ARFAR -AGIOI THEODOROI

ARFAR -AGIOI  THEODOROI

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Επιλογές Θεμάτων ποικίλου ενδιαφέροντος Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Επιλογές Θεμάτων ποικίλου ενδιαφέροντος  Δευτέρα  24  Νοεμβρίου  2014   :
Ιερά  Μονή  Ιβήρων στο Άγιον Όρος

***  «Προς άπασας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχας»! Εκπληκτική διαταγή Υπενωμοτάρχη από το 1883!
Greek_Gendarmerie,_ca._1900     Διαβάστε την Αστυνομική εγκύκλιο-διαταγή που εξέδωσε ο  Αστυνομικός Διοικητής της Δημητσάνας την 3/12/1883, ο Υπενωμοτάρχης Εμμανουήλ Λαγουδάκης: Προς άπασας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχας της υπ’εμέ Αστυνομικής Περιφερείας, της πόλεως Δημητσάνας.
ΑΡΘΡΟΝ 1ον Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο, Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου 1883, κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης πόλεως.
ΑΡΘΡΟΝ 2ον Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα δυνάμενα να προσβάλλουν την εχγωρίαν αιδώ.
ΑΡΘΡΟΝ 3ον Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και πτηνών, διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογύναικων, ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελούμενην ενταύθα πανήγυριν.
ΑΡΘΡΟΝ 4ον Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.
ΑΡΘΡΟΝ 5ον Θα τους πεθάνω δι’άρθρων. Τι νομίζουν πώς είναι οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι, μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν καθαριότητα, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα και σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών των και των μέτρων των, προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 5 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 72 του Ποινικού Νόμου Περί Βλάβης Ηθών και Τιμής.
ΑΡΘΡΟΝ 6ον Απαγορεύεται το πλύσιμο τη θαλάσση. Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’όλην την διάρκεια της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης, παρά τας θάλασσας, αμφοτέρων των γενών, προς αποφυγήν ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.
horofylaki
ΑΡΘΡΟΝ 7ον Όσοι παρ’εμού αφθώσιν και των οργάνων μου συλλαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.
ΑΡΘΡΟΝ 8ον Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν καταπατήσεων παίδων, ως και υπό βατήρος ελεύνοντος προ των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδων ψιτ ψιτ ψιτ όπισθεν θήλεου τινός, οι πόδες ηστόχησαν και δεν πάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης, και ας είναι και άλλην ημέραν θα τιμωρηθώσι δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εντός τάξεως οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Ποινικού Νόμου.
ΑΡΘΡΟΝ 9ον Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω, πλην των λεσχών, την δύσιν του ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός, των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεσονύκτιον πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας την πρωίαν περί το λυκαυγές αμά τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην αβδηρίτων κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν τη μεγάλη στολή και παρασημοφορία.
ΑΡΘΡΟΝ 10ον Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.
ΑΡΘΡΟΝ 11ον Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις της ρινός (τούτου επιτρεπομένου εν απομακρυσμένη συνοικία και περί λύχνον αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας).
ΑΡΘΡΟΝ 12ον Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι’αερίων αφεδρωνοκρουσιών.
ΑΡΘΡΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ Περί την μεσημβρίαν ψαλήσσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονόσπορου, ποδάγρας κλπ. Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’εμέ όργανα.
Πηγήhttp://policeonline.gr   , Αντικλείδι , http://antikleidi.com

*** ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΟΚ!!!!ΗΠΑ!!!![ΒΙΝΤΕΟ]ΤΑ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΗ ΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 1965 ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!!!
Σχετικά με τους αποστάτες:«Όντα υλιστικά που θέλουν να γίνουν αθάνατοι, απαίσιοι και κακοί μέχρι βαρβαρότητας, αδίστακτα καταστροφικοί, απάνθρωποι κτηνώδεις από τη φύση τους, εκδικητικοί, υποκριτές και διεφθαρμένοι, καταστρέφουν τα πάντα προκειμένου να πάρουν ότι τους χρειάζεται, με απώτερο στόχο την κυριαρχία τους στους ανθρώπους που θα τους μεταχειρίζονται σαν ζώα
. Έχουν καταστρέψει ολόκληρους πλανήτες και πήραν δούλους τους κατοίκους τους. Σκοπός των αποστατών είναι να καταστρέψουν και πάλι το έργο της δημιουργίας και να εξολοθρεύσουν τους δικούς μας τους Ελλάνιους γόνους. Θέλουν να κυριαρχήσουν στη Γαία για να γίνουν οι νέοι θεοί, με τους ανθρώπους δούλους τους. Θα χρησιμοποιήσουν απατηλά συνθήματα και σατανικές μεθόδους, με τα Κρόνια ιερατεία που έχουν ορίσει στη γη. Σκοπός των Ολύμπιων είναι να σταματήσουν τις επεμβάσεις που γίνονται στο γενετικό κώδικα (DNA) των Ελλάνιων από τους αποστάτες των αστερισμών Όφεως, Ύδρας, «ε» Βοώτη και Ηνίοχου. Να επανασυνδέσουν τον πλανήτη της Γαίας με τη Γαλαξιακή Κοινωνία, που είχε διακοπή πριν 13.000 χρόνια (εποχή αφίξεως Λίλιθ από «ε» Βοώτη) και βρίσκεται συνεχώς στην κυριαρχία των αποστατών. Εξοντώνουν, διαφθείρουν, εκφυλίζουν και γενοκτονούν τους Ελλάνιους γόνους.
Οι γήινοι απoστάτες φροντίζουν μόνο για την προσωπική τους Εδέμ στην οποία όλοι οι άνθρωποι της Γαίας πρέπει να είναι υποταγμένοι, άβουλοι και πειθήνιοι σκλάβοι, χωρίς προσωπική ελευθερία και χωρίς δική τους θέληση. Η νοοτροπία τους αυτή καλλιεργείται με τα ιερατεία των Ιουδαιογενών θρησκειών». «Είναι γήινα Βιορομπότ που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1965 στις ΗΠΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις των εξωγήινων απoστατών. Τα φυλάσσουν σε υπόγειες στρατιωτικές βάσεις για να τα χρησιμοποιήσουν, όταν θελήσουν να επιβάλουν τη «Νέα Τάξη Πραγμάτων».
Θα τα παρουσιάσουν σαν εξωγήινους που κατέλαβαν τη Γη, για να κάμψουν το ηθικό της ανθρωπότητας και να αποκλείσουν κάθε αντίσταση του κόσμου σαν μάταιη. Η συχνή προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στοχεύει στο να τα γνωρίσει και ο τελευταίος άνθρωπος και να τα δεχθεί χωρίς αντίσταση, σαν αήττητους εξωγήινους.»
Video : ΚΡΟΝΙΑ ΓΕΝΗ ΡΑΝ ΕΒΡΕ ΡΥΠΑΡΑ ΕΘΝΗ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ  , http://youtu.be/aELPyjctWjE  ,.-
 
ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΓΕΝΗ ΤΩΝ ΡΑΝ Κ ΤΩΝ ΕΒΡΕ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΑΝ ,ΑΛΛΑ Κ ΕΣΤΕΡΝΙΣΤΗΚΑΝ ΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΔΛΔ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥς,ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥς,ΤΗς ΖΗΛΙΑς ,ΤΗς ΑΠΑΤΗς ,ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟς ΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ.ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥς ΗΤΑΝ Η ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ,ΤΟ ΝΗΣΙ ΗΠΕΙΡΟς ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ .Ο ΚΡΟΝΟς ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΑ ΙΕΡΑ ΟΠΩς ΚΡΥΦΑ ΒΕΒΑΙΑ ΙΕΡΑ ΕΙΧΑΝ Κ ΟΙ ΝΕΦΕΛΙΜ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΟΠΩς Κ Ο ΚΡΟΝΟς ΣΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ Δ.Δ.ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟς ,ΚΕΦ.19,ΕΛ)-Μηνύμα Ολυμπίων σχετικά με τους αποστάτες
 
***  Σε μία σειρά από κινήσεις προέβη ο Γιώργος Καρατζαφέρης για να καλύψει τα…νώτα του μόλις πληροφορήθηκε ότι άρχισαν οι έρευνες σε βάρος του, σύμφωνα με νέα στοιχεία που αποκαλύπτει δημοσίευμα εφημερίδας.
Νιώθοντας να σφίγγει ο κλοιός, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του χρήματος, αλλάζοντας πιστωτικά ιδρύματα, φορολογικούς παραδείσους, επωνυμίες στην υπεράκτια εταιρεία του, εκπροσώπους της και κατευθύνοντας τελικά τα χρήματα από την offshore σε trustf.
 Δείτε το ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάνδρου για τον Γιώργο Καραταφέρη στην εφημερίδα «Καθημερινή»:
Πλήρη «χαρτογράφηση» των χρημάτων που διαθέτει σε υπεράκτια εταιρεία (Catalina) o πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, και υπολογίζονται σε περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ, έχουν στα χέρια τους οι αρμόδιες αρχές, με αποκαλυπτικά στοιχεία για κινήσεις που έκανε προκειμένου να αποκρύψει τα ίχνη του χρήματος και να εξαφανίσει τα σε βάρος του στοιχεία. Οπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, που έχει σχηματιστεί για τις παράνομες πληρωμές που αφορούν την προμήθεια των ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης Super Puma, τα οποία έφερε στο φως η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα με επικεφαλής τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παν. Νικολούδη και η Εισαγγελία Διαφθοράς, μόλις άρχισαν οι έρευνες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ «από κάπου» πληροφορήθηκε τις ενέργειες των δικαστικών αρχών. Και η αντίδρασή του ήταν να προσπαθήσει να εξαφανίσει τα ίχνη του χρήματος, αλλάζοντας πιστωτικά ιδρύματα, φορολογικούς παραδείσους, επωνυμίες στην υπεράκτια εταιρεία του, εκπροσώπους της και κατευθύνοντας τελικά τα χρήματα από την offshore σε trust.
Οι έρευνες για τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τις παράνομες πληρωμές στο εν λόγω εξοπλιστικό πρόγραμμα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», ξεκίνησαν το 2012 από την Αρχή για το ξέπλυμα, αξιοποιώντας, ανάμεσα σε άλλα (π.χ. ανώνυμες επιστολές και όχι μόνο) και μία εσωτερική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που είχε διενεργήσει έλεγχο σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο Λονδίνο.
Στην έκθεση αυτή, που υπάρχει στη δικογραφία, η Τράπεζα της Ελλάδος σημείωνε ως ύποπτες τις συναλλαγές από τις εταιρείες των επιχειρηματιών Αλέξανδρου Τσάτσου και Σταύρου Κομνόπουλου προς την εταιρεία συμφερόντων του Γιώργου Καρατζαφέρη.
Οταν οι έρευνες της Αρχής προχώρησαν και η Εισαγγελία Διαφθοράς εισήλθε δυναμικά στο παιχνίδι, ζητώντας τον Μάρτιο του 2014 επίσημα δικαστική συνδρομή για να επιβεβαιώσει τα επιβαρυντικά στοιχεία για διακίνηση μαύρου χρήματος, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, όπως αποκαλύπτεται πλέον από έγγραφα, προέβη στις εξής κινήσεις:
1. Κλείνει την υπεράκτια εταιρεία Catalina και μεταφέρει τον λογαριασμό της σε άλλη τράπεζα.
2. Αλλάζει την επωνυμία της υπεράκτιας εταιρείας του σε Sunshine Delight Ltd και αλλάζει -και πάλι- τράπεζα αλλά και φορολογικό παράδεισο.
3. «Φεύγει» από την τράπεζα Julius Baer και πηγαίνει στην τράπεζα RBS, στα νησιά Gernsey.
Ωστόσο, όσο ο Γιώργος Καρατζαφέρης προσπαθεί να εξαφανίσει το χρήμα και τα ίχνη του, τόσο η Αρχή για το ξέπλυμα αυξάνει τις υποψίες της για την προέλευση των χρημάτων και βρίσκεται στο «κατόπι» του. Τηρώντας τη βασική αρχή «ακολούθα το χρήμα», η Αρχή παρακολουθεί επισταμένως τις κινήσεις Καρατζαφέρη και διαπιστώνεται ότι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ προβαίνει σε μία ακόμα κίνηση.
Συγκεκριμένα, κλείνει και την Sunshine Delight, αμέσως μετά ιδρύει άλλο νομικό πρόσωπο (trust) και μεταφέρει τον λογαριασμό του από τα νησιά Gernsey στα νησιά Jersey. Ο ίδιος, μάλιστα, βγαίνει εντελώς «από το κάδρο» και τοποθετεί την αδελφή του και τον γιο του ως δικαιούχους του trust, που φέρει την επωνυμία «Τhe Feriska Trust».
Οι κινήσεις του, που προκαλούν από την αρχή υποψίες στις αρμόδιες αρχές, επιβεβαιώνονται πλήρως από τα αιτήματα της δικαστικής συνδρομής που αποστέλλουν από τον περασμένο Μάρτιο οι εισαγγελείς Διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου και Αντώνης Ελευθεριάνος. Τα έγγραφα που φθάνουν στην Εισαγγελία Διαφθοράς (επικεφαλής η Ελένη Ράικου) δεν αφήνουν αμφιβολία για την κατάθεση 1,6 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Καρατζαφέρη από εταιρεία των Τσάτσου και Κομνόπουλου.
Οι εισαγγελείς στέλνουν τα αποκαλυπτικά έγγραφα που έχουν στα χέρια τους στον αρμόδιο εισαγγελέα για το «πόθεν έσχες» Παναγιώτη Μπρακουμάτσο και από εκεί το θέμα φθάνει στη Βουλή. Η έρευνα της αρμόδιας επιτροπής αποδεικνύει ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης δεν είχε δηλώσει την υπεράκτια εταιρεία του, παρά μόνον στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και ασφαλώς ούτε και τα ποσά, 6 εκατ., που είχε σε λογαριασμούς της.
Τώρα οι δικαστικές αρχές ερευνούν σε βάθος την προέλευσή τους, αλλά και δεύτερη εταιρεία του Γιώργου Καρατζαφέρη, που έχει επίσης εντοπιστεί. Φέρει την επωνυμία Homeric και έχει ήδη ζητηθεί το άνοιγμα των λογαριασμών της και η όποια κίνησή της. Οι δικαστικές έρευνες, άλλωστε, για τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές, βρίσκονται ακόμα στην αρχή…

