεαστεί από την κυβέρνηση.
  Τα κείμενα της συμφωνίας
  Στην πράξη πάντως, η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα γνώριζε από το προηγούμενο Eurogroup της 20ης Ιανουαρίου ότι έπρεπε να υπάρξει επιτάχυνση πλειστηριασμών.
  ~ Τότε στο υπουργείο Οικονομικών έλεγαν πως δεν έχουν δεσμευθεί για 10.000 πλειστηριασμούς μέσα στο 2018 και συνολικά 130.000 πλειστηριασμούς ως το 2021. Η πρόβλεψη αυτή όμως περιλαμβανόταν στην Έκθεση Συμμόρφωσης (Compliance Report) που είχαν καταθέσει τότε οι Θεσμοί και με βάση αυτό το κείμενο εγκρίθηκε πολιτικά η ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Το να υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών ότι δεν ήταν δική του δέσμευση, αλλά των τραπεζών προς τον SSM προκειμένου να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκιά τους (και ενόψει stress test), μπορεί να σταθεί ως δικαιολογία για εσωτερική κατανάλωση, αλλά είναι δεδομένο πως σαν δέσμευση της χώρας επηρεάζει συνολικά την διαπραγμάτευση.
  Φυσικά θα μπορούσε και να παραβλεφθεί ενδεχομένως (όπως και για άλλα «μέτρα-ημίμετρα» που έλαβε η κυβέρνηση) «αν υπήρχε καλή διάθεση», όσο όμως πλησιάζει στο τέλος του το 3ο Μνημόνιο (όπως και συνέβη και στα δύο προηγούμενα) είναι σύνηθες η πίεση να αυξάνεται αντί να περιορίζεται…
  Όχι δάνεια «όσο-όσο»
  Σοβαρές ανησυχίες των ευρωπαίων εταίρων για τις βιαστικές (και ακριβές) εκδόσεις ομολόγων, φαίνεται πως κρύβει και η αναφορά του προέδρου Μάριο Σεντένο μετά το τέλος του Eurogroup περί «βιώσιμης επιστροφής» της χώρας στις αγορές. Προφανώς η κυβέρνηση δεν είχε την πολυτέλεια του χρόνου να αναμένει «καλύτερες μέρες» για να εκδώσει το 7ετές ομόλογο με επιτόκιο 3,5%, αλλά όσο πιο ακριβός είναι ο νέος δανεισμός της χώρας μας, επηρεάζεται αρνητικά η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και εν τέλει θα απαιτήσει μεγαλύτερες παραχωρήσεις και ελάφρυνση από τους ευρωπαίους δανειστές.
  Επιπλέον, αν η Ελλάδα δανείζεται «με την βούλα» της ΕΕ και των θεσμών, σχεδόν με διπλάσιο επιτόκιο από τις αγορές, δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού και πιέσεων και στα ομόλογα των άλλων κρατών της ευρωζώνης που θέλουν να δανείζονται με «κανονικά» επιτόκια.
  Στο επιχείρημα ότι «δεν υπάρχει χρόνος για αναβολές» που υψώνει η ελληνική πλευρά, η απάντηση που δίνουν στις Βρυξέλλες είναι πως για αυτό φταίει η ίδια καθώς, όπως λένε, το 2015-2016 «χάθηκε πολύτιμος χρόνος». Λόγω των καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις, η Αθήνα ήταν δεδομένο πως πλέον θα τελεί συνεχώς «υπό πίεση» των αγορών μέχρι να τελειώσει το Μνημόνιο. Αντιθέτως χωρίς τις καθυστερήσεις θα μπορούσε να είχε δανειστεί φθηνά κεφάλαια (μέχρι και τα τέλη Ιανουαρίου του 2018 ακόμη) πριν αρχίσουν να ανεβαίνουν διεθνώς τα επιτόκια, οπότε δεν θεωρείται πειστική δικαιολογία η ανάγκη μαζικών εκδόσεων ομολόγων πριν τα τέλη του Μνημονίου.
  Η ΕΚΤ φαίνεται να αναλαμβάνει στη φάση αυτή τον ρόλο του «κακού» καθώς, εκ της θέσεώς της, είναι ο επίσημος θεματοφύλακας των χαμηλών επιτοκίων στην ευρωζώνη και δεν βλέπει με καλό μάτι τους πολιτικούς βολενταρισμούς (ή ευσεβείς πόθους) περί «καθαρής εξόδου». Μένει να φανεί αν θα βρεθεί σημείο ισορροπίας, ή αν οι δανειστές θα ψάχνουν διαρκώς για κάποιο νεό «στραβοπάτημα» της κυβέρνησης, προκειμένου να χαλάσουν το κλίμα επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές.  protothema