***  Τι συνταρακτικό συνέβηκε στην Δύση όταν ανακάλυψαν τα βιβλία του Αριστοτέλη;
aristotleΟ Αριστοτέλης και η μεσαιωνική αστρική πύλη
Μια φορά κι έναν καιρό στη Δύση, στην Ισπανία για να ακριβολογούμε, ήρθε στο φως μια συλλογή εγγράφων που βρίσκονταν στο σκοτάδι για πάνω από χίλια χρόνια, και τα αποτελέσματα της ανακάλυψης ήταν στ’ αλήθεια επαναστατικά.
Τα βιβλία του Αριστοτέλη ήταν η μεσαιωνική αστρική πύλη των χριστιανών. Για τους Ευρωπαίους του Μέσου Μεσαίωνα, η εντυπωσιακή επανεμφάνιση των χαμένων έργων του Έλληνα φιλοσόφου υπήρξε ένα γεγονός τόσο μοναδικό και με τόσο τεράστιο αντίκτυπο, ώστε να είναι ή θαυμαστό ή διαβολικό, ανάλογα με τη σκοπιά του καθενός. Η γνώση που περιεχόταν σ’ αυτά τα χειρόγραφα ήταν ταυτόχρονα «σκληρή» και «μαλακή» και εκπληκτικά κατανοητή. Οι περίπου τρεις χιλιάδες σελίδες υλικού, που κάλυπταν ολόκληρο το φάσμα της μάθησης, από βιολογία και φυσική μέχρι λογική, ψυχολογία, ηθική και πολιτική επιστήμη, φάνταζαν πραγματικά σαν κληροδότημα ενός ανώτερου πολιτισμού.
aristotle-meets-einstein1
Ή μήπως θα έπρεπε να πω δυο πολιτισμών; Γιατί τα βιβλία του Αριστοτέλη δεν ανακαλύφθηκαν γραμμένα στα ελληνικά, ούτε φυλαγμένα σε πήλινα αγγεία, αλλά γραμμένα στα αραβικά και στεγασμένα στις βιβλιοθήκες μεγάλων πανεπιστημίων στη Βαγδάτη, στο Κάιρο, στο Τολέδο και στην Κόρδοβα. Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την κατάρρευση της τάξης πραγμάτων στην Ευρώπη, τα έργα του Αριστοτέλη και άλλων Ελλήνων επιστημόνων έγιναν πνευματική ιδιοκτησία του πλούσιου και φωτισμένου αραβικού πολιτισμού, που κυριαρχούσε στη μεγάλη Νότια Ημισέληνο, εκτεινόμενη από την Περσία μέχρι την Ισπανία. Συνεπώς, όταν οι Δυτικοευρωπαίοι μετέφρασαν αυτά τα έργα στα λατινικά, με τη βοήθεια μουσουλμάνων και Εβραίων λογιών, μετέφρασαν επίσης τα έργα των κορυφαίων ισλαμιστών και εβραίων ερμηνευτών, φιλοσόφων παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Αβικέννας, ο Αβερρόης και ο Μώυσής Μαϊμονίδης. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Σαν να έβρισκε κάποιος φυλαγμένα σε ένα αρχαίο αγγείο όχι μόνο τα έργα ενός αρχαίου Αϊνστάιν, αλλά και ερμηνείες, εφαρμογές και εκσυγχρονισμό του υλικού από τον ίδιο τον Αϊνστάιν και άλλους σύγχρονους φυσικούς. Λόγω αυτών των σχολιασμών, το έργο του Αριστοτέλη εμφανίστηκε με άμεσα χρησιμοποιήσιμη -και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη- μορφή. Για τους μεσαιωνικούς χριστιανούς, η ανάγνωση αυτών των βιβλίων για πρώτη φορά ήταν σαν να έβρισκαν μια συνταγή για διαπλανητικά ταξίδια ή μια θεραπεία για το AIDS, γραμμένες σε κάποιον αρχαίο πάπυρο. Ήταν το είδος της γνώσης που μπορούσε να ανατρέψει την υπάρχουσα κοσμοθεωρία, να προκαλέσει επανάσταση στην επιστήμη και να παράσχει στους αναγνώστες νέα πρότυπα ανθρώπινης οργάνωσης.
aristotle
Γι αυτό το λόγο, η επανεμφάνιση των αριστοτελικών ιδεών στην Ευρώπη είχε μια μεταμορφωτική επίδραση εντελώς διαφορετική από οποιαδήποτε μεταγενέστερη ανακάλυψη. Δεν προκάλεσε τις εκτεταμένες αλλαγές που έλαβαν χώρα στην ευρωπαϊκή κοινωνία του Ύστερου Μεσαίωνα: την αύξηση της παραγωγής τροφίμων και του εμπορίου, την εξέλιξη των πόλεων, την εξάπλωση της μάθησης και την ανάπτυξη των λαϊκών θρησκευτικών κινήσεων. Η χρησιμότητα των μεθόδων και των εννοιών του Αριστοτέλη εξαρτιόταν από την επίτευξη ενός ορισμένου επιπέδου τεχνικής και οικονομικής προόδου, από την ανάπτυξη μιας ορισμένης πολιτισμικής ορμής εκ μέρους της κοινωνίας-αποδέκτη. Δεδομένης αυτής της ορμής, ωστόσο, οι ανακαλύψεις ήταν καταιγιστικές, επιταχύνοντας το βήμα και βαθαίνοντας την ποιότητα της επιστημονικής και φιλοσοφικής έρευνας. Στη λατινική Δύση, το ανακτημένο έργο του Αριστοτέλη ήταν το κλειδί για τις περαιτέρω εξελίξεις, που θα μετέτρεπαν την Ευρώπη από μια απομακρυσμένη, επαρχιακή περιοχή σε επίκεντρο ενός επεκτατικού παγκόσμιου πολιτισμού.
Φανταστείτε! Πάνω από τέσσερις αιώνες πριν κηρύξουν την επιστημονική επανάσταση ο Φράνσις Μπέικον και ο Καρτέσιος, μια αναγνωρίσιμα σύγχρονη προοπτική -ορθολογιστική, προσγειωμένη, ανθρωπιστική και εμπειρική- πυροδότησε πολιτιστικό πόλεμο απ’ άκρη σ’ άκρη της Δυτικής Ευρώπης, αμφισβητώντας παραδοσιακές θρησκευτικές και κοινωνικές πεποιθήσεις στον πυρήνα τους. Ο αγώνας ανάμεσα στην πίστη και τη λογική δεν άρχισε, όπως τόσο συχνά υποθέτουν, με την αμφισβήτηση της γεωκεντρικής κοσμολογίας από τον Κοπέρνικο ή με την καταδίκη του Γαλιλαίου από την Ιερά Εξέταση, αλλά με τη διαμάχη πάνω στις ιδέες του Αριστοτέλη κατά τη διάρκεια του 12ου και του 13ου αιώνα. Εδώ και δεκαετίες, οι ειδικοί της μεσαιωνικής ιστορίας έχουν κατανοήσει ότι η αφύπνιση της Δύσης άρχισε κατά τη διάρκεια της «μεσαιωνικής αναγέννησης». Πολλοί πιστεύουν ότι η σύγκρουση μεταξύ των χριστιανών για το αν θα έπρεπε να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την αριστοτελική επιστήμη σημαδεύει μια κρίσιμη καμπή -ίσως ΤΗΝ Κρίσιμη καμπή-στην ιστορία της δυτικής διανόησης. Αλλά αυτή η κατανόηση δεν έχει αποτελέσει μέρος της γενικά παραδεκτής πολιτισμικής μας «ιστορίας». Αντίθετα, συνεχίζουμε να λέμε την ιστορία του νεωτερισμού σαν να ξεκίνησε με την Αναγέννηση του 16ου αιώνα και με επιστήμονες όπως ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος και ο Ισαάκ Νεύτων.
aristotle1
Γιατί; Ένας λόγος αφορά το μύθο της πολιτισμικής αυθεντικότητας, την ιδέα -κοινή σε πολλούς πολιτισμούς- ότι ένας συγκεκριμένος πολιτισμός αναπτύχθηκε αφ’ εαυτού του, από πρωτότυπες πηγές, αντί να είναι προϊόν δανεισμού ή επιβολής από ξένους. Ο πολιτισμός «μας» είναι αυθεντικά γηγενής, υποστηρίζουν οι φανατικοί κάθε έθνους, ενώ ο «δικός τους» είναι απλώς παραγωγό ή μίμηση. Για όσους αγωνιούν να εδραιώσουν την ανωτερότητα του δυτικού πολιτισμού έναντι όλων των άλλων παραδόσεων, η ιστορία της πρώτης πνευματικής επανάστασης της Ευρώπης είναι κάτι που τους φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο πρώτος μεταδότης αυτών των προηγμένων ιδεών ήταν όχι μόνο ένας μη ευρωπαϊκός πολιτισμός, αλλά και ένας πολιτισμός που οι χριστιανοί, εδώ και πολύ καιρό, θεωρούσαν νέμεσή τους: η Μουσουλμανική Αυτοκρατορία, που κατείχε τους Αγίους Τόπους, κυριαρχούσε στις θαλάσσιες οδούς της Μεσογείου και προκαλούσε την Ευρώπη στρατιωτικά επί χίλια σχεδόν χρόνια. Και, ακόμα χειρότερο, όπως ανακάλυψαν οι Σταυροφόροι, αυτός ο «άπιστος» πολιτισμός ήταν σαφώς πιο προηγμένος σε σημαντικούς τομείς απ’ ότι ο πολιτισμός της λατινικής Δύσης. Οι Άραβες και οι Εβραίοι όχι μόνο είχαν αποκτήσει τη φιλοσοφία και τη φυσική επιστήμη του Αριστοτέλη, αλλά είχαν επίσης αφομοιώσει τα μαθηματικά του Ευκλείδη, την αστρονομία και την οπτική του Πτολεμαίου, τις αρχές της μηχανικής του Αρχιμήδη, την ιατρική επιστήμη του Ιπποκράτη και του Γαληνού και άλλους επιστημονικούς θησαυρούς. Πέρα από το ότι είχαν μεταφράσει αυτά τα έργα, τα είχαν ερμηνεύσει, εφαρμόσει και βελτιώσει και είχαν προσθέσει και νέες, δικές τους επιστήμες, όπως η χημεία, η άλγεβρα και η ιστορία. Δεν είναι να απορεί κανείς που οι Άραβες θεωρούσαν τους Σταυροφόρους βάρβαρους επιδρομείς ή που οι Ευρωπαίοι έβλεπαν τον ισλαμικό κόσμο με αυτό τον παράξενο συνδυασμό φόβου και θαυμασμού, μίσους και ζήλιας, που οι φτωχότεροι, λιγότερο «πολιτισμένοι» λαοί αισθάνονται συχνά για όσους είναι πιο πλούσιοι και εκλεπτυσμένοι απ’ ότι οι ίδιοι.
Για τους σοβινιστές μπορεί να είναι άβολο το να θυμηθούν ότι η Ευρώπη εξαρτιόταν από μουσουλμάνους και εβραίους λόγιους για την ανάκτηση της κλασικής της κληρονομιάς. Όμως, για πολλούς νεωτεριστές, μία ακόμα πηγή έντονης αμηχανίας είναι ο ηγετικός ρόλος που διαδραμάτισε σ’ αυτό το έργο της ανακάλυψης ο πιο μεσαιωνικός από τους θεσμούς, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Σήμερα έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε ότι η επιστήμη και η ορθόδοξη θρησκεία βρίσκονται εγγενώς και μονίμως σε σύγκρουση. Μία από τις αγαπημένες μας ιστορίες είναι «Ο Γαλιλαίος έναντι της Ιεράς Εξέτασης» - ένα ηθικοπλαστικό έργο στο οποίο ο θαρραλέος, δημιουργικός άνθρωπος της λογικής έρχεται αντιμέτωπος με τους δογματικούς, ρασοφόρους διώκτες του. Ωστόσο, τα πανεπιστήμια του Μεσαίωνα που βρίσκονταν υπό την αιγίδα της Εκκλησίας ήταν κατηγορηματικά αντίθετα σ’ αυτού του είδους τον αδαή σκοταδισμό. Όπως αναγνώριζε και ο ίδιος ο Γαλιλαίος, οι ανήσυχες «εξαριστοτελισμένες» σχολές των τεχνών και της θεολογίας ήταν τα φυτώρια της επιστημονικής σκέψης. Το εκπληκτικό είναι (τουλάχιστον για όσους έχουν εκπαιδευτεί να πιστεύουν ότι η εποχή της πίστης ήταν μια εποχή σκότους) ότι η αποφασιστική σύγκρουση μεταξύ ορθολογιστικού και παραδοσιοκρατικού στοχασμού δε διεξήχθη μεταξύ της μεσαιωνικής Εκκλησίας και των αντιπάλων της. Έλαβε χώρα στους κόλπους της Εκκλησίας, όπου οι δυνάμεις που υποστήριζαν τη νέα αριστοτελική παιδεία έδιναν μάχη μ’ εκείνους που ήταν αντίθετοι σ’ αυτή.
Αυτή η μάχη είναι το θέμα τούτου του βιβλίου. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η έκβασή της καθόρισε σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της δυτικής διανόησης. Στην εποχή του Μεσαίωνα, φυσικά, το βασικό θέμα της διαμάχης δεν ήταν «επιστήμη» έναντι «θρησκείας». Αυτό που τώρα αποκαλούμε επιστήμη αποτελούσε μέρος μιας ολοκληρωμένης κοσμοθεωρίας, η οποία περιλάμβανε τη λογική, την ηθική, τη μεταφυσική, την αισθητική, ακόμα και τη θεολογία - και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση ήταν πιστοί χριστιανοί. Η αντιδικία είχε, στην πραγματικότητα, να κάνει με το κατά πόσον οι Ευρωπαίοι διανοούμενοι θα αφοσιώνονταν στην αναζήτηση για λογική κατανόηση και στο πώς θα μπορούσαν να το κάνουν χωρίς να χάσουν τη θρησκευτική και πολιτισμική τους ταυτότητα. Μπορούσαν οι χριστιανοί στοχαστές, εμπνευσμένοι από τον Αριστοτέλη, να κατανοήσουν το φυσικό σύμπαν, συμπεριλαμβανομένης και της σφαίρας των ανθρώπινων κινήτρων και σχέσεων; Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες τεχνικές σκέψης για να εξηγήσουν τη σχέση της κτίσης με το Θεό; Σε πολλούς παραδοσιοκράτες, αυτό το έργο φάνταζε αφενός επικίνδυνο και αφετέρου φιλόδοξο. Ο Αριστοτέλης ήταν ειδωλολάτρης και ορισμένες από τις ιδέες του βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τα καθιερωμένα χριστιανικά δόγματα. Το πιο σημαντικό ήταν ότι η αριστοτελική στάση, με τον απτόητο θαυμασμό της για τον υλικό κόσμο, την αντιπάθειά της για τις υπερφυσικές εξηγήσεις και την αισιοδοξία της σχετικά με την ανθρώπινη φύση, ερχόταν σε αντίθεση με αιώνες μεταφυσικών, ασκητικών χριστιανικών αξιών και πρακτικών.
12-aristotle-ancient-greek-philosopher-science-source
Μπορούσαν οι χριστιανοί στοχαστές να ακολουθούν τη διδασκαλία του Έλληνα σοφού, που αποκαλούσαν «Φιλόσοφο», και ταυτόχρονα να ακολουθούν και τον Ιησού Χριστό; Για έναν αιώνα σχεδόν, η απάντηση παρέμενε αμφίβολη. Λόγω της απειλής που συνιστούσαν για τους καθιερωμένους τρόπους σκέψης, τα βιβλία του Αριστοτέλη περί «φυσικής φιλοσοφίας» θεωρήθηκαν αρχικά πολύ επικίνδυνα για να διδαχτούν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Στις αρχές του 13ου αιώνα απαγορεύτηκαν και μερικοί από τους πιο παθιασμένους υποστηρικτές τους κάηκαν σαν αιρετικοί. Το 1277, η Εκκλησία καταδίκασε πολλές αριστοτελικές ιδέες που διδάσκονταν στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων προτάσεων που είχαν υιοθετηθεί από τη μεγαλύτερη ιδιοφυία του αιώνα, τον Θωμά Ακινάτη. Τελικά, όμως, οι ηγέτες της Εκκλησίας επέτρεψαν στη χριστιανική σκέψη να μεταμορφωθεί από τη νέα κοσμοθεωρία. Με τις μη αναστρέψιμες κοινωνικές αλλαγές που αναδιαμόρφωναν την ευρωπαϊκή κοινωνία, συνειδητοποίησαν ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να προσαρμοστεί στα νέα ρεύματα, αν ήθελε να διατηρήσει τη θέση της ως πνευματικής και ηθικής ηγεσίας. Έτσι, διορατικοί πάπες και επίσκοποι έκαναν το μοιραίο βήμα που οι ισλαμιστές ηγέτες είχαν απορρίψει. Παντρεύοντας τη χριστιανική θεολογία με την αριστοτελική επιστήμη, παρέδωσαν τη Δύση σε μια ηθική ορθολογιστικής έρευνας, η οποία θα προκαλούσε μια σειρά «επιστημονικών επαναστάσεων», καθώς και απρόβλεπτες αναταραχές στην κοινωνική και θρησκευτική σκέψη.
Συνεπώς, οι πρώτοι φυσικοί επιστήμονες της Ευρώπης ήταν σχολαστικοί θεολόγοι και οι πιο καινοτόμοι κοινωνικοί στοχαστές της ήταν καθηγητές των τεχνών στα καινούρια καθολικά πανεπιστήμια. Επί τέσσερις αιώνες, οι Ευρωπαίοι φοιτητές -μια ελίτ προορισμένη για ηγετικές θέσεις στην Εκκλησία, την κυβέρνηση, την ιατρική και τα νομικά- ήταν αφοσιωμένοι σε ένα πρόγραμμα σπουδών που συνδύαζε τη λογική του Αριστοτέλη και τη φυσική φιλοσοφία με τη χριστιανική παιδεία. Η επιστημονική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης και της αναλυτικής επεξεργασίας της ηθικής και της πολιτικής) είχε νομιμοποιηθεί μέσω της σύνδεσής της με τη θρησκεία, και η θεολογία -η χρήση της λογικής σε ερωτήματα πίστης- θεωρούνταν η «βασίλισσα των επιστημών». Η αριστοτελική κίνηση είχε ισχυροποιηθεί... όμως ο γάμος της πίστης με τη λογική δεν ήταν ποτέ εύκολος. Ακόμα και πριν ολοκληρώσει ο Θωμάς Ακινάτης το σπουδαίο συνθετικό έργο του Summa Theologica, οι συντηρητικοί το επέκριναν ο>ς υπερβολικά ελληνικό και οι ριζοσπαστικοί ως υπερβολικά χριστιανικό. Το 14ο αιώνα, ο λαμπρός φραγκισκανός σχολαστικός λόγιος Γουλιέλμος του Όκαμ επέμενε ότι ο Ακινάτης είχε σφάλει προσπαθώντας να διατυπώσει μια «φυσική θεολογία» και ότι θα ήταν καλύτερα τόσο για την επιστήμη όσο και για τη θρησκεία αν χώριζαν. Μέχρι να προκαλέσει κλυδωνισμούς στην Ευρώπη μια νέα επιστημονική επανάσταση την εποχή του Γαλιλαίου, οι διαδικασίες του διαζυγίου είχαν πάρει για τα καλά το δρόμο τους. Οι περισσότεροι από τους «νέους ανθρώπους» του Που αιώνα δεν αναγνώριζαν τον Αριστοτέλη ως έμπνευση, αλλά ως εχθρό.
Υπήρχαν αρκετοί λόγοι γι αυτό, κι ένας, σίγουρα, είναι ο ξεπεσμός του σχολαστικισμού. Τα πανεπιστήμια, που κάποτε ήταν η πηγή της δημιουργικής σκέψης, του πνευματικού οργασμού και των ελεύθερων συζητήσεων, τώρα συνδύαζαν τη στεγνή ορθοδοξία σε ζητήματα δόγματος με μια ανόητη θεολογική λεπτολογία. Όπως παρατήρησε ο μεγάλος καθολικός ανθρωπιστής Έρασμος, οι «επιστημονικοί» θεολόγοι των σχολών αφοσιώνονταν τώρα σε ερωτήματα του τύπου: «Θα επιτρέπεται να τρώμε και να πίνουμε μετά την ανάσταση των νεκρών;» («Παίρνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά της πείνας και της δίψας, όσο υπάρχει ακόμα καιρός», σχολίαζε ψυχρά.) Με την Εκκλησία σε άμυνα έναντι της προτεσταντικής εξέγερσης και την αύξηση της κοσμικής εξουσίας, οι οπαδοί του Αριστοτέλη είχαν γίνει αντιδραστικοί συντηρητικοί, υπερασπιζόμενοι δουλικά κάθε συμπέρασμα του δασκάλου τους, ακόμα και μπροστά σε καινούριες αποδείξεις για το αντίθετο. Έτσι, όταν το τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου αποκάλυψε ότι το φεγγάρι ήταν «βλογιοκομμένο» και ότι ο πλανήτης Αφροδίτη είχε χάση και φέξη όπως η Σελήνη, πολλοί λόγιοι διακήρυτταν ότι κάτι πρέπει να μην πήγαινε καλά με τους φακούς του, αφού ο Φιλόσοφος είχε υποστηρίξει ότι τα ουράνια σώματα ήταν τέλεια και αμετάβλητα και ότι η Γη, όχι ο Ήλιος, βρισκόταν στο κέντρο του Σύμπαντος. Όπως παρατηρούσε ο Γαλιλαίος, ο ίδιος ο Αριστοτέλης, με το μεγάλο σεβασμό του προς τις αποδείξεις, δε θα είχε καταλήξει ποτέ σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
Eugène Delacroix, Aristotle describes the animals
Άλλοι στοχαστές της μεταμεσαιωνικής Αναγέννησης δεν ήταν τόσο ευγενικοί όσο ο Γαλιλαίος με το μεγάλο πνευματικό τους πρόγονο. Αφού ο Κοπέρνικος και οι διάδοχοί του έθεσαν τη Γη σε κίνηση και εξάλειψαν τις περισσότερες διακρίσεις μεταξύ των νόμων που διέπουν τη γήινη και την ουράνια συμπεριφορά, οι ιδέες του Αριστοτέλη απεικονίζονταν συχνά ως βλακώδεις προκαταλήψεις - ένα απομεινάρι του σκοτεινού, μεσαιωνικού παρελθόντος. Αλλά αυτό δεν ίσχυε σε καμιά περίπτωση. Η κοσμολογία του Αριστοτέλη ήταν λανθασμένη, όχι «αντιεπιστημονική». Όπως και το υπόλοιπο σύστημά του, ήταν βασισμένη σε αρχές, εξαιρετικά αμφιλεγόμενες στην αρχή, που αργότερα έγιναν οι αποδεκτές βάσεις της επιστημονικής μεθόδου: για παράδειγμα, οι ιδέες ότι ο κόσμος που μας δείχνουν οι αισθήσεις μας είναι αληθινός, κι όχι απλώς μια σκιά της πραγματικότητας· ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη λογική τους είναι ικανοί να ανακαλύψουν μεγάλες αλήθειες σχετικά με αυτό τον κόσμο- ότι κατανόηση των φαινομένων σημαίνει κατανόηση των σχέσεων αιτίου και αιτιατού· και ότι οι φυσικές διαδικασίες είναι αναπτυξιακές και αποκαλύπτουν στους επιδέξιους ερευνητές τακτικά πρότυπα ανάπτυξης και αλλαγής. Φυσικά, η επιστήμη του Φιλοσόφου δεν ήταν όπως η δική μας. Η κοσμοθεωρία του περιέχει πολλά στοιχεία που η σύγχρονη επιστήμη απορρίπτει. Αλλά ο δογματισμός των μεταγενέστερων οπαδών του δεν ήταν δικός του. Ήταν η γεροντική εκδήλωση ενός συστήματος που, στην ακμή του, είχε φέρει επανάσταση στην ευρωπαϊκή σκέψη και της είχε δώσει πολλά από τα πιο τολμηρά και δυναμικά της χαρακτηριστικά.
Με την περαιτέρω πρόοδο της επιστήμης, την αύξηση της κοσμικής εξουσίας και τον κατακερματισμό της Εκκλησίας, το έργο του Αριστοτέλη απώλεσε τη θέση-κλειδί του για τη συμπαντική γνώση. Ταυτόχρονα, μεταξύ των Ευρωπαίων διανοούμενων, το διαζύγιο πίστης και λογικής έγινε οριστικό. Οδηγημένοι από την ανάγκη να απελευθερώσουν τη σκέψη τους από θρησκευτικούς περιορισμούς, οι απόστολοι του Διαφωτισμού σχεδίασαν το διαχωρισμό μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, αξιών και πραγματικότητας, θρησκευτικών πεποιθήσεων και επιστημονικής γνώσης, ένα διαχωρισμό που χαίρει ακόμα ευρείας αποδοχής. Ή μήπως όχι; Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, η σύγκρουση που συγκλόνισε την κοινωνία της Δύσης στο Μέσο Μεσαίωνα έχει επανεμφανιστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πιο βίαιες και δραματικές μάχες φέρνουν αντιμέτωπους τους ένθερμους υποστηρικτές των παραδοσιακών θρησκευτικών πεποιθήσεων και συμπεριφορών με τους νεωτεριστές και μετανεωτεριστές αντιπάλους τους. Αλλά δεν είναι μόνο οι «φονταμενταλιστές» που δηλώνουν δυσαρεστημένοι με το σχίσμα μεταξύ επιστημονικής και θρησκευτικής σκέψης. Θεολόγοι, επιστήμονες και ανθρωπιστές διαφορετικής προέλευσης και απόψεων παλεύουν και πάλι με τα ζητήματα που έκαναν τα πανεπιστήμια και τις εκκλησίες της Ευρώπης πνευματικό (μερικές φορές, και πραγματικό) πεδίο μάχης κατά το 12ο και 13ο αιώνα.
9789601409146Άραγε μπορούν οι σκεπτόμενοι άντρες και γυναίκες να κατανοήσουν τα μυστήρια του Σύμπαντος και να κυριαρχήσουν στην ανυπότακτη φύση τους; Είναι η επιστημονική τόλμη συνεπής με τη θρησκευτική πίστη; Παρεμβαίνει ο Θεός στη φύση και στις ανθρώπινες υποθέσεις; Μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν μια ηθική ζωή χωρίς Αυτόν; Η ανακάλυψη εκ νέου των έργων του Αριστοτέλη έφερε στο επίκεντρο της δυτικής συνείδησης παλιά ερωτήματα, πυροδοτώντας τον αγώνα για την εναρμόνιση πίστης και λογικής, που δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Απο το βιβλίο «Τα τέκνα του Αριστοτέλη» - Πώς η αρχαία σοφία φώτισε τους σκοτεινούς χρόνους  του Richard Rubenstein
by Αντικλείδι , http://antikleidi.com