  ***  O EΡΝΤΟΓΑΝ βάζει ‘ΦΙΤΙΛΙ΄! «Τεμαχίζει» την Κυπριακή ΑΟΖ για ανθυποβρυχιακό «πόλεμο»…

  ~ Νέο τουρκικό «φιτίλι» αναβαθμίζει περαιτέρω την ένταση, για άσκηση ανθυποβρυχιακού πολέμου με παράνομη δέσμευση περιοχής με την οποία «τεμαχίζει» στη μέση την Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.
  Την ώρα λοιπόν που στην Κύπρο συνεδρίαζε εκτάκτως υπό την προεδρία του Νίκου Αναστασιάδη, το μίνι υπουργικό, και ταυτόχρονα γινόταν γνωστή η απόφαση για την σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου που είναι σε εξέλιξη από τις 09.30 το πρωί της Τετάρτης, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού εξέπεμπε νέα προκλητική οδηγία προς ναυτιλομένους.
  * Η άσκηση σύμφωνα με την NAVTEX 0262/18 θα πραγματοποιηθεί από τα μεσάνυχτα της 23ης Φεβρουαρίου και σύμφωνα με όσα γνωστοποιεί το τουρκικό πολεμικό πλοίο θα σύρει την υποβρύχια συσκευή έως τις δυο το πρωί.

  TURNHOS N/W : 0262/18
  MEDITERRANEAN SEA
  TURKISH WARSHIP TOW UNDERWATER DEVICE, FROM 222201Z FEB 18 TO 102359Z MAR 18 IN AREA BOUNDED BY;
  35 05.00 N – 031 45.00 E
  34 18.00 N – 032 09.00 E
  34 14.50 N – 033 40.00 E
  34 58.25 N – 034 30.00 E
  35 25.00 N – 034 53.00 E
  36 18.00 N – 034 53.00 E
  36 18.00 N – 035 35.00 E
  35 25.00 N – 035 25.00 E
  34 50.00 N – 035 00.00 E
  33 35.00 N – 034 15.00 E
  33 39.00 N – 031 36.00 E
  34 45.00 N – 031 05.00 E
  CAUTION ADVISED.
  onalert

  ***   Συντονιζόμαστε! Ο Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι έτοιμος να μιλήσει για όλα…
   
  Καλεσμένος στην εκπομπή του Αιμ. Λιάτσου «Κοntra 24» θα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου, στο κανάλι Kontra.
  *  Ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ θα αναλύσει την επικαιρότητα και θα μιλήσει για όλα τα τρέχοντα εθνικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.
  Επιπλέον, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΙ θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν τον Κυριάκο Βελόπουλο, καθώς θα εμφανιστεί στην εκπομπή «Οι Αταίριαστοι», με τον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Κούτρα, την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι.