***  Η ιστορία με τα δύο βότσαλα και η φαντασία στην επίλυση προβλημάτων
two-pebbles-taleΥπήρχε μια φορά σ' ένα μικρό χωριό ένας φτωχός γεωργός που χρωστούσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε ένα τσιγκούνη γέρο και έφθανε ο καιρός που θα έπρεπε να του το επιστρέψει. Ο γεωργός είχε μια πολύ όμορφη κόρη την όποια λιγουρευόταν ο γέρο-κατεργάρης και έτσι του πρότεινε μια συμφωνία.

Του είπε ότι θα ακυρώσει το χρέος αν θα μπορούσε να παντρευτεί την κόρη του.
Ο αγρότης και η κόρη του ένιωσαν αηδία για την πρόταση αυτή.
Ο γέρο κατεργάρης είπε ότι καλό θα ήταν η τύχη να αποφασίσει για το αποτέλεσμα και συνέχισε:
-Θα βάλω δύο βότσαλα, ένα μαύρο και ένα λευκό σε ένα άδειο πουγκί και η κόρη σου θα πρέπει να τραβήξει ένα από τα δύο, χωρίς να κοιτάξει...
  • Αν βγάλει το μαύρο, πρέπει να με παντρευτεί και το χρέος σου σβήνεται!
  • Αν βγάλει το άσπρο δεν θα με παντρευτεί και το χρέος επίσης, διαγράφεται!
  • Αν αρνηθεί να επιλέξει ένα βότσαλο θα πας στη φυλακή αφού δεν έχεις να πληρώσεις!
Καθώς μιλούσε ο γέρο κατεργάρης, πήγε μπροστά και πήρε από το έδαφος δυο βότσαλα...
Η κόρη όμως που είχε κοφτερή ματιά είδε πως ο γέρος πήρε δυο μαύρα βότσαλα και τα έβαλε μέσα στο πουγκί, αλλά δεν είπε τίποτα.
Ο παλιοδανειστής ζήτησε από την κόρη να επιλέξει ένα βότσαλο... Η συζήτηση γινόταν στο δρόμο μπροστά από το σπίτι του γεωργού και ο δρόμος ήταν όλος στρωμένος με βότσαλα.
decision makingΦανταστείτε για μια στιγμή τι θα κάνατε εσείς. Τι θα προτείνατε στη κόρη να κάνει;

Ας αναλύσουμε την κατάσταση, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:
  1. Η κόρη αρνείται να πάρει ένα βότσαλο!
  2. Η κόρη βγάζει και τα δυο βότσαλα αποκαλύπτοντας ότι ο γέρος τους εξαπάτησε!
  3. Η κόρη παίρνει ένα μαύρο βότσαλο και θυσιάζεται, παντρεύεται τον γέρο κάνοντας πως δεν κατάλαβε και σώζει τον πατέρα της από τη φυλακή!
Σκεφτείτε για μια στιγμή την όλη κατάσταση.
Το δίλημμα της κόρη δεν μπορεί να επιλυθεί δίκαια με την παραδοσιακή λογική! Σκεφτείτε τις συνέπειες καθεμιάς από τις τρεις πιθανές επιλογές.
Λοιπόν, τι θα κάνατε;
Να λοιπόν τι έκανε η νεαρή γυναίκα:
Έβαλε το χέρι της στη σακούλα διάλεξε ένα βότσαλο το οποίο δήθεν αδέξια της έπεσε στο έδαφος και προτού να προσδιοριστεί αν ήταν μαύρο ή άσπρο, αναμειγνύεται με τ' άλλα χαλίκια στο έδαφος.
-Αχ! είμαι σίγουρα πολύ αδέξια, δήλωσε λυπημένη η νεαρή γυναίκα, αλλά δεν έχει σημασία ας βγάλουμε το άλλο βότσαλο που έμεινε για να καταλάβουμε πιο από τα δυο βότσαλα είχα πάρει, δεν νομίζετε;
Δεδομένου ότι το δεύτερο βότσαλο ήταν μαύρο, το πρώτο έπρεπε να είναι λευκό.
Ο παλιοδανειστής δεν τόλμησε να αναφέρει την εξαπάτησή του!!!
thinkoutofboxΗ νεαρή γυναίκα κατάφερε να μετατρέψει μια φαινομενικά αδιέξοδη κατάσταση σε μια ιστορία με καλό τέλος.
Ηθικό Δίδαγμα:
Λύση υπάρχει για τα περισσότερα προβλήματα, για να τη βρούμε θα πρέπει να εξετάσουμε διεξοδικά όλες τις οπτικές γωνίες του προβλήματος.
 