  ***

   
  *** Αθλητική ενημέρωση :

  *** Στους «16» του Champions League
  Ο Μέσι δεν... συγχωρεί και η Μπάγερν δεν... λυπάται
  Ο Μέσι δεν... συγχωρεί και η Μπάγερν δεν... λυπάται
  ~ Το πρόγραμμα στη φάση των «16» του Champions league:Γιουβέντους-Τότεναμ 2-2
  Βασιλεία-Μάντσεστερ Σίτι 0-4
  Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί Σεν Ζερμέν 3-1
  Πόρτο-Λίβερπουλ 0-5
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Τσέλσι-Μπαρτσελόνα 1-1
  Διαιτητής: Σινεΐτ Τσακίρ (Τουρκία)
  Κίτρινες: Ρούντιγκερ, Μοράτα - Ράκιτιτς, Σουάρες, Μπουσκέτς
   ΤΣΕΛΣΙ (Αντόνιο Κόντε): Κουρτουά, Ρούντιγκερ, Αλόνσο, Φάμπρεγας (84΄ Ντρινκγουότερ), Καντέ, Αζάρ, Πέδρο (83΄ Μοράτα), Μόουζες, Γουΐλιαν, Κρίστενσεν, Αθπιλικουέτα
   ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ Στέγκεν, Πικέ, Ράκιτιτς, Μπουσκέτς, Ινιέστα (90΄+2 Γκόμες), Σουάρες, Μέσι, Παουλίνιο (63΄ Βιδάλ), Ζόρντι Άλμπα, Σέρζι Ρομπέρτο, Ουμτιτί.

  Μπάγερν-Μπεσίκτας 5-0
  Διαιτητής: Οβίντιου Χατεγκαν (Ρουμανία)
  Κόκκινες: 16΄ Βίντα
   Κίτρινες: Λεβαντόφσκι - Κουαρέσμα, Πέπε
   ΜΠΑΓΕΡΝ (Γιουπ Χάινκες): Ούλριχ, Χούμελς, Μαρτίνεθ, Λεβαντόφσκι, Χάμες Ροντρίγκες (44΄ Ρόμπεν), Μπόατενγκ, Βιδάλ (83΄ Τολισό), Μίλερ, Αλάμπα, Κομάν (81΄ Ριμπερί), Κίμιχ.
  ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Σενιόλ Γκιουνές): Φάμπρι, Αντριάνο, Πέπε, Κουαρέσμα, Μπάμπελ, Μεντέλ (85΄ Ασλάν), Χάτσινσον, Βίντα, Βάγκνερ Λοβ (57΄ Τόσιτς), Ερκίν (69΄ Γκιονούλ), Ταλίσκα.
  Σαχτάρ Ντόνετσκ-Ρόμα 21/02
  Σεβίλη-Μάντσεστερ Γ. 21/02

  Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 6,7,13 και 14 Μαρτίου

  *** Για την 22η αγωνιστική
  Πρώτη εκτός έδρας νίκη για τον Παναθηναϊκό, 0-1 τη Λάρισα
  Πρώτη εκτός έδρας νίκη για τον Παναθηναϊκό, 0-1 τη Λάρισα
  ~ Την πρώτη τους φετινή εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε της ΑΕΛ στη Λάρισα με 0-1 .-
  Διαιτητής: Στυλιαράς (Αιτ/νίας) .-
  Κάρτες: Φατιόν, Περόνε, Αγκάνοβιτς, Γουάλας - Κουλιμπαλί, Τζανδάρης, Κάτσε, Βλαχοδήμος .-
   ΑΕΛ (Ηλίας Φυντάνης): Μπόζοβιτς, Ρέντζας (67' Περόνε), Γκόικοβιτς (62' Γκόλιας), Ζίζιτς, Γουάλας, Λαγός (46' Αγκάνοβιτς), Φατιόν, Μασούρας, Μιλοσάβλιεβιτς, Κριζμάν, Ναζλίδης.-
  Παναθηναϊκός (Μαρίνος Ουζουνίδης): Bλαχοδήμος, Γιοχάνσον, Αυλωνίτης, Οικονόμου, Ινσούα, Κάτσε (87' Κολοβέτσιος), Τζανδάρης (90+4' Μουνιέ), Κουλιμπαλί, Λούντ, Χατζηγιοβάνης (75' Στάικος), Δώνης.
  ~ Την πρώτη τους φετινή εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε της ΑΕΛ στη Λάρισα με 0-1, στο παιχνίδι που έκλεισε την 22η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ. -
  ~ Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και από το πρώτο λεπτό ήλεγχε το ρυθμό του αγώνα. Στο 19' η πίεση απέδωσε καρπούς, καθώς οι «πράσινοι» προηγήθηκαν. Σε μια εκπληκτική επίθεση ο Τζανδάρης έβγαλε τη σέντρα κι ο Δώνης με κεφαλιά έβγαλε τετ α τετ τον Λουντ ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0. -
  ~ Με την ψυχολογία στα ύψη οι φιλοξενούμενοι, τέσσερα λεπτά αργότερα έφτασαν κοντά και στο δεύτερο γκολ, αλλά το σουτ του Δώνη από τη μικρή περιοχή βρήκε στο σώμα στο Ζίζιτς και δεν κατέληξε στα δίχτυα. Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή του ημιχρόνου. -
  ~ Στην επανάληψη ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες, χωρίς να τα καταφέρουν, καθώς η ΑΕΛ δεν έβρισκε διαδρόμους μπροστά στην εστία του Βλαχοδήμου, ενώ ο Παναθηναϊκός έδειχνε ότι ήταν ευχαριστημένος με αυτό το αποτέλεσμα. -
  ***Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 22ης ημέρας στη Super League:Κέρκυρα-Απόλλων Σμύρνης 2-0
  (40΄ αυτ. Τσόβιτς, 68΄ Επστάιν)
  Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος 0-1
  (90΄+1 Χατζηισαϊας)
  Λαμία-ΠΑΟΚ 0-2
  (56' Πέλκας, 61' Μαουρίτσιο)

  Κυριακή 18 Φεβρουαρίου

  Πλατανιάς-ΠΑΣ Γιάννινα 0-3
  (47΄, 51΄ Κόντε, 86΄ Μπέριος)
  ΑΕΚ-Ξάνθη 4-0
  (5΄, 19΄, 33΄ Βράνιες, 44΄ Μπακασέτας)
  Λεβαδειακός-Παναιτωλικός 1-2
  (39΄ Μαρκόφσκι / 37΄ πέν., 58΄ Μοράρ)
  Ολυμπιακός-Πανιώνιος 1-0
  (48' Οφόε)
  Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου  ΑΕΛ-Παναθηναϊκό  0-1

  ~ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 22 αγώνες)1. ΠΑΟΚ 52
  2. ΑΕΚ 50
  3. Ολυμπιακός 46
  4. Ατρόμητος 42
  5. Πανιώνιος 31
  6. Ξάνθη 29
  7. Αστέρας Τρίπολης 28
  . ΠΑΣ Γιάννινα 28
  9. Παναθηναϊκός 27
  10.Παναιτωλικός 26
  11. Λεβαδειακός 25
  12. ΑΕΛ 22 
  13. Λαμία 20
  14. Κέρκυρα 18
  15. Απόλλων Σμύρνης 16
  16. Πλατανιάς 10  
  ***  Πάμισος-Καλαμάτα στις 3.30 μ.μ. στο Στάδιο για το «στέμμα» της Μεσσηνίας 
  Ο βροχερός καιρός μπορεί να δυσχεραίνει τη διεξαγωγή του σημερινού τελικού του Κυπέλλου Μεσσηνίας, αλλά δεν μειώνει στο ελάχιστο το ενδιαφέρον της ποδοσφαιρικής γιορτής και τη δίψα των δύο μονομάχων Παμίσου Μεσσήνης και Καλαμάτας για την κατάκτηση του τροπαίου. Το ραντεβού είναι στις 3.30 μ.μ. στο Στάδιο της Παραλίας…
   Χωρίς Λιόλιο η Καλαμάτα και δύο ερωτηματικά
  Η Καλαμάτα «εκκινεί» με στόχο να διατηρήσει τον τίτλο του κυπελλούχου που κατέκτησε πέρυσι, να επιβεβαιώσει την θέση της στην παραπάνω κατηγορία και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ιστορίας –χαρακτηριστικά που απομένει να αποδειχθεί αν αποτελούν βάρος ή ώθηση.
  Αγωνιστικά οι «μελανόλευκοι» βρίσκονται σε άσχημη συγκυρία, καθώς νοκ άουτ με βαρύ διάστρεμμα είναι ο Λιόλιος, ο Αθανασόπουλος δείχνει ότι «θα σφίξει τα δόντια και θα τεθεί στη διάθεση του Μάρκου Στεφανίδη, ενώ ερωτηματικό είναι ο Ζαχαρόπουλος, λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο.
    Ελπίδες για Μασούρα στη Ζάκυνθο 
  Στα ευχάριστα είναι η ενσωμάτωση του 20χρονου μέσου Αλέξανδρου Μασούρα που προέρχεται από την Αναγέννηση Καρδίτσας και τη Football League (έχει αναδειχθεί από τον ΠΑΣ Γιάννινα), χωρίς όμως να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον σημερινό τελικό, αλλά με βάσιμες προσδοκίες να κάνει το ντεμπούτο του την Κυριακή κόντρα στη Ζάκυνθο, κατά την 17η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.
  ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
  «Κομπλέ» και αποφασισμένος για την «κούπα»

  Ο Πάμισος Μεσσήνης ολοκλήρωσε χθες με προπόνηση στο Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης την  προετοιμασία του για το μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Μεσσηνίας κόντρα στον Π.Σ. Η Καλαμάτα. Ο προπονητής Αλέξης Μαντζούνης και ο συνεργάτης του Ευτύχης Τασιόπουλος στα πλάνα που ετοιμάζουν για το μεγάλο «ραντεβού» του μεσσηνιακού ποδοσφαίρου, δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι «πράσινοι» της Μεσσήνης είναι αποφασισμένοι για το «νταμπλ». Βέβαια, στον τελικό δεν είναι το φαβορί, αλλά το Κύπελλο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Οι Νησιώτες για να προκριθούν τον τελικό πέρασαν από δυνατές έδρες (Γαργαλιάνους, Φιλιατρά) και δείχνουν ότι τους αρέσουν τα δύσκολα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο πρωτάθλημα της Α΄ Τοπικής κάνουν  εντυπωσιακή πορεία και οδηγούν σταθερά την κούρσα (σε 18 αγωνιστικές έχουν γνωρίζει μόλις 1 ήττα). Ο Πάμισος Μεσσήνης αναμένεται στη γιορτή του μεσσηνιακού ποδοσφαίρου να έχει τη στήριξη πολυάριθμων φιλάθλων του.
    Αλέξης Μαντζούνης: «Να το κατακτήσει ο πιο ικανός»
  Ο προπονητής Αλέξης Μαντζούνης σε δηλώσεις του για το μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Μεσσηνίας ανέφερε: «Το Κύπελλο Μεσσηνίας είναι ένας  ιδιαίτερος θεσμός. Είμαστε χαρούμενοι που θα συμμετέχουμε στο μεγάλο τελικό μετά αρκετά χρόνια. Θα τεθούν αντιμέτωπες δύο ομάδες με «βαριά» φανέλα. Η Καλαμάτα είναι το φαβορί. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Μεσσηνίας, με τον κόσμο της, τη  φανέλα της και τη δυναμική που έχει. Εμείς θα πάμε να χαρούμε τη συμμετοχή μας στον τελικό και είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κατακτήσει το Κύπελλο ο πιο ικανός».
  Η πορεία των 2 ομάδων προς τον τελικό
  Ο Πάμισος Μεσσήνης στην πορεία του προς τον μεγάλο τελικό, απέκλεισε τις ακόλουθες ομάδες:
  Β΄ φάση: ΑΣ Ανδρούσας  (2-0 εκτός έδρας, 3-0)
  Γ΄ φάση: Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων (2-1 εκτός έδρας)
  Δ΄ φάση: Εράνη Φιλιατρών (3-2 εκτός έδρας).
  Ημιτελική φάση: Απόλλων Καλαμάτας (1-1 εκτός έδρας, 2-1).
  Ο Π.Σ. Η Καλαμάτα συμμετείχε στο Κύπελλο  Μεσσηνίας (όπως και ο Τσικλητήρας Πύλου), μετά την απόφαση της ΕΠΟ να μη διοργανώσει  Κύπελλο Γ΄ Εθνικής.
  Έτσι, μετά από κλήρωση αντιμετώπισε στη γ΄ φάση (εμβόλιμη) τον Απόλλωνα Πεταλιδίου (8-0).
  Ακόμη, στην πορεία της προς  τον τελικό απέκλεισε τις ακόλουθες ομάδες:
  Γ΄ φάση: Ολυμπιακός  Καλαμάτας (5-0)
  Δ΄ φάση: Τσικλητήρας Πύλου (1-0)
  Ημιτελική φάση: Πανθουριακός (1-2, 3-1 εκτός έδρας).

  ***

  ~ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2018 :
  ~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης , Δευτέρα 01  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  :  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/01/news-01-2018.html .-  
  ~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Στο αγιάζι της ενημέρωσης  . Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2018  . ~ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ! ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ   : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/01/arfara-news.html .-
  ~** ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 30 και 31 Δεκεμβρίου 2017 : Δευτέρα 01-01-2018 ... Ανασκόπηση της βδομάδας που πέρασε   : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2018/01/30-31-2017-01-01-2018.html .- 
  ~** Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
  Τρίτη 13  Φεβρουαρίου 2018
    :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-13-2018.html .- 
  ~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
  Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018
    :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-14-2018-14-1-470.html .-
  ~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
  Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018
   :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-15-2018.html .- 
  ~**
  ~** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 :
  ~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης , Πέμπτη 01  Φεβρουαρίου  2018  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-01-2018-04.html .
  ~** ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ μας  ..από το Α ---έως και το Ω ..:
  Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018
  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2018/02/blog-post.html .-
  ~* Η Εφημερίδα μας  Arfara News (2) στο αγιάζι της ενημέρωσης .
  Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018
  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2018/02/news-2.html .- 

  ~* Η Εφημερίδα μας  Arfara News (2) στο αγιάζι της ενημέρωσης .
  Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018
  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2018/02/news-2.html .- 

   ~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
  Παρασκευή  02 Φεβρουαρίου 2018
  :   http://snsstamoskal.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-02-2018.html  .- 
   
  ~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης , Κυριακή 04  Φεβρουαρίου 2018 : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-04-2018-1942-httpsyoutu.html .-       
  ~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
  Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2018
    :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/02/arfara-news.html  .-

  ~**   Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τρίτη 06  Φεβρουαρίου 2018  :  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/02/news.html .-
  ~* Αθλητικό Σαββατοκύριακο 03  και  04  Φεβρουαρίου 2018 .Μια  αθλητική ανασκόπηση-επισκόπηση της εβδομάδας που πέρασε  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2018/02/03-04-2018.html .- 
   
  ~* Η  Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
  Τετάρτη  07 Φεβρουαρίου  2018
  :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/02/arfara-news.html .- 

   ~*** 
   
   Πέμπτη 08  Φεβρουαρίου 2018 . ~ ΟΜΟΡΦΗ ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !!!   : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/02/arfara-news.html .-
  ~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
  Παρασκευή 09  Φεβρουαρίου 2018
  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/02/news-09-2018-08-02-2018-11.html .- 
  ~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
  Σάββατο  10  Φεβρουαρίου 2018
  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-10-2018-10-1-202.html .- 
  ~**  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της  ενημέρωσης .
  Κυριακή  11  Φεβρουαρίου 2018
  :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2018/02/arfara-news.html .-  
  ~** Αθλητικό Σαββατοκύριακο 10  και 11  Φεβρουαρίου 2018 , Μια  αθλητική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2018/02/10-11-2018-11-02-2018.html .-  
  ~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσηςΔευτέρα 12 Φεβρουαρίου  2018 .- http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-12-2018.html .-
  ~** ~*Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
  Τρίτη 13  Φεβρουαρίου 2018
    :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-13-2018.html .- 
  ~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
  Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018
    :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-14-2018-14-1-470.html .-
  ~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
  Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018
   :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-15-2018.html .- 
  ~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης,
  Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2918
   :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-16-2918-16-307-1.html .- 

  ~**  H Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της εφημερίδα μας ,
  Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018
  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/02/h-arfara-news-17-2018-17-1-307.html  .- 
  ~** Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης . Κυριακή 18 Φεβρουαρίου  2018 :  http://snsarfara.blogspot.gr/2018/02/arfara-news.html .-
  ~**  Η  Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι της ενημέρωσης .
  Κ. Δευτέρα  19 Φεβρουαρίου  2018 ,
  ~
  ΚΑΛΗ  ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ  !  : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2018/02/arfara-news_19.html .- 

  ~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης ,
  Τρίτη  20 Φεβρουαρίου 2018
  ; http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2018/02/arfara-news-20-2018.html  .-
  ~**
  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 17  και  18  Φεβρουαρίου 2018 ,Αθλητική επισκόπηση της εβδομάδας που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2018/02/17-18-2018.html .- 
  ~**  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
  Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
   : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2018/02/arfara-news.html .- 
  ~**
  ***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-  
  01stamos1947.-
  1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   6098   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
  2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947
  http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3899   video.     σταμος σκουλικας ,  
  3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
  http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3898  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
  Σύνολον                                  13. 895   βίντεο   .-  
  The YOUTUBE:
   https://www.youtube.com/user/messiniaview .- 
   https://www.youtube.com/user/stamos01 .-
   https://www.youtube.com/user/stamatios01 .-
  https://www.youtube.com/user/vlasiskal .-
  ***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
  https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .
  http://eidisoules.gr   =ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ, Έγκυρη και Αξιόπιστη 
  www.koinonikomerisma.gr   ,
  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
      http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. -     https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
  https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook
  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
  https://www.facebook.com/sylgkdsarf = Σ. Γονέων  Κηδεμόνων. Δημοτικού .Αρφαρών. 
    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profil=-09+++++++++++++++++++++++++++
  -browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ  https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser  .-   http://davillastours.wixsite.com/tours/blank-canh  .-

    


  ~ Τα  σημερινά μας βίντεο  :
  1~Απόηχος Μεγάλου συλλαλητηρίου 4/2/2018:
  https://youtu.be/ZZC5HUCSxdc  .-
   2~ Η   ΑΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ του Συλλαλητηρίου 04/02/2018:
  3~*Μεγάλο πάρτι  φαρμάκου  2018~
  https://youtu.be/e0nrHAUSM7w .- 
  4~*Αντωνόπουλος 2  ΣΥΡΙΖΑ :
   https://youtu.be/OLGo2h62vw8    .-
  5~*Αντωνόπουλος ΣΥΡΙΖΑ:
  https://youtu.be/lnunritoCtw .-
  6~*Απόηχος διαδηλωτές από την Ελλάδα  4/2/2018:
  7~*Απόηχος Συλλαλητηρίου 4/2/2018 :
  https://youtu.be/2H3JD_WQk-E  .-
  8~*Κοντονής για NOVARTIS 2018:
  https://youtu.be/1qoU_JCzExU  .-
  9~* Ο Κοντονής για σκάνδαλα  2018:
  https://youtu.be/hvLPp12PGRc .-
  ~

  1 σχόλιο:

  1. Γρήγορη και αξιόπιστη προσφορά υπηρεσιών οικονομικής βοήθειας

   Χρηματοδοτούμε άτομα που κατέχουν σχέδια αλλά δεν διαθέτουν πόρους για υλοποίηση.
   Επικοινωνήστε μαζί μας:

   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@creditfinancesinstitut.com
   Απευθείας κλήση: +33756823852
   Απευθείας SMS: +33756823852
   WhatsApp number: +33756823852
   WhatsApp number: +33784505888
   Ιστοσελίδα: https://www.creditfinancesinstitut.com
   Ιστοσελίδα: https://www.creditfinance-bank.com

   ΑπάντησηΔιαγραφή