  Πηγή: kiosterakis.gr    ,  by Αντικλείδι , http://antikleidi.com

***  Μεγάλοι Ζωγράφοι - Antonio Reverte
reverte_1-1065
Antonio Reverte , ιμπρεσιονιστής ζωγράφος. Γεννήθηκε στην Monteagudo (Murcia) τον Ιούνιο του 1943.
Με    35  πίνακες  από τα  έργα  του ........
by Αντικλείδι , http://antikleidi.com ,

***
 ~** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014 :
~** Άρωμα  ενημέρωσης στην εφημερίδα  μας  Σάββατο  01  Νοεμβρίου  2014   : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2014/11/01-2014.html  ,.-
~ Επιλογές  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  :
Σάββατο  01 Νοεμβρίου  2014
  : 
http://snsarfara.blogspot.gr/2014/11/01-2014.html , .- 
~ Αθλητικό Σάββατο -Κύριακο 01 και 02 Νοεμβρίου 2014  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/11/01-02-2014.html ,.- 
~ Άρωμα  ενημέρωσης  Δευτέρα  17  Νοεμβρίου  2014  :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/11/17-2014.html , .-
~ ΜΕΝΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ  ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ  ΕΛΛΑΔΑ ,            
Τρίτη  18  Νοεμβρίου  2014 
 :  
http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/11/18-2014.html ,.-    Επιλογές  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  Δευτέρα  17  Νοεμβρίου  2014   : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/11/17-2014.html ,.-
~ Άρωμα ενημέρωσης Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/11/18.html ,.-  
~ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  , Τρίτη  18  Νοεμβρίου  2014   :  ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ  ...Ελληνική   : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2014/11/18-2014.html  ,.-     
~Επιλογή  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  Τρίτη  18  Νοεμβρίου  2014 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/11/18-2014.html ,.-
~ Άρωμα  ενημέρωσης  Τετάρτη  19  Νοεμβρίου  2014  :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/11/19-2014.html ,.-
~ ΜΕΝΟΥΜΕ ΖΟΥΜΕ  ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ  ΕΛΛΑΔΑ ,
Τρίτη  18  Νοεμβρίου  2014 
 :  
http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/11/18-2014.html ,.-  Επιλογές  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  Δευτέρα  17  Νοεμβρίου  2014   : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/11/17-2014.html ,.-
~ Άρωμα ενημέρωσης Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/11/18.html ,.-
~ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  , Τρίτη  18  Νοεμβρίου  2014   :  ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ  ...Ελληνική   : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2014/11/18-2014.html  ,.-      ~Επιλογή  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  Τρίτη  18  Νοεμβρίου  2014 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/11/18-2014.html ,.-
~ Άρωμα  ενημέρωσης  Τετάρτη  19  Νοεμβρίου  2014  :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/11/19-2014.html ,.-
~ ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΜΑΣ  , Τετάρτη  19 Νοεμβρίου  2014  :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2014/11/19-2014.html ,.-
~Άρωμα  ενημέρωσης  Πέμπτη  20  Νοεμβρίου  2014   :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2014/11/20-2014.html .-
~ Άρωμα  ενημέρωσης   Παρασκευή  21  Νοεμβρίου   2014  :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2014/11/blog-post.html ,.-
~ Άρωμα ενημέρωσης  Σάββατο  22  Νοεμβρίου  2014   : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2014/11/22-2014.html ,.-
~ Αθλητικό Σαββατοκύριακο 22 και  23  Νοεμβρίου  2014 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/11/22-23-2014.html ,.-
~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Κυριακή 23 Νοεμβρίου  2014 : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2014/11/23-2014.html ,.-
~ Το αγιάζι  της  ενημέρωσης   Δευτέρα  24  Νοεμβρίου  2014   : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/11/24-2014.html ,.-
~
~ Επιλογές Θεμάτων ποικίλου ενδιαφέροντος  Δευτέρα  24  Νοεμβρίου  2014  :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/11/24-2014.html ,.-

***   ΕΠΙΛΟΓΕΣ- ΔΙΑΛΟΓΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ :
~ http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2014/06/01-2014.html , Ανθολόγιο Γράφοντας Αντιγράφοντας , Κυριακή 01 Ιουνίου 2014.-
~ http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2014/06/02062014.html ,
~Επιλογές  Διαλέγοντας  και  Γράφοντας  02/06/2014 .-    ~  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/06/16-2014.html , ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ  ΜΟΥΝΤΙΑΛ  ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ  Δευτέρα  16  Ιουνίου  2014 .-

 ~ http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/06/2014-23-2014.html , ΜΟΥΝΤΙΑΛ ποδοσφαίρου ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 2014 23 Ιουνίου 2014.-
~  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/06/2014-24-2014.html , ΜΟΥΝΤΙΑΛ  ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 2014 24  Ιουνίου  2014 . 
  ~ http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/06/2014-25-2014.html , ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 2014 , Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014.-
 ~  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2014/06/27-2014.html , ΜΟΥΝΤΙΑΛ και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 .-
 ~ http://snsstamoskal.blogspot.gr/2014/06/28-2014.html , ΜΟΥΝΤΙΑΛ - Η  Ιστορία Κυπέλλου Παγκοσμίου  Ποδοσφαίρου  Σάββατο 28 Ιουλίου  2014 .-
 ~ http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/07/06-2014.html , Επιλογές Κυριακή 06 Ιουλίου 2014 .-
~ Επιλογές  Τετάρτη  16  Ιουλίου  2014  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2014/07/16-2014.html  
~  ΕΠΙΛΟΓΕΣ Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 :    http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2014/07/17-2014.html ,.-
~** ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙ και  ΜΟΝΑΧΟΙ από το Αρφαρά  Μεσσηνίας  Πέμπτη 24  Ιουλίου  2014  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2014/07/24-2014.html
~   Επιλογές  Θεμάτων  Παρασκευή  01  Αυγούστου  2014   : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2014/08/01-2014.html ,
~ Επιλογές Θεμάτων Κυριακή 03 Αυγούστου 2014 :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2014/08/03-2014.html , .-
~~ Επιλογές Θεμάτων Τρίτη 19 Αυγούστου 2014   : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2014/08/19-2014.html ,.-   
~  Επιλογές - Διαλογές Θεμάτων - αναρτήσεων Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2014   : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2014/09/07-2014.html ,.- 
~ Επιλογές - Διαλογές αναρτήσεων Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2014    : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/09/07-2014.html ,.- 
~ Επιλογές - Διαλογές Θεμάτων - αναρτήσεων Τρίτη  09  Σεπτεμβρίου  2014 :  : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/09/09-2014.html ,.- 
~   Επιλογές - Διαλογές Θεμάτων - αναρτήσεων Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014  :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2014/09/10-2014.html,.--
~ Επιλογές - Διαλογές Θεμάτων - αναρτήσεων  Τετάρτη  10  Σεπτεμβρίου  2014  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2014/09/10-2014.html , .-
~ Επιλογές - Διαλογές Θεμάτων - αναρτήσεων  Παρασκευή  12 Σεπτεμβρίου  2014   : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2014/09/12-2014.html ,.-
~  ΕΠΙΛΟΓΕΣ Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 :    http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2014/07/17-2014.html ,.-
~Επιλογές  -Διαλογές Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  Πέμπτη  18  Σεπτεμβρίου  2014   : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/09/18-2014.html ,.-
~ Επιλογές θεμάτων ποικίλου  ενδιαφέροντος  Πέμπτη  18  Σεπτεμβρίου  2014   :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/09/18-2014.html ,.
~Επιλογές  Θεμάτων  Δευτέρα  22  Σεπτεμβρίου  2014  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/09/22-2014.html ,.-
~ Επιλογές  Θεμάτων  Πέμπτη  25  Σεπτεμβρίου  2014 :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/09/25-2014.html ,.-
Ο  Οδοντίατρος σας  ενημερώνει , Παρασκευή 26  Σεπτεμβρίου  2014  :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2014/09/26-2014.html , .-
~Επιλογές αναρτήσεων  Δευτέρα  29 Σεπτεμβρίου  2014   : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/09/29-2014.html ,.-              
~ Επιλογές   θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος Πέμπτη  02  Οκτωβρίου  2014  :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2014/10/02-2014.html ,.-   
~ ΕΠΙΛΟΓΕΣ   Αναρτήσεων  Σάββατο  04  Οκτωβρίου  2014     : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/10/04-2014.html .-
~1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ  Αναρτήσεων  θεμάτων ποικίλου  ενδιαφέροντος  Κυριακή  05 Οκτωβρίου  2014  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2014/10/05-2014.html .-
~  Επιλογές  Θεμάτων  , Αυτοάμυνα   Δευτέρα 06  Οκτωβρίου  2014     : http://snsarfara.blogspot.gr/2014/10/06-2014.html .-
~ Επιλογές αναρτήσεων  Τρίτη  07  Οκτωβρίου  2014   : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/10/07-2014.html , .-
~ 1 Επιλογές  αναρτήσεων ενδιαφέροντων θεμάτων  Τετάρτη 08  Οκτωβρίου  2014 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/10/08-2014.html .
 ~ Επιλογές αναρτήσεων ποικίλου ενδιαφέροντος Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2014  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2014/10/09-2014.html .-    Επιλογές  Αναρτήσεων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  Παρασκευή  10  Οκτωβρίου  2014     :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2014/10/10-2014.html .-  
~ Επιλογές  αναρτήσεων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  Σάββατο  11  Οκτωβρίου  2014  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2014/10/11-2014.html .-
~ Επιλογές  αναρτήσεων Δευτέρα  20  Οκτωβρίου  2014  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/10/20-2014.html ,.-
~Άρωμα  ενημέρωσης  Τρίτη  21  Οκτωβρίου  2014   :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2014/10/21-2014.html ,.-
 ~  Επιλογές  Θεμάτων ποικίλου ενδιαφέροντος Πέμπτη 30 Οκτωβρίου  2014  :    http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2014/10/30-2014.html  .- 
~  Επιλογές  όμορφων θεμάτων ποικίλου ενδιαφέροντος Παρασκευή 31 Οκτωβρίου  2014  :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2014/10/31-2014.html .-
~  Επιλογές  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  :
Σάββατο  01 Νοεμβρίου  2014 : 
http://snsarfara.blogspot.gr/2014/11/01-2014.html , .-
~  Επιλογές  Θεμάτων  ενημέρωσης  Τρίτη  04  Νοεμβρίου  2014 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2014/11/04-2014.html ,.-
~ Επιλογές Θεμάτων ποικίλου  ενδιαφέροντος   Τετάρτη   05  Νοεμβρίου  2014  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/11/05-2014.html ,.-
~  Επιλογές Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος   Πέμπτη 06  Νοεμβρίου  2014    : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2014/11/06-2014.html ,.-
~Επιλογές  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος   Δευτέρα  10  Νοεμβρίου  2014  :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2014/11/10-2014.html .-
~ Επιλογές  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  Τρίτη  11 Νοεμβρίου  2014  :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2014/11/11-2014.html .~  Επιλογές  Θεμάτων  ποικίλου ενδιαφέροντος Πέμπτη  13  Νοεμβρίου  2014 : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2014/11/13-2014.html ,.-
~Επιλογές   Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος   Παρασκευή  14  Νοεμβρίου  2014  : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2014/11/14-2014.html ,.- 
~  Επιλογές  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  Δευτέρα  17  Νοεμβρίου  2014   : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2014/11/17-2014.html ,.-
~ΕΠΙΛΟΓΕΣ  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  , Τρίτη  18  Νοεμβρίου  2014   :  ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ  ...Ελληνική   : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2014/11/18-2014.html  ,.-
~  Επιλογή  Θεμάτων  ποικίλου  ενδιαφέροντος  Τρίτη  18  Νοεμβρίου  2014 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/11/18-2014.html ,.-


~ Επιλογές Θεμάτων ποικίλου ενδιαφέροντος  Δευτέρα  24  Νοεμβρίου  2014  :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/11/24-2014.html ,.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